.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: Galileo 4 Mobility
Τίτλος: Fostering the adoption of GALILEO for Mobility as a Service
Διάρκεια: 30 μήνες (01/11/2017 – 30/04/2020)

Περιγραφή: Το GALILEO 4 Mobility στοχεύει στην υποστήριξη της εισαγωγής της τεχνολογίας GALILEO εντός του πλαισίου της έννοιας «κινητικότητα ως υπηρεσία» (Mobility as a Service – MaaS), αναλύοντας τις ανάγκες σε σχέση με το γεωγραφικό εντοπισμό της θέσης των διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών και αποδεικνύοντας τα οφέλη του GALILEO μέσω πιλοτικών επιδείξεων υπηρεσιών κοινής κινητικότητας.
Η αστική κινητικότητα καθίσταται ζήτημα μεγάλης σημασίας στις σύγχρονες κοινωνίες λόγω της αυξανόμενης κίνησης του πληθυσμού προς τις μεγάλες πόλεις αλλά και της εκθετικής ανάπτυξης των πόλεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σήμερα, τα σχέδια αστικής κινητικότητας εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ, κυρίως λόγω των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η εξάπλωση αλλά και ο εκδημοκρατισμός της χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών: την οικονομία κοινής χρήσης. Η ταχεία ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια αντανακλά τη στροφή από την κατοχή αγαθών στην πρόσβαση σε αυτά μόνο όταν είναι αναγκαίο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες κοινής κινητικότητας (Shared Mobility - SM) αυξήθηκαν εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ η κοινή χρήση αυτοκινήτων εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μορφή SM, άλλες υπηρεσίες, όπως η κοινή χρήση ποδηλάτων και οι ευέλικτες μορφές δημόσιων συγκοινωνιών επίσης αναπτύσσονται ραγδαία. Οι νέες υπηρεσίες που βασίζονται στη χρήση κινητών εφαρμογών για την αντιστοίχιση της ζήτησης με την προσφορά και για τη ενοποίηση διαφόρων τρόπων μεταφοράς αυξάνονται διαρκώς. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν τη δυναμική για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών πολυτροπικών μεταφορών SM - που αποκαλείται όλο και περισσότερο ως "κινητικότητα ως υπηρεσία" (Mobility as a Service – MaaS) - που θα ηγηθεί της καινοτομίας στην αγορά.
Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των χρηστών και των οχημάτων μέσω τεχνολογιών δορυφορικής πλοήγησης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και είναι το βασικό στοιχείο των περισσότερων σχετικών υπηρεσιών. Καθώς οι παραδοσιακές λύσεις με βάση το GPS πάσχουν συχνά από προβλήματα αξιοπιστίας, το GALILEO θα βελτιώσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα σήματος, ενισχύοντας έτσι τη συνέχεια της υπηρεσίας για υπηρεσίες κοινής κινητικότητας σε αστικά ή απαιτητικά περιβάλλοντα.

Στόχοι:

  • Η κατανόηση, ο ορισμός και η επικύρωση των απαιτήσεων GNSS στον τομέα MaaS, προσδιορίζοντας τα οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει το GALILEO σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις.
  • Η ανάπτυξη των βασικών στοιχείων για την αξιοποίηση των οφελών του GALILEO στον τομέα MaaS.
  • Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και η υποστήριξη της αξιοποίησής τους μετά τη λήξη του έργου.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι ο συντονιστής εταίρος της συλλογής των απαιτήσεων και των προδιαγραφών καθώς και ο συντονιστής της πιλοτικής εφαρμογής της Θεσσαλονίκης.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Josep Maria Salanova Grau
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 433

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.