.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: INTEND
Τίτλος: INtentify future Transport rEsearch NeeDs
Διάρκεια:
12 μήνες (01/10/2017-30/09/2018)

Περιγραφή: Το έργο INTEND χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020” και αποτελεί δράση συντονισμού και υποστήριξης με κύριο στόχο την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης των ερευνητικών αναγκών και των προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών, χρησιμοποιώντας μια συστηματική μέθοδο συλλογής δεδομένων. Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων η αναγνώριση των κυριότερων τάσεων που θα επηρεάσουν τον τομέα των μεταφορών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της μεθοδολογίας ANP (Αναλυτική Διαδικασία Δικτύου). Το έργο INTEND θα αναπτύξει μια ατζέντα για την έρευνα στις μεταφορές που θα ανοίξει το δρόμο για έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Τομέα μεταφορών.
Η μεθοδολογία του συγκεκριμένου έργου βασίζεται σε τρία στάδια:

  • Ανάλυση του ερευνητικού πεδίου στον τομέα των μεταφορών: Αναγνώριση των μελλοντικών τεχνολογιών που αφορούν όλους τους τομείς των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες), συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των συστημάτων μεταφορών, με αναφορά στην περίοδο 2020 – 2035. Η αναγνώριση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών έργων, προβλέψεων και οδικών χαρτών που αφορούν τον τομέα των μεταφορών. Ανασκόπηση των εννοιών της κινητικότητας μέσω προηγούμενων ερευνητικών έργων και εκθέσεων και αναγνώριση των εργαλείων εφαρμογής των μελλοντικών τεχνολογιών που θα απαιτηθούν από τον τομέα των μεταφορών.
  • Προσδιορισμός των κυριότερων τάσεων και των επιπτώσεών τους στις ερευνητικές ανάγκες: Ανασκόπηση των κυριότερων κοινωνικοοικονομικών τάσεων που αναμένεται να επηρεάσουν τον τομέα των μεταφορών και αξιολόγηση της επίδρασής τους στις ερευνητικές ανάγκες των μεταφορών.
  • Αναγνώριση των κυριότερων ερευνητικών αναγκών και προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών: Χαρτογράφηση του μελλοντικού συστήματος μεταφορών με συνδυασμό αποτελεσμάτων από προηγούμενα στάδια και ανάλυση αναγκών του σημερινού Ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών. Τα τελικά αποτελέσματα είναι η ανάπτυξη ερευνητικής ατζέντας για τις μεταφορές με τη μορφή ενός προσχέδιου καταγραφής ερευνητικών αναγκών, προτεραιοτήτων και ευκαιριών.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Εταίρος
Το ΙΜΕΤ στα πλαίσια του έργου INTEND έχει αναλάβει:

  • Αναγνώριση των μελλοντικών τεχνολογιών που θα εμφανιστούν στους τέσσερις τομείς των μεταφορών μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
  • Αναγνώριση των μελλοντικών εννοιών κινητικότητας μέσω ανασκόπησης ερευνητικών έργων και εκθέσεων με αντικείμενο τις μελλοντικές προβλέψεις στον τομέα των μεταφορών.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου INTEND με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης , επιστημονικών δημοσιεύσεων και του Διαδικτύου.
  • Διάθεση των ερευνητικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας του έργου και δημιουργία μιας δυναμικής μηχανής αναζήτησης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα τεχνολογίας.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Μποϊλέ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 591

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.