.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.
Ακρωνύμιο
Τίτλος έργου
Τύπος
Έναρξη
Λήξη
Ρόλος
Προϋπ.€
Τομέας
Υπεύθυνος
ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΙΜΕΤ
ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΙΜΕΤ
ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
01/01/2017
31/10/2021
Έταιρος
969.510,76
Τομέας A, Β, Γ
Δ. Τζοβάρας
i-bikeshare
Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
04/06/2018
03/06/2021
Συντονιστής
229.400,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
EQUAL
Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες σε supermarkets
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
18/07/2018
17/07/2021
Εταίρος
204.850,00
Τομέας Α
Μ. Πάνου
SocialPark
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης πληθοπορισμού
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
31/07/2018
30/01/2021
Εταίρος
94.168,00
Τομέας Α
Μ. Πάνου
ΟΔΟΣ 2020
Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προς το 2020
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
06/09/2018
05/09/2021
Συντονιστής
145.400,00
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
AgroTRACE
Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
26/09/2019
18/09/2022
Εταίρος
45.885,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
SMART CORRIDORS
Smart Supply Chain and Intelligent Corridor Management to support the competitiveness of China-Europe land-sea express line
Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας
25/11/2019
13/10/2022
Συντονιστής
205.050,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
ORION-CM
Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών
Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
05/10/2018
04/04/2021
Εταίρος
275.155,07
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
ISTEN
Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network
INTERREG V B ADRIATIC - IONIAN 2014-2020
01/12/2017
30/11/2020
Εταίρος
152.000,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
ΝΑΥΣ
Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας, του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
01/01/2019
30/06/2021
Εταίρος
153.000,00
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
e-SMARTEC
Enhanced sustainable mobility with MARketing TEChniques – “e-SMARTEC
INTERREG EUROPE 2014-2020
01/08/2019
31/07/2022
Εταίρος
261.275,00
Τομέας Β
Μ. Μορφουλάκη
SCOPE
Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations– SCOPE
INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020
09/09/2019
08/09/2021
Εταίρος
146.089,39
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
PIXEL
Port IoT for Environmental Leverage
HORIZON 2020
01/05/2018
30/04/2021
Εταίρος
307.187,50
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
MATES
Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy
ERASMUS+
01/01/2018
31/12/2021
Εταίρος
287.450,00
Τομέας Γ
Μ. Μποϊλέ
AVENUE
Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience
HORIZON 2020
01/05/2018
30/04/2022
Εταίρος
200.000,00
Τομέας Α
Μ. Πάνου
TRA VISIONS
TRA VISIONS 2020
HORIZON 2020
01/10/2018
30/09/2020
Εταίρος
93.062,50
Τομέας Α
Μ. Πάνου
infra4Dfuture
Infrastructure for the Future
HORIZON 2020
01/10/2018
30/09/2020
Εταίρος
178.206,25
Τομέας Γ
Μ. Μποϊλέ
Steer to Career DRV
Preparing professional drivers for their future career
ERASMUS+
01/09/2018
31/08/2021
Εταίρος
41.765,00
Τομέας Β
Ε. Μητσάκης
BE OPEN
European forum and oBsErvatory for OPEN science
HORIZON 2020
01/01/2019
30/06/2021
Εταίρος
256.250,00
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
ADA
Advanced Data Analytics in Business
ERASMUS+
15/11/2018
15/11/2021
Εταίρος
42.075,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
AW DRONES
Contributing to a well –reasoned set of Airworthiness Standards for mass-market drones
HORIZON 2020
01/01/2019
31/12/2021
Εταίρος
106.250,00
Τομέας Γ
Μ. Μποϊλέ
Cluster ACT
Aggregation and Collaboration Tools to enhance cluster network in the maritime sector
ΕASME
01/01/2019
31/12/2021
Εταίρος
126.369,14
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
Assets4Rail
Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety systems
HORIZON 2020
29/11/2018
28/05/2021
LINKED-THIRD PART
25.000,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
RENAISSANCE
RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs
HORIZON 2020
01/04/2019
30/04/2022
Εταίρος
202.500,00
Τομέας Α
Μ. Πάνου
DriveToTheFuture
Needs, wants and behaviour of 'Drivers' and automated vehicle users today and into the future
HORIZON 2020
01/05/2019
30/04/2022
Συντονιστής
321.718,75
Τομέας Α
Μ. Πάνου
MOMENTUM
Modelling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility
HORIZON 2020
01/05/2019
30/04/2022
Εταίρος
225.625,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
SAFEMODE
Strengthening synergies between Aviation and maritime in the area of human Factors towards achieving more Efficient and resilient MODE of transportation – SAFEMODE
HORIZON 2020
01/06/2019
31/05/2022
Εταίρος
207.500,00
Τομέας Γ
Μ. Μποϊλέ
SPROUT
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition
HORIZON 2020
01/09/2019
31/08/2022
Εταίρος
394.703,75
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
MODALES
MOdify Drivers’ behaviour to Adapt for Lower EmissionS
HORIZON 2020
01/09/2019
31/08/2022
Εταίρος
337.968,75
Τομέας Α
Ε. Μπεκιάρης
CARBODIN
Car Body Shells, Doors and Interiors
HORIZON 2020
01/12/2019
30/11/2021
Εταίρος
254.687,50
Τομέας Γ
Β. Καππάτος
RIDE2RAIL
Travel Companion enhancements and RIDE-sharing services syncronised to RAIL and Public Transport
HORIZON 2020
01/12/2019
31/05/2022
Εταίρος
154.656,25
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
SMILE
SMart IsLand Energy systems
2020 IA
01/05/2017
30/04/2021
Εταίρος
30.000,00
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
C-MOBILE
Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe
2020 IA
01/06/2017
30/11/2020
Εταίρος
642.446,75
Τομέας Β
Ε. Μητσάκης
TRANSAID
Transition areas for inftrastructure-assisted driving
HORIZON 2020
01/09/2017
31/08/2020
Εταίρος
367.437,50
Τομέας Β
Ε. Μητσάκης
MY-TRAC
My TRAvel Companion
HORIZON 2020
01/09/2017
31/08/2020
Εταίρος
244.691,61
Τομέας Α
Μ. Πάνου
IRIS
Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities
HORIZON 2020
01/10/2017
30/09/2022
Εταίρος
150.000,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
FENIX
Future business models for the Efficient recovery of Natural and Industrial secondary resources in eXtended supply chains contexts
HORIZON 2020
01/01/2018
31/12/2020
Εταίρος
267.500,00
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
MarLeM
Maritime Logistics Engineering and Management
EASME/EMFF
01/11/2019
31/10/2022
Εταίρος
61.969,05
Τομέας Γ
Μ. Μποϊλέ
SafeParkTRUCKS
Safe and Secure Parking Places for Trucks
Υπηρεσία
22/12/2017
30/09/2020
Υπεργολάβος
76.000,00
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Υπηρεσία
04/09/2018
03/09/2020
Υπεργολάβος
12.000,00
Τομέας Β
Μ. Μορφουλάκη
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΠΥΛΗ 16
Μελέτη Λειτουργίας της Πύλης 16 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
Υπηρεσία
16/07/2018
31/12/2020
Υπεργολάβος
15.000,00
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Υπηρεσία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός Α.Ε."
Υπηρεσία
21/12/2018
20/12/2023
Υπεργολάβος
157.490,00
Τομέας Α
Ε. Μπεκιάρης
J-Cross
J-CROSS: Κοινή διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία των κοινωνιών απέναντι σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές
Υπηρεσία
22/05/2019
31/12/2020
Υπεργολάβος
39.997,00
Τομέας Β
Ε. Μητσάκης
DEMONSTRATION & TRAINING SEMINARS
 
Υπηρεσία
23/09/2019
31/12/2020
Υπεργολάβος
3.529,41
Τομέας Α
Μ. Πάνου
Study on social dimension
Study on the social dimension of the transition to automation and digitalisation in transport, focusing on the labour force
Υπηρεσία
28/10/2019
27/10/2020
Υπεργολάβος
81.650,00
Τομέας Α
Ε. Μπεκιάρης
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.