.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

European Port Workers Training Scheme - EU-PORTRAItS


Το έργο EU-PORTRAItS – European Port Workers Training Scheme χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Συντονιστής εταίρος του Έργου είναι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, ενώ συμμετέχουν φορείς από τη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία και Λιθουανία.
Στόχοι του έργου είναι:

  • η καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών σε ότι αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στα Ευρωπαϊκά λιμάνια,
  • η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και των σχετικών απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων,
  • η στήριξη του Κοινωνικού Διαλόγου σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο,
  • ο εντοπισμός προτεραιοτήτων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στα λιμάνια.

Οι τέσσερεις κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, όπως αναφέρονται στη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης» είναι:

  • πιο αποδοτικοί λιμένες,
  • καλύτερες συνδέσεις λιμένων με την ενδοχώρα,
  • βελτίωση πλαισίου για επενδύσεις και
  • κοινωνικός διάλογος – διασφαλίζοντας καλές συνθήκες εργασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι του λιμενικού κλάδου (Λιμενικές Αρχές, Λιμενικοί Διαχειριστές, Διεθνείς Ομοσπονδίες Συνδικάτων Εργαζομένων) υποστήριξαν ενεργά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ) για την επίλυση βασικών ζητημάτων του κλάδου. Η ΕΚΔ για τα λιμάνια συστάθηκε το 2013 με στόχο να συμφωνηθούν ζητήματα λιμενεργασίας (υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση και κατάρτιση). Σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 154 της ΣΛΕΕ (Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η Επιτροπή διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ένωσης, παρέχοντας τεχνική και διοικητική στήριξη. Το έργο EU-PORTRAItS χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ με στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ΕΚΔ σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στη λιμενεργασία.
Στους λιμένες της ΕΕ απασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις καθαυτό λειτουργικές λιμενικές διαδικασίες. Στην Ελλάδα εκτιμάται οτι ο αριθμός αυτός ανέρχεται περίπου στους 2.000 εργαζόμενους.
Στο έργο EU-PORTRAItS γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προτεραιοτήτων και των αναγκών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη λιμενεργασία σε εθνικό επίπεδο, με έμφαση σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας του χειρισμού των φορτίων στα λιμάνια. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας πραγματοποιούνται επτά (7) εθνικές συναντήσεις (workshops), σε επτά διαφορετικές χώρες και συνεντεύξεις με εκπροσώπους του λιμενικού τομέα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, για την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών. Τα πορίσματα των συναντήσεων αυτών χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση στρατηγικής στους τομείς της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε λιμάνια.

Contact: Μαρία Μποϊλέ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2111069591

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.