.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

interreg logo

Ακρωνύμιο: ΝΑΥΣ
Τίτλος έργου: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Διάρκεια: 30 μήνες (01/01/2019 – 30/06/2021)

Περιγραφή: Η Μεσόγειος αποτελεί το 2ο δημοφιλέστερο προορισμό κρουαζιέρας στον κόσμο, παρουσιάζοντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς του στο χρόνο, επιτρέποντας την τόνωση της οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο ΝΑΥΣ στοχεύει στην προώθηση της συμβολής της κρουαζιέρας στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών της Ανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα της Ελλάδας και της Κύπρου, στις οποίες η συμμετοχή του εν λόγω τομέα παραμένει περιορισμένη. Η ενίσχυσή τους προτείνεται να επιτευχθεί μέσα από τη διερεύνηση των αναγκών των εφοδιαστικών αλυσίδων των κρουαζιερόπλοιων σε προμήθειες, καθώς και μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων αλλά και την ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων για την προσέλκυση της συμμετοχής των τοπικών αγορών στον εφοδιασμό των κρουαζιερόπλοιων.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας υποστήριξης της διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) εστιάζοντας σε προϊόντα, τα οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες κρουαζιέρας προμηθεύονται τοπικά, και εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα της με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτραπεί η άμεση διάχυση πληροφοριών μεταξύ ελληνικών και κυπριακών λιμένων, ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών και προμηθευτών, καθώς και η άμεση επικοινωνία και επίλυση ζητημάτων μέσω εξειδικευμένων και καινοτόμων εργαλείων και μηχανισμών.
Η προτεινόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα προβλέπεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή για την επίδειξη της συμβολής της στην προσδοκώμενη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, και την αποδοτικότητά της στη διάχυση των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης της πλατφόρμας μετά την ολοκλήρωση του έργου, για την περαιτέρω εμπορική προώθηση των τοπικών προϊόντων που αφορούν τον εφοδιασμό των κρουαζιερόπλοιων.
Η προσέγγιση που υιοθετείται στο έργο ΝΑΥΣ παρουσιάζεται ως καινοτόμα, καθώς συμβάλει στη συντονισμένη παρακολούθηση της δραστηριότητας των κρουαζιερόπλοιων και των τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων, αλλά και των συνθηκών εξυπηρέτησης στους λιμένες κρουαζιέρας. Μέσα από την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών για το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο εξυπηρέτησης του εφοδιασμού των κρουαζιερόπλοιων, δύναται να προκύψουν επίσης σημαντικά οφέλη όσο αφορά για παράδειγμα τη μείωση του κοινωνικού κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές γύρω από τους λιμένες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στόχοι: Οι βασικότεροι στόχοι και εκροές του έργου ΝΑΥΣ είναι οι εξής:

 • Μελέτη των δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τις εφοδιαστικές αλυσίδες κρουαζιέρας και του ρόλου των ναυτιλιακών πληροφοριών σε αυτές.
 • Ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) καθώς και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους τελικούς της χρήστες, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες αιχμής και προωθώντας τις βιώσιμες μεταφορές.
 • Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας στους λιμένες εντός των χωρών του Προγράμματος μέσω της αποδοτικής χρήσης ναυτιλιακών πληροφοριών
 • Ενίσχυση της ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών, διαθέσιμων είτε μέσω υφιστάμενων συμβατικών πηγών πληροφόρησης είτε από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα.
 • Διαμόρφωση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, και κυρίως μεταξύ των λιμένων, μεταξύ λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας, και μεταξύ εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών και προμηθευτών.
 • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος.
 • Ανάλυση της αγοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας και προώθησης και αξιοποίησης της πλατφόρμας, για την εμπορική εκμετάλλευσή της μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Στο πλαίσιο του έργου το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για:

 • Την ανάλυση των δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο που διέρχονται από την Ελλάδα,
 • Τη διαμόρφωση των βασικών προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας και την ανάπτυξή της, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών που θα παρέχει.
 • Το σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών της πλατφόρμας, και τη παροχή υποστήριξης / καθοδήγησης στους φορείς που θα τη χρησιμοποιήσουν πιλοτικά.
 • Τη πολύ-επίπεδη αξιολόγηση της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένες φόρμες.
 • Τη διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών της, μέσω της διεξαγωγής αναλύσεων SWOT και PORTER για την εμπορική εκμετάλλευση της μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Το συντονισμό των δράσεων για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης αναφορικά με το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης της πλατφόρμας, καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας, προώθησης και αξιοποίησης της.

Για περισσότερες πληροφορίες , επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ΝΑΥΣ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Λευτέρης Σδουκόπουλος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. +302111069596

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.