.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SOLUTIONS
Τίτλος έργου: Sharing opportunities for low carbon urban transportation
Διάρκεια: 42 μήνες (1/5/2013 - 31/10/2016)
Περιγραφή:

Πλήθος καινοτόμων και βιώσιμων μέτρων αστικής κινητικότητας έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αμερική καθώς και στην περιοχή της Μεσογείου. Το ερευνητικό έργο SOLUTIONS (www. urban-mobility-solutions.eu), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ως στόχο να συλλέξει τις σχετικές εμπειρίες από την υλοποίηση τέτοιων μέτρων στις παραπάνω περιοχές και να διευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ σχετικών φορέων υποστηρίζοντας έτσι τη μεταφορά καινοτομίας και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων διευκολύνοντας παράλληλα τη σύναψη διεθνών συνεργασιών. Για την επίτευξη των στόχων του, η προσέγγιση που ακολούθησε το έργο περιελάμβανε τέσσερα βήματα τα οποία αντικατοπτρίζουν και τη δομή των πακέτων εργασίας. Ως πρώτο βήμα, η ομάδα του έργου (27 εταίροι από 18 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μεσόγειο) αναγνώρισε και ανέλυσε συνολικά 58 μέτρα αστικής κινητικότητας, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένες ευκαιρίες μεταφοράς και επιτυχούς υλοποίησής τους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η ανάλυση συμπληρώθηκε περαιτέρω με τις εμπειρίες πέντε πρωτοπόρων πόλεων, οι οποίες επιλέχθηκαν ύστερα από την αξιολόγηση σχετικών αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης που εξέδωσε το έργο. Η παραπάνω ανάλυση επέτρεψε τον καθορισμό μιας σειράς αρχικών κατευθυντήριων οδηγιών για την επιτυχή μεταφορά μέτρων αστικής κινητικότητας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια ως βάση για την ανάπτυξη πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων και βελτίωσης ικανοτήτων, που οποία αποτέλεσε το δεύτερο βήμα του έργου για τη προώθηση της υιοθέτησης βιώσιμων μέτρων αστικής κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές του κόσμου, μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όπου μέλη της ομάδας έργου συνεργάστηκαν με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πόλεων που επιλέχθηκαν για δράσεις κατάρτισης, αξιολογώντας μαζί τη μεταφορά κατάλληλων μέτρων αστικής κινητικότητας ανταποκρινόμενων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και στις υπάρχουσες ανάγκες. Πραγματοποιήθηκε επίσης σε δύο χρονικές περιόδους –άνοιξη και φθινόπωρο του 2015– σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων όπου συμμετείχαν περίπου 1.800 ενδιαφερόμενοι από συνολικά 232 πόλεις σε 73 χώρες του κόσμου. Το σχετικό υλικό κάθε σεμιναρίου παραμένει διαθέσιμο για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ενώ αναπτύχθηκε επίσης ένα διαδικτυακό συμβουλευτικό εργαλείο το οποίο δύναται να κατευθύνει επαγγελματίες του κλάδου των αστικών μεταφορών στην αξιολόγηση και υιοθέτηση των μέτρων που εξετάστηκαν στο έργο. Ως επόμενο βήμα, πραγματοποιήθηκαν μελέτες σκοπιμότητας, ως παραδείγματα υιοθέτησης καινοτόμων μέτρων αστικής κινητικότητας, σε πέντε επιλεγμένες πόλεις κάθε μια από τις οποίες επωφελήθηκε από τις εμπειρίες και τη συνεργασία με μια πρωτοπόρα πόλη. Οι μελέτες σκοπιμότητας συνετέλεσαν στην ανάπτυξη προτάσεων για την επιτυχή υιοθέτηση μέτρων αστικής κινητικότητας διεθνώς καθώς και στην προετοιμασία ενός θεματολογίου για μελλοντική συνεργασία Ευρωπαϊκών πόλεων με άλλες πόλεις διεθνώς. Το έργο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Μέσω μιας σειράς συνεντεύξεων και συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναγνωρίστηκαν οι ανάγκες, ελλείψεις και προτεραιότητες αναφορικά με την αστική κινητικότητα στις χώρες της Μεσογείου και καθορίστηκαν θεσμικές προτάσεις για την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων ανταποκρινόμενων στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Καταρτίστηκε επίσης ένα θεματολόγιο ερευνητικών συνεργασιών για τη βελτίωση των συνθηκών αστικής κινητικότητας στην περιοχή της Μεσογείου. Οι εμπειρίες που παρήχθησαν από τις παραπάνω δράσεις προωθήθηκαν ευρέως στις περιοχές των εταίρων αλλά και διεθνώς. Παράλληλα λήφθηκαν υπόψη και στη διαμόρφωση των τελικών κατευθυντήριων οδηγιών για τη μεταφορά των μέτρων αστικής κινητικότητας, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου με έμφαση στα μέτρα αστικής κινητικότητας που επιλέχτηκαν ανά τον κόσμο. Με στόχο να διατηρηθούν οι συνεργασίες που ευοδώθηκαν στο πλαίσιο του έργου μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητών σε θέματα αστικής κινητικότητας, στο τελευταίο στάδιό του, το έργο έθεσε τις βάσεις για τη μετάβασή του προς ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο θα επεκτείνει τις υφιστάμενες συνεργασίες και θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που θέτουν οι πρωτοβουλίες ‘UN’s Sustainable Development Goals’, ‘Paris Agreement’ και ‘New Urban Agenda’.
Στόχοι:
Το έργο SOLUTIONS είχε ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην υιοθέτηση καινοτόμων μέτρων αστικής κινητικότητας σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο μέσω:
Της αναγνώρισης μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας διεθνώς και αξιολόγησης της δυνατότητας μεταφοράς τους στην Ευρώπη, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την περιοχή της Μεσογείου.

  • Της υποστήριξης εφαρμογής μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πέντε επιλεγμένες πόλεις.
  • Της παροχής οδηγιών και εξατομικευμένων συμβουλών σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάσει σχετικών αναλύσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
  • Της διευκόλυνσης διεξαγωγής διαλόγου και της δημιουργίας ευκαιριών δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών.
  • Της προώθησης καινοτόμων πλατφόρμων για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών και άλλων πόλεων διεθνώς.
  • Της υποστήριξης μελλοντικών συνεργασιών σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων αστικής κινητικότητας.

Ρόλος Ι.ΜΕΤ.:
Ως εταίρος στο έργο SOLUTIONS, το Ι.ΜΕΤ. ήταν υπεύθυνο για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Μεσογείου (Υπεύθυνος του σχετικού Πακέτου Εργασίας) καθώς και για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του συμβουλευτικού εργαλείου (Υπεύθυνος σχετικής Δράσης).

Contact person:
Lefteris Sdoukopoulos,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 596

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.