.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: MATES
Τίτλος Έργου: Θαλάσσια συμμαχία για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Οικονομίας μέσω μιας στρατηγικής δεξιοτήτων στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας
Διάρκεια: 48 μήνες (01/01/2018-31/12/2021)

Περιγραφή: Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ευρωπαϊκή οικονομία και τα τελευταία χρόνια (έπειτα από την οικονομική κρίση του 2008) επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε καινοτομικές διαδικασίες. Επιπλέον, κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε σημαντικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, η ψηφιοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών (αυτοματισμός, ρομποτική, διαδίκτυο των πραγμάτων, μεγάλα δεδομένα), η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες πρακτικές, η χρήση νέων πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι δημογραφικές και γεωπολιτικές αλλαγές, η εκθετική αύξηση της προσβασιμότητας σε δεδομένα και πληροφορίες, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τρέχουσες συνθήκες καθώς και τις μελλοντικές τάσεις στον ναυτιλιακό τομέα. Το έργο MATES συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην κάλυψη των νέων αναγκών που εμφανίζονται στον χώρο της ναυτιλίας, εστιάζοντας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των υπεράκτιων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω της διαμόρφωσης μια μακροχρόνιας στρατηγικής αναφορικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες και ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης προς αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στόχοι: Στόχος του έργου MATES είναι να αναπτυχθεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με την ενίσχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων στο χώρο της ναυτιλίας και παράλληλα, να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρουσιάζονται σε εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση. Συνολικά, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας μελετώντας πιθανά σενάρια που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας του χώρου. Η προτεινόμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική θα βασιστεί σε μια σειρά πιλοτικών μελετών που θα επιλεγούν για να αποδείξουν τη βιωσιμότητα των λύσεων που προσδιορίστηκαν, διαμορφώνοντας ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης. Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του έργου υποστηρίζοντας μελλοντικές επενδύσεις στον χώρο. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα δοθεί έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία καθώς και στις υπεράκτιες ενεργειακές αλυσίδες αξίας ακολουθώντας μια ευρεία προσέγγιση που θα επιτρέπει τη μελέτη των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων καθώς και των σχετικών (παραδοσιακών και νέων) δραστηριοτήτων. Η κατανόηση της επιρροής των ωκεανών στον άνθρωπο (και αντίστροφα) θα υποστηρίξει την προτεινόμενη προσέγγιση και θα χρησιμοποιηθεί ως ο συνδετικός κρίκος των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Οι συνδυασμένες προσπάθειες των κοινοτήτων εκπαίδευσης και επιστήμης με τη βιομηχανία, την κοινωνία και τη διοίκηση θα διευρύνουν την προοπτική των σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης ενισχύοντας τις ευκαιρίες για το εργατικό δυναμικό στον χώρο της ναυτιλίας.

Ρόλος ΙΜΕΤ:

  • Το ΙΜΕΤ έχει αναλάβει την ανάπτυξη της βασικής στρατηγικής για τον προσδιορισμό των σημερινών και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες στον χώρο της ναυτιλίας σε βραχυχρόνιο (2020), μέσο (2025) και μακροχρόνιο (2030) ορίζοντα.
  • Το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση ενός ‘Green Maritime Hackathon’ το οποίο θα αποτελέσει πιλοτική εφαρμογή του έργου, καταδεικνύοντας την βιωσιμότητα της στρατηγικής και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου δράσης.
  • Το ΙΜΕΤ συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις: «Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων δράσης», «Ανάπτυξη πιλοτικών μελετών» και «Ανάπτυξη μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης και βιωσιμότητας».

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Λευτέρης Σδουκόπουλος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
211-1069596

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.