.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: AM4INFRA
Τίτλος έργου: Κοινό Πλαίσιο για τη Διαχείριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Πόρων και Υποδομών των Δικτύων Μεταφορών
Διάρκεια: 9/1/2016 - 8/31/2018 (24 μήνες)
Περιγραφή:

Το έργο AM4INFRA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί δράση συντονισμού και υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Το ερευνητικό έργο AM4INFRA στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προσέγγισης για τη διαχείριση των πόρων και υποδομών των δικτύων μεταφορών στην Ευρώπη, που θα επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Το πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται από εργαλεία διαχείρισης δεδομένων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη συμβατότητα των δράσεων βελτιστοποίησης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στα δίκτυα μεταφορών στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει το έναυσμα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες. Το βασικό αντικείμενο είναι να υποστηρίξει το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών των υποδομών προσδιορίζοντας τις προτεραιότητές τους με βάση το κόστος, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο AM4INFRA προωθεί καινοτόμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας στα δίκτυα μεταφορών ακολουθώντας διαφανείς, συνεκτικές και συνεπείς εκτιμήσεις. Επιπλέον, οι καινοτομίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου παρέχουν νέα γνώση και μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή της ατζέντας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δικτύων μεταφορών.
Με βάση τις εξελισσόμενες δράσεις, τις καλές πρακτικές και τις σύγχρονες εμπειρίες τεσσάρων πρωτοπόρων Εθνικών Διαχειριστικών Αρχών Υποδομών, το έργο AM4INFRA αναμένεται να προσδιορίσει το πρώτο κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση των πόρων και υποδομών των δικτύων μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο διευκολύνοντας τη δια-τροπική και διασυνοριακή λήψη αποφάσεων. Η γενική ιδέα του κοινού πλαισίου, τα κυριότερα εννοιολογικά στοιχεία του και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί.
Ρόλος Ι.ΜΕΤ.:

Το Ι.ΜΕΤ. στο πλαίσιο του έργου AM4INFRA έχει αναλάβει:
• Τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των βασικών αρχών και μεθόδων βελτιστοποίησης των επενδύσεων και ανάληψης δράσεων για συνδυασμένες μεταφορές
• Την ανάπτυξη ενός κατανοητού πλαισίου υψηλού επιπέδου για το σχεδιασμό της διαχείρισης των πόρων και υποδομών των δικτύων μεταφορών
• Το σχεδιασμό της μεθοδολογίας για έρευνα σε συνθήκες εργαστηρίου και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων

Contact Person:
Afroditi Anagnostopoulou

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 598

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.