.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: Big Data Europe
Τίτλος: Big Data Europe
Διάρκεια: 30 μήνες (01/11/2017 – 30/04/2020)

Περιγραφή: Το BigDataEurope θα παράσχει υποστηρικτικούς μηχανισμούς για όλες τις σημαντικές πτυχές της αλυσίδας αξίας δεδομένων, από τη σκοπιά των χρησιμοποιούμενων δεδομένων και τεχνολογικών στοιχείων, των ρόλων των συμμετεχόντων και των εδραιωμένων ή και εξελισσόμενων διαδικασίων. Η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών μηχανισμών θα αξιολογηθεί σε διάφορετικούς τομείς που σχετίζονται με σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κοινοτήτων. Για το σκοπό αυτό, το BigDataEurope επικεντρώνεται στην παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων για τον χειρισμό, τη δημοσίευση και τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας: α) Μέσω της παροχής εργαλείων που θα μπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα εντός μιας προσαρμόσιμης αλυσίδας επεξεργασίας δεδομένων απαιτώντας παράλληλα την ελάχιστη δυνατή προαπαιτούμενη γνώση των εμπλεκομένων τεχνολογιών και β) της ενσωμάτωσης και παραγωγικής ενίσχυσης σημαντικών τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα και ευρωπαϊκών ερευνητικών πρωτοτύπων σε μια πλατφόρμα Ενσωμάτωσης Μεγάλων Δεδομένων, ένα οικοσύστημα προδιαγραφών και εφαρμογών αναφοράς που θα είναι αφενός ελκυστικό για τους τρέχοντες παράγοντες από όλα τα μέρη των στοιχείων της αλυσίδας αξίας, ενώ παράλληλα θα περιορίζει τα εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων.

Στόχοι:

  • Συντονισμός: Συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν κυρίως τις κοινωνικές προκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»: Υγεία, Τρόφιμα και Γεωργία, Ενέργεια, Μεταφορές, Κλίμα, Κοινωνικές Επιστήμες και Ασφάλεια. Συλλογή των απαιτήσεων για την υποδομή ΤΠΕ που απαιτούνται από τους επιστήμονες δεδομένων για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου φάσματος κοινωνικών προκλήσεων. Κάλυψη όλων των πτυχών της δημοσίευσης και της κατανάλωσης σημασιολογικά διαλειτουργικών δεδομένων και γνώσης ευρείας κλίμακας.
  • Υποστήριξη: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της υποδομής μιας πλατφόρμας Ενσωμάτωσης Μεγάλων Δεδομένων που θα πληροί τις απαιτήσεις, θα ελαχιστοποιεί τη διατάραξη των τρεχόντων ροών εργασιών και θα μεγιστοποιεί την ευκαιρία επωφελίας από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις ΕΤΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πολυγλωσσικών δεδομένων, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων.
  • Το BigDataEurope θα υλοποιήσει και θα εφαρμόσει δύο βασικά εργαλεία προκειμένου να επιτύχει αυτά τα μέτρα συντονισμού και υποστήριξης:
    α) Δημιουργία ομάδων W3C με προσανατολισμό στα μεγάλα δεδομένα των κοινωνικών προκλήσεων και η εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων μερών από τις κοινωνικές προκλήσεις του προγράμματος Horizon 2020 και επιστημόνων μεγάλων δεδομένων
    β) Η σχεδίαση, ενσωμάτωση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ενσωμάτωσης μεγάλων δεδομένων που θα είναι έτοιμη για εγκατάσταση σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και που θα περιλαμβάνει βασικές τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή τμηματικά, όπως Hadoop, Cassandra and Storm.
  • Το BigDataEurope στοχεύει στην παροχή μιας εύχρηστης, εύκολης στην εγκατάσταση και χρήση λύσης, που θα επιτρέψει στις ενδιαφερόμενες ομάδες και λοιπά μέρη να επεκτείνουν τα υπάρχοντα συστήματα μεγάλων δεδομένων ή να εισάγουν νέες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων στις υπάρχουσες διαδικασίες της επιχείρησής τους, που θα βασίζονται σε μια στιβαρή μεθοδολογία παραγωγής τεχνικών λύσεων και στη μεγιστοποίηση της προβολή τους στις σχετικές κοινότητες.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Παροχή δεδομένων και αλγορίθμων σχετικά με τον Πιλότο στον τομέα των Μεταφορών.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Josep Maria Salanova Grau
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 433

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.