.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον – TEMR


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών συμμετείχε στο έργο TEMR που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» και παρείχε στις δύο χώρες την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία για την αποτελεσματικότερη μεταφορά και διακίνηση εμπορευμάτων. Το ΤΕΜR προτείνει ένα σύστημα που μπορεί αφενός να υποστηρίξει δημόσιους φορείς ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικότερες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας και αφετέρου ιδιωτικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες πιο «φιλικές» στο περιβάλλον χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Στο έργο συνεργάζονται μία επιχείρηση του Ισραήλ που παρέχει δεδομένα κυκλοφορίας με δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού χώρου, την εταιρεία ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. με εξειδίκευση στην ανάπτυξη τηλεματικών λύσεων και την εταιρεία ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής οδικών μεταφορικών υπηρεσιών.
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίζεται σε δεδομένα κυκλοφορίας για τον υπολογισμό της κίνησης και χρησιμοποιεί εξειδικευμένο μοντέλο για την αθροιστική εκτίμηση των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων σε επίπεδο «δικτύου». Το TEMR παρουσιάζει μια win-win προσέγγιση όπου ένας δημόσιος φορέας μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την κίνηση στο οδικό δίκτυο χωρίς κόστος σε ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών, οι οποίες με τη σειρά τους παρέχουν πραγματικά δεδομένα σε επίπεδο «οχήματος» για να τροφοδοτήσουν τα μοντέλα εκτίμησης της κυκλοφορίας και υπολογισμού των εκπομπών καυσαερίων. Αυτό εξασφαλίζει την εξέλιξη του δικτύου, παρέχοντας σταδιακά μεγαλύτερη ακρίβεια στα μοντέλα, υποβοηθώντας την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων εκτιμώντας συνολικά την κυκλοφορική κίνηση και τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις «σε επίπεδο δικτύου» αλλά και σε μικρότερη κλίμακα «σε επίπεδο οχήματος» (όχημα/ στόλο).
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε, επιτρέπει στους διαχειριστές στόλου των εταιρειών να προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης καυσίμου καθώς και των εκπομπών αέριων ρύπων. Ο προσδιορισμός των διαφόρων συσχετίσεων πραγματοποιείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ,επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση νέων ή αναθεωρημένων στρατηγικών μεταφοράς και διανομής. Επιπλέον, σε επιχειρησιακό επίπεδο μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις αξιολογώντας το οδηγικό προφίλ και παρέχοντας στοχευμένη εκπαίδευση στους οδηγούς, βελτιώνοντας τη διαδικασία φόρτωσης των οχημάτων και τέλος, βελτιώνοντας το χρονοπρογραμματισμό και τη δρομολόγησή τους.
Όσον αφορά στους δημόσιους φορείς, μέσω του συστήματος TEMR, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να μελετούν βραχυπρόθεσμα τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και τις μειώσεις που επιτυγχάνονται, στη συνολική κίνηση του δικτύου. Ειδικότερα, τα δεδομένα σχετικά με τον όγκο της κυκλοφορίας που συλλέγονται μέσω του συστήματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν χάρτες προσομοίωσης των εκπομπών καυσαερίων ώστε να μελετηθούν μελλοντικές δράσεις αλλά και να καθοριστεί η χρηματοδότηση που απαιτείται για τη συντήρηση και τη βελτίωση των αυτοκινητοδρόμων.
Η βασικότερη πρόκληση κατά την ανάπτυξη του συστήματος εντοπίζεται στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου συστήματος, όπως είναι το TEMR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και στοιχείων. Συνεπώς, η προστιθέμενη αξία του έργου TEMR εντοπίζεται στη διασυνοριακή συνεργασία που επιτεύχθηκε ανάμεσα σε εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το Ισραήλ παρέχοντας καινοτομικά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων σχετικά με τον έλεγχο των μελλοντικών μακροοικονομικών επιπτώσεων και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αστικών οδικών μεταφορών.


Contact: Ευαγγελία Παπαργύρη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2111069581

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.