.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: ΣΒΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος: Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών
Διάρκεια: 36 μήνες (30/12/2015 -30/12/2018)

Περιγραφή: Αντικείμενο του Έργου είναι η υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα που σχετίζονται με την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Στόχοι: Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα που σχετίζονται με τον Τομέα των Μεταφορών στα πλαίσια ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο του Δήμου.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Ρόλος ΙΜΕΤ: το ΙΜΕΤ αναλαμβάνει να υποστηρίξει ως Τεχνικός Σύμβουλος, τον Δήμο Ιωαννιτών στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Καταγραφή των υφιστάμενων χαρακτηριστικών του συστήματος μεταφορών στην Περιοχή Μελέτης του Δήμου Ιωαννιτών όπως αυτά προκύπτουν από σχετικές μελέτες που ο Δήμος θα δώσει στο ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και ανάδειξη των συμπληρωματικών στοιχείων που θα πρέπει να συλλεχθούν και να αναλυθούν με στόχο τη σύνθεση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών στη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
 • Τεχνική Υποστήριξη για την μόχλευση πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έργων με στόχο την Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών, και πιο συγκεκριμένα:
 • Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και ερευνητικών δράσεων που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των δύο μερών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών δελτίων και στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων για τις προτάσεις αυτές.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία υπογραφής συμφώνων συνεργασίας με τους εταίρους για τις προτάσεις αυτές.
 • Παρακολούθηση της πορείας της κάθε πρότασης και συνεχή ενημέρωση του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην αξιολόγηση και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Αστική Μετακίνηση (μη περιλαμβανομένων θεμάτων που απαιτούν υλοποίηση σχετικής μελέτης).
 • Υποστήριξη στη διαδικασία της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Υποστήριξη στην Ιεράρχηση Στόχων, όπως θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαβούλευσης.
 • Υποστήριξη στη διαδικασία υιοθέτησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Καταμερισμό πόρων
 • Ετοιμασία του σχεδίου δράσης από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
 • Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης της διαδικασίας της Τεχνικής Υποστήριξης.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Μορφουλάκη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 454

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.