.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

logo

Ακρωνύμιο: GEARBODIES
Τίτλος έργου: Innovative Technologies for Inspecting Carbodies and for Development of Running Gear
Διάρκεια: 24 μήνες (01/12/2020 – 30/11/2022)

Περιγραφή: Η στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτεί την χρήση αποδοτικών ως προς το κόστος αλλά και αξιόπιστων βαγονιών με μεγάλο κύκλο ζωής. Το έργο GEARBODIES συνδράμει στον παραπάνω στόχο της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της απόδοσης της συντήρησης του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού σε συνεργασία με το έργο του Shift2Rail, PIVOT2. Σκοπός του έργου GEARBODIES είναι να επιμηκύνει τον χρόνο που χρειάζεται ένα σιδηροδρομικό βαγόνι μέχρι τη στιγμή που απαιτεί γενική επισκευή και τη βελτίωση της διαδικασίας συντήρησης αυτού.

Στόχοι: Στόχος του έργου GEARBODIES είναι να αναπτύξει, υψηλής απόδοσης και μεγάλου χρόνου ζωής, όργανα κύλισης για βαγόνια, τα οποία θα επιμηκύνουν τον χρόνο που απαιτεί το όχημα μέχρι την γενική του επισκευή. Επίσης, το έργο GEARBODIES θα βελτιώσει την διαδικασία συντήρησης νέων βαγονιών τρένων τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από ελαφρά σύνθετα υλικά μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, το έργο θα αναπτύξει μια καινοτόμα αυτόνομη πλατφόρμα με σκοπό την μείωση του χρόνου συντήρησης των νέων βαγονιών. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα περιλαμβάνει συστήματα δομικού ελέγχου με τη χρήση της θερμογραφίας υπερύθρου καθώς και υπερύχων τα οποία θα επιθεωρούν το κέλυφος του βαγονιού για τυχών αστοχίες ή ύπαρξη ελαττωμάτων στην επιφάνεια και υπο-επιφάνεια. Ένας ακόμα στόχος του GEARBODIES είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει διάφορα εξαρτήματα τροχαίου υλικού, τα οποία θα κατασκευαστούν από υψηλής απόδοσης ελαστομερή υλικά με σκοπό τη μαζική τους παραγωγή. Περαιτέρω, το έργο θα ερευνήσει καινοτόμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη χαμηλού κόστους ζωής εφέδρανων για τρένα. Το CARBODIN θα επωφεληθεί από μια ισχυρή διεπιστημονική κοινοπραξία, αποτελούμενη από 13 εταίρους από 8 χώρες, που θα εστιάσει στις προαναφερθείσες δράσεις για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του έργου.

hit role

Ρόλος ΙΜΕΤ: Ο τομέας Γ του ΙΜΕΤ με εξειδίκευση στον μη καταστροφικό έλεγχο συστημάτων μεταφορών, συμμετέχει στο έργο ως συντονιστής του Workstream 1 με αντικείμενο την ανάπτυξη μη καταστροφικών μεθόδων για καινοτόμα σιδηροδρομικά βαγόνια. Το ΙΜΕΤ θα εφαρμόσει τεχνικές ελέγχου με τη χρήση θερμογραφίας υπερύθρου για τον εντοπισμό επιφανειακών και υπο-επιφανειακών ελαττωμάτων σε σύνθετα υλικά μονολιθικού ή υβριδικού τύπου, από τα οποία θα κατασκευάζονται τα νέα βαγόνια. Το ΙΜΕΤ θα εκπονήσει βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και μοντελοποίηση και προσομοιώσεις διαφόρων τεχνικών θερμογραφικού ελέγχου (με την χρήση του λογισμικού ThermoCalc 3D για την επίλυση προβλημάτων θερμικής αγωγιμότητας) με σκοπό να επιλέξει τις ποιο ικανές μεθόδους. Οι συγκεκριμένες τεχνικές θα εφαρμοστούν σε εργαστηριακό περιβάλλον σε δείγματα σύνθετων υλικών. Εν συνεχεία, το ΙΜΕΤ θα συνεισφέρει στην ένταξη του θερμογραφικού εξοπλισμού στην πρωτότυπη αυτόνομη κινητή πλατφόρμα ελέγχου, την οποία θα αναπτύξει το έργο. Επίσης, το ΙΜΕΤ θα αναπτύξει προηγμένες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων θερμογραφίας, καθώς και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη λογισμικού για αναγνώριση προτύπων για τον εντοπισμό ελαττωμάτων/αστοχιών σε βαγόνια κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΙΜΕΤ θα αναπτύξει μεθόδους ένωσης εικόνων από δεδομένα που θα προέρχονται από έλεγχο με τη χρήση θερμογραφίας και υπερήχων, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρύτερη απεικόνιση του βαγονιού υπό έλεγχο. Τέλος το ΙΜΕΤ θα συμμετέχει στην τελική δοκιμή και επικύρωση της πλατφόρμας ελέγχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ένα πρότυπο βαγόνι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Δρ. Βασίλης Καππάτος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 486

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.