.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: ERICA
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, με έμφαση στα ηλεκτροκίνητα
Διάρκεια: 26 μήνες (30/09/2021 – 29/11/2023)

Περιγραφή: Τα συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων αποτελούν μία αναδυόμενη λύση που έχει στόχο να ελαττώσει την εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται. Παράλληλα, η ενσωμάτωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον στόλο των συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων περιορίζει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις του κλάδου των μεταφορών στο περιβάλλον. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δηλαδή μίας τεχνολογικής εφαρμογής (app) και μίας πλατφόρμας (dashboard) υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σε ζητήματα διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων που ενσωματώνουν και ηλεκτροκίνητα οχήματα. Μέσω της τεχνολογικής εφαρμογής, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει και να παραδίδει αυτοματοποιημένα το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες δρομολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του οχήματος και την θέση των σταθμών φόρτισης, καθώς επίσης να λαμβάνει πληροφόρηση για την πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος, ενώ η πλατφόρμα, εκτός των συμβατικών λειτουργιών εποπτείας, θα υποστηρίζει και τη διαχείριση του συστήματος. Η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες στο σύστημα κοινής χρήσης οχημάτων που θα λειτουργήσει η εταιρεία AVIS στο νησί της Κέρκυρας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-02391).

Στόχοι: Κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών των διαχειριστών και των χρηστών συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, που συμπεριλαμβάνουν και ηλεκτροκίνητα,
  • Αποτύπωση των χρήσιμων και σημαντικών λειτουργιών μιας τεχνολογικής εφαρμογής (app) και μιας πλατφόρμας υποστήριξης λήψης αποφάσεων (dashboard) για την διαχείριση συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων,
  • Διαμόρφωση ενός εγχειριδίου που θα μπορεί να παρέχει ορθές κατευθύνσεις για στρατηγικές αποφάσεις και αποφάσεις που άπτονται του σχεδιασμού των συστημάτων αυτών,
  • Ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση συστημάτων κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
  • Ανάπτυξη μίας τεχνολογικής εφαρμογής (app) που θα διευκολύνει την λειτουργία του συστήματος και θα παρέχει στους χρήστες πολύτιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες δρομολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση φόρτισης του οχήματος και τις θέσεις σταθμών φόρτισης,
  • Ανάπτυξη μιας εξελιγμένης πλατφόρμας (dashboard) διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων (ηλεκτροκίνητων και βενζινοκίνητων/πετρελαιοκίνητων).

Ρόλος ΙΜΕΤ: Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

Το ΙΜΕΤ θα αναλύσει την βιβλιογραφία και θα αναγνωρίσει σε συνεργασία με το συντονιστή του έργου τις διάφορες μεθοδολογίες που προτείνονται για την επίλυση ζητημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων. Επιπλέον, θα αναγνωρίσει τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών (χρηστών και διαχειριστών), θα αναπτύξει τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία και θα υποστηρίξει το συντονιστή στην ανάπτυξη της τελικής ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Το ΙΜΕΤ θα διαμορφώσει το εγχειρίδιο υποστήριξης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων και θα συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή στη νησί της Κέρκυρας και στη διαρκή διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 457
Αφροδίτη Σταμέλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 265

 espa logo

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.