.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: COMPETE
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη Πλατφόρμας Προσομοίωσης των Εμπορευματικών Μεταφορών μέσω Λιμενικών Εγκαταστάσεων για την Ανάλυσή τους με Στόχο την Αύξηση της Αποδοτικότητάς τους και την Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Επιπτώσεών τους
Διάρκεια: 36 μήνες (01/05/2012 - 30/04/2015)

Περιγραφή & Στόχοι: Οι εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν αδυναμίες σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους και ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται συνολικά από τον τομέα των μεταφορών, κυρίως σε περιοχές-κόμβους εμπορευματικών μεταφορών. Στην Ελλάδα, οι βασικότεροι κόμβοι της εφοδιαστικής αλυσίδας από τους οποίους διέρχονται τα εμπορεύματα είναι τα λιμάνια, με κύριο μέσο χερσαίας μεταφοράς το φορτηγό όχημα. Η διακίνηση Ε/Κ με σιδηροδρομική μεταφορά είναι μέχρι σήμερα, ποσοστιαία, ιδιαίτερα χαμηλή.Ο τρόπος με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα λιμάνια παγκοσμίως, σε σχέση με τις γύρω αστικές περιοχές τους, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης με αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Νέες τεχνολογίες οχημάτων και βελτιστοποίηση των διαδικασιών εντός του χώρου της λιμενικής εγκατάστασης έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι από μόνα τους ικανά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το πρόβλημα χρειάζεται να μελετηθεί και αντιμετωπιστεί σε επίπεδο μεταφορικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα έρευνα προτείνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας προσομοίωσης των διαδικασιών μεταφοράς και φόρτο-εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε πρότυπο Λιμενικό Σταθμό Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων (ΛΙΣΔΕ). Η πλατφόρμα θα είναι γενική και προσαρμόσιμη στα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε λιμενικής εγκατάστασης διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και της γειτονικής χερσαίας περιοχής. Η χρήση της θα δίνει την δυνατότητα ανάλυσης των διαδικασιών μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων από και προς το εμπορευματικό λιμάνι καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθεί νέο μαθηματικό πρότυπο και νέα μεθοδολογική προσέγγιση ανάλυσης των εκπομπών των αέριων ρύπων από τις εμπορευματικές μεταφορές για τον πιο ακριβή και έγκυρο υπολογισμό του, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική και πιο φιλική προς το περιβάλλον σχεδίαση των εμπορευματικών μεταφορών που συνδέονται με τις λιμενικές λειτουργίες. Το αντικείμενο του έργου COMPETE εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των εμπορευματικών μεταφορών και περιβαλλοντικών μελετών και οι μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν θα βασίζονται σε εργαλεία προσομοίωσης και βελτιστοποίησης αλλά και σε εργαλεία υπολογισμού του ενεργειακού αποτυπώματος σε όρους διοξειδίου του άνθρακα.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Μποϊλέ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 591

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.