.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SAFERWHEELS
Τίτλος: Μελέτη ατυχημάτων μηχανοκίνητων δίκυκλων και ποδήλατων στην ΕΕ
Διάρκεια: 36 μήνες (01/01/2015 - 31/12/2017)

Περιγραφή: Ένας από τους στρατηγικούς στόχους σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2010-2020, είναι η ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των Ευάλωτων Χρηστών του Οδικού Δικτύου καθώς οι μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες εμπλέκονται σε αυξημένο αριθμό δυστυχημάτων και ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη SAFERWHEELS καλείται να διερευνήσει τους παράγοντες πρόκλησης των ατυχημάτων αναφορικά με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχοι της μελέτης είναι (i) η συλλογή δεδομένων από έρευνες που πραγματοποιηθήκαν σε ατυχήματα μηχανοκίνητων δικύκλων (Powered Two-Wheelers, PTW) και ποδηλάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (ii) η καταγραφή παραγόντων πρόκλησης ατυχημάτων και των αντίστοιχων ιατρικών δεδομένων, και (iii) η αποθήκευση των πληροφοριών σύμφωνα με ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό πρωτόκολλο, το οποίο διευκολύνει την ανάλυση των παραγόντων πρόκλησης ατυχημάτων.
Το σύστημα συλλογής δεδομένων της μελέτης προέρχεται από το έργο DaCoTA και περιλαμβάνει περίπου 1500 μεταβλητές (ή πεδία) που θα μπορούσαν να εξεταστούν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ατυχήματος. Επιπλέον, οι μεθοδολογίες "On-scene" και "Retrospective" χρησιμοποιήθηκαν είτε μεμονωμένα ή συνδυαστικά στις έρευνες των ατυχημάτων προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα τρία συνήθη σενάρια δυστυχημάτων ή ατυχημάτων που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς στους αναβάτες των μηχανικών δικύκλων (PTW) ήταν τα ακόλουθα: (i) ένα όχημα ερχόμενο από την αντίθετη κατεύθυνση στρίβει αριστερά και ο δικυκλιστής πηγαίνει ευθεία, (ii) ο δικυκλιστής διέρχεται κάθετα από τη δεξιά πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης, και (iii) η περίπτωση των ατυχημάτων με έναν εμπλεκόμενο στα οποία με ποσοστό 64% ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε στροφή / σε κλίση. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί και το 25% των δυστυχημάτων ή των ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς όσον αφορά τους αναβάτες των μηχανικών δικύκλων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με τα ατυχήματα των μηχανοκίνητων δικύκλων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ταχύτητα αποδείχτηκε ως παράγοντας πρόκλησης ατυχήματος σε ποσοστό 25%, και ειδικότερα, το 22% των αναβατών φαίνεται ότι ταξίδευε με ταχύτητα πολύ υψηλή για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας και περιβάλλοντος.
Συνολικά, τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν κάποιες παρεμβάσεις για τη μείωση των ατυχημάτων, κυρίως όσον αφορά στη μείωση της ταχύτητας. Ωστόσο, από τεχνολογικής άποψης είναι δύσκολο να προσδιοριστούν δράσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δικύκλων. Η εκπαίδευση του αναβάτη, οι εκστρατείες ενημέρωσης και η αυστηρή εφαρμογή των ορίων ταχύτητας θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη σχετικά με την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο θέμα. Αναφορικά με τα ατυχήματα που δεν σχετίζονται με την ταχύτητα, όπως τα ατυχήματα διασταυρώσεων (που εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη συχνότητα), η τεχνολογία μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις μέσω των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών ενημερώνοντας έγκαιρα τους οδηγούς των άλλων οχημάτων για την παρουσία δικύκλων.

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι της μελέτης SAFEWHEELS ήταν:

  • Συλλογή δεδομένων για τουλάχιστον 500 ατυχήματα, μεταξύ των οποίων το 80% - 85% αφορούσαν στα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τα υπόλοιπα στα ποδήλατα. Δείγμα ατυχημάτων από έξι χώρες, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο
  • Διεξοδική διερεύνηση και υποβολή εκθέσεων για κάθε ένα από τα ατυχήματα στη βάση δεδομένων
  • Περιγραφή των κύριων τύπων ατυχήματος και των παραγόντων πρόκλησης ατυχημάτων
  • Πρόταση αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδηλάτων

Ρόλος ΙΜΕΤ: Εταίρος
Το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ συμμετείχε στις ακόλουθες δράσεις:

  • Συμβολή στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου έρευνας και της βάσης δεδομένων
  • Συμβολή στην εκπαίδευση των μελών / εταίρων όσον αφορά στην κωδικοποίηση των τραυματισμών και στην τεχνική επιθεώρηση του οχήματος
  • Συλλογή 85 ατυχημάτων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
  • Ανάλυση και παρουσίαση των ατυχημάτων βάσει των ευρημάτων στο πεδίο
  • Εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων και έλεγχος ποιότητας
  • Συμμετοχή στην τελική έκθεση αποτελεσμάτων

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Δημήτρης Μαργαρίτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 467

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.