.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Βιβλία / Κεφάλαια Βιβλίων

 • Aifadopoulou G., Burrieza J., Masegosa A., Salanova J.M., Boufidis N., Martínez I.M., Fernandez-Muga P. and Cantú O. (2020). Cataloging and Assessing City-scale Mobility Data. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278., pp 1139-1148. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-61075-3_109 
 • Anagnostopoulou, A., & Boile, M. (2020) Stakeholder consultation in freight transportation decision making in emerging-country port-cities, in Kourounioti, I., Tavasszy, L., and Friedrich, H. (Eds.) Freight transport modeling for emerging countries, Elsevier, vol. 1. 
 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Aggelakakis, A. & Boile, M. (2020) Planning the future: innovative technology for city logistics, in Nathanail, E., Adamos, G., and Karakikes, I. (Eds.) Advances in Mobility-as-a-Service Systems, Springer, vol. 1278. 
 • Attila, A., Anagnostopoulou, A., & Nalmpantis, D. (2020) Digitalization in freight transport services: Balkan area, in Nathanail, E., Adamos, G., and Karakikes, I. (Eds.) Advances in Mobility-as-aService Systems, Springer, vol. 1278. 
 • Ayfantopoulou G., Konstantinidou M.N., Boufidis N., Salanova Grau J.M. (2020) Evaluation of a Ride-Sharing Service in Thessaloniki: The Perspective of Both the Service Provider and the Users. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278, pp 495-504. Springer, Cham. https://doi. org/10.1007/978-3-030-61075-3_49 
 • Ayfantopoulou G., Konstantinidou M.N., Chatziathanasiou M., Salanova Grau J.M. (2020) Integrating Modelling in Urban Policy Cycle and Decision Making. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278., pp 1149-1158. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_110 
 • Bekiaris, E., Loukea, M., Gaitanidou, E. (2020). User Acceptance and Safety Perceptions on Road Automation Across Europe. In “Road & Rail Transport safety: Examples from the international experience and implications for China”, Technical Communication Vol. 1, No. 1, Integrating Innovation Center, Beijing Jiaotong University, August 2020, Beijing, China, pp.37-43. 
 • Bekiaris, E., Loukea, M., Panou, M., Foldesi, E., Jammes, T. (2020). Seamless accessibility of transportation modes and multimodal transport across Europe: Gaps, measures and best practices. In Book: Towards User-Centric Transport in Europe 2 – Enablers of inclusive, seamless and sustainable mobility. Lecture notes in Mobility. Müller, Beate, Meyer, Gereon (Eds.). Springer, pp.43-59. ISBN 978-3-030-38028-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38028-1
 • Bekiaris, E., Panou, M. (Editors) (2020). Intelligent Algorithms and Systems for C-ITS and automation in road transport. MDPI - Publisher of Open Access Journals (under publication).
 • Burrieza J., Rodríguez R., Cantú O., Aifadopoulou G., Salanova J.M., Konstantinidou M., Frederix R. and Pápics P. (2020). Future Scenarios for Mobility Innovations and Their Impacts in Cities and Transport Models. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278., pp 1129-1138. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_108 
 • Chatziathanasiou M., Morfoulaki M., Mpessa K., Tsoli L. (2021) A Regional Competence Centre for SUMPs in Central Macedonia, Responding to the Identified Local Needs. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278, pp 210-219. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-61075-3_21 
 • Kappatos, V. (2020) “Maintenance: A Key Factor for Energy Efficiency”, Aspects of the Energy Union - Application and Effects of European Energy Policies in SE Europe and Eastern Mediterranean (pp. 321-336). 2020, London: Palgrave Macmillan. 
 • Kotoula K.M., Botzoris G., Ayfantopoulou G., Profillidis V. (2020) Urban School Travel – Understanding the Critical Factors Affecting Parent’s Choices. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278., pp 912- 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_88 
 • Morfoulaki M., Agathos M., Myrovali G., Konstantinidou M.N. (2021) Willingness of Cruise Tourists to Use & Pay for Shared and Upgraded Sustainable Mobility Solutions: The Case of Corfu. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278, pp 418-427. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-61075-3_41 
 • Morfoulaki M., Papathanasiou J. “Use of Multicriteria Analysis for enhancing sustainable urban planning and decision making” “EURO Working Group on DSS- A Tour of the DSS Developments over the Last 30 Years, Springer, 2020. 
 • Myrovali G., Karakasidis T., Morfoulaki M., Ayfantopoulou G. (2020) Clustering of Urban Road Paths; Identifying the Optimal Set of Linear and Nonlinear Clustering Features. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278., pp 1107-1116. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-61075-3_106 
 • Sdoukopoulos E., Perra V.M., Boile M., Efthymiou L., Dekoulou E., Orphanidou Y. (2020) “Connecting cruise lines with local supply chains for enhancing customer experience: a platform application in Greece”, In Nathanail E.G., Adamos G. & Karakikes I. (Eds.), Advances in Mobility-as-a-Service Systems, CSUM2020, pp. 1086- 1096. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing Book Series, Vol. 1278. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_104 
 • Skoufas A., Boufidis N., Salanova Grau J.M., Ayfantopoulou G., Basbas S. (2020) Εx-Post Evaluation of an In-Vehicle Warning System for Rail-Road Level Crossings: The Case of Taxi Drivers. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278¸pp 243-252. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-61075-3_24 
 • Villa, J. K., Boile, M., Theofanis, S. (2020) “International Trade and Transportation Infrastructure Development – Infrastructure Development in North America and Europe. Paperback ISBN: 9780128157411 Imprint: Elsevier (2020) Page Count: 304

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Aifadopoulou G., Mallidis I., Vlachos D., Salanova Grau J.M., Iakovou E. (2020). Development of a “Fair” Marketplace for On-Demand Capacity Matching. Transportation Research Record. https://doi.org/10.1177/0361198120909107 
 • Aifadopoulou G., Tsaples G., Salanova J., Mallidis I., Sarianidis N. (2020). Management of resource allocation on vehicle-sharing schemes: the case of Thessaloniki’s bike-sharing system. Oper Res Int J (2020). https://doi.org/10.1007/s12351-020- 00569-3 
 • Bekiaris, E., Loukea, M., Gaitanidou, E. (2020). User Acceptance and Safety Perceptions on Road Automation Across Europe. In “Road & Rail Transport safety: Examples from the international experience and implications for China”, Technical Communication Vol. 1, No. 1, Integrating Innovation Center, Beijing Jiaotong University, August 2020, Beijing, China, pp.37-43. 
 • Bekiaris, E., Loukea, M., Panou, M., Földesi, E., & Jammes, T. (2020). Seamless Accessibility of Transportation Modes and Multimodal Transport Across Europe: Gaps, Measures and Best Practices. In Towards User-Centric Transport in Europe 2 (pp. 43-59). Springer, Cham. ISBN 978-3-030-38027-4. 
 • Bellini, E., Gaitanidou, E., Bekiaris, E., & Ferreira, P. (2020). The RESOLUTE project ’s European Resilience Management Guidelines for Critical Infrastructure: development, operationalisation and testing for the urban transport system. Environment Systems and Decisions, 1-21. DOI: 10.1007/s10669-020-09765-0 
 • Benekos, I., Yannis, G., Mavromatis, S., (2020). “Implementing Enterprise Risk Management in Road Organizations: Considerations and a Proposed Framework Risk and Decision Analysis, 8(1-2), pp. 39-65, May 8. DOI: 10.3233/RDA-190055. 
 • Boufidis N., Salanova J.M, Tzenos P., Aifandopoulou G. (2020). Estimating Time of Arrival of Trains at Level Crossings for the Provision of Multimodal Cooperative Services. Transportation Research Procedia, Vol 47, pp 346-352. DOI: 10.1016/j. trpro.2020.03.108 
 • Diakakis M., Boufidis N., Salanova Grau J.M., Andreadakis E., Stamos I. (2020). A systematic assessment of the effects of extreme flash floods on transportation infrastructure and circulation: The example of the 2017 Mandra flood, International Journal of Disaster Risk Reduction, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101542 
 • Dimokas, N., Margaritis, D., Gaetani, M., Koprubasi, K., Bekiaris, E. (2020). A Big Data Application for Low Emission Heavy Duty Vehicles. Transport and Telecommunication Journal, Volume 21: Issue 4. DOI: https://doi.org/10.2478/ttj-2020- 0021. Published online: 26 Nov 2020
 • Estrada M., Salanova J.M., Medina-Tapia M., Robusté F. (2020) Operational cost and user performance analysis of on-demand bus and taxi systems, Transportation Letters, DOI: 10.1080/19427867.2020.1861507 
 • Katerina Touliou & Evangelos Bekiaris, 2020. “Olfactory Deterioration in Mild Cognitive Impairment,” Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Biomedical Research Network+, LLC, vol. 25(3), pages 19113-19115, February. DOI: 10.26717/BJSTR.2020.25.004195 
 • Mathis, L.A., Diederichs, F., Widlroither, H., Ruscio, D., Napoletano, L., Zofka, M.R, Viehl, A., Fröhlich, P., Friedrich, J., Lindström, A., Thorslund, B., Litke, A., Papadakis, N., Bakalos, N., Hernandez-Jayo, U., Espié, S., Cavallo, V., Panou, M., Gaitanidou, E., Bekiaris, E.2020. Creating informed public acceptance by a user-centered human-machine interface for all automated transport modes. 8th Transport Research Arena TRA 2020, April 27-30, 2020, Helsinki, Finland. (Conference canceled, proceedings available) 
 • Mintsis E., Vlahogianni E.I., Mitsakis E., Ozkul S. (2020) Enhanced Speed Advice for Connected Vehicles in the proximity of Signalized Intersections, European Transport Research Review. 
 • Mitsakis E., Anapali I.S. (2020) Recent Developments on Security and Privacy of V2V & V2I Communications: A Literature Review, Periodica Polytechnica Transportation Engineering. 
 • Mylonas C., Mitsakis E., Aifadopoulou G. (2020) Intelligent Transport Systems in Greece: Current status and future prospects, Ekistics and the new habitat. 
 • Petros Karvelis, George Georgoulas, Vassilios Kappatos & Chrysostomos Stylios (2020): Deep machine learning for structural health monitoring on ship hulls using acoustic emission method, Ships and Offshore Structures, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445302.2020.1735844 
 • Salamanis, A., Ioakeimidis, T., Kehagias, D., Gkemou, M., Tzovaras, T. (2020). MyCorridor MaaS: A stakeholder-inclusive MaaS platform. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland. (Conference cancelled). 
 • Sdoukopoulos E., Boile M. (2020) “Port-hinterland concept evolution: A critical review”, Journal of Transport Geography, Vol. 86, Issue C. https://doi.org/10.1016/j. jtrangeo.2020.102775 
 • Skoufas Α., Basbas S., Grau, J., Aifadopoulou G. (2020). Analysis of In-Vehicle Warning System for Rail-Road Level Crossings: Case Study in the City of Thessaloniki, Greece. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. 10.3311/PPtr.14892. 
 • Spyrou, E. D., Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Tromaras, A., & Boile, M. (2020). Internet Service of Vehicle Fleet Routing with Tabu Search and OSRM. In 2020 7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT).
 • Touliou, K., & Bekiaris, E. (2020). Olfactory Deterioration in Mild Cognitive Impairment. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 25(3), 19113-19115. DOI: 10.26717/BJSTR.2020.25.004195
 • Mehrabi M., Soorgee M.H., Habibi H. & Kappatos V. (2020). A novel application of ultrasonic Lamb waves: studying adhesive effects on the inspection of coating debonding in a three-layer waveguide, Nondestructive Testing and Evaluation, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1 0589759.2020.1843653

Συνέδρια

 • Anagnostopoulou A., Spyrou E., Aggelakakis A., Boile M., (2020). Planning the Future: Innovative Technology for City Logistics, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM 2020), Greece, 17 - 19 June (Virtual Conference) 
 • Aifadopoulou G., Burrieza J., Masegosa A., Salanova J.M., Boufidis N., Martínez I.M., Fernandez-Muga P. and Cantú O. (2020). Cataloging and Assessing City-Scale Mobility Data. 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Skiathos, Greece on 17- 19 June 2020. 
 • Aifadopoulou G., Konstantinidou M., Boufidis N., Salanova J.M. (2020). Ex Post Estimation of Value-Of-Time and Willingness to Pay for Shared Transport Services in Thessaloniki. The 23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Rhodes, Greece, September 20-23, 2020. 
 • Aifadopoulou G., Tsaples G., Salanova J.M., Tzenos P. (2020). Autonomous Port Vehicles Fleet Management: Analyzing the Effect of GNSS Limitations. The 23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Rhodes, Greece, September 20-23, 2020. 
 • Aifandopoulou G., Konstantinidou M., Boufidis N. and Salanova J.M. (2020). Evaluation of a ride-sharing service in Thessaloniki: The perspective of both the service provider and the users. 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Skiathos, Greece on 17-19 June 2020. 
 • Aifandopoulou G., Konstantinidou M., Boufidis N., Salanova Grau J.M., (2020). Estimation of value-of-time and willingness to pay for shared transport services in Thessaloniki. Virtual ITS European Congress. 9-10 November 2020. 
 • Aifandopoulou G., Magkos E., Salanova Grau J.M., (2020). Identifying a holistic method for implementing a Bike Sharing System. Conference on Complex Systems (Urban Complex Systems satellite session). 9-10 November 2020. 
 • Aifandopoulou G., Mallidis I., Vlachos D., Salanova Grau J.M., Iakovou E. (2020). Development of a fair marketplace for on-demand capacity matching, Transportation Research Board 99th Annual Meeting, Washington, USA. 
 • Aifandopoulou G., Nikiforiadis A., Tsaples G., Boufidis N., Salanova Grau J.M., Chrysostomou K. (2020). A holistic approach to the re-balancing problem of vehicle-sharing schemes, Transportation Research Board 99th Annual Meeting, Washington, USA. 
 • Akac A., Anagnostopoulou A., Nalmpantis D. (2020). Digitalization in Freight Transport Services: Balkan Area, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility – CSUM2020 - Digital Conference 17-19 June
 • Akac Α., Anagnostopoulou Α., Boile M. Evaluation of current European open science initiatives in transport research’ 8th Transport Research Arena TRA2020 Helsinki Finland, 27-30 April 
 • Anagnostopoulou A., Boile M. (CERTH/HIT), Pistilli G., Cartolano F., Fioretto M.(FIT), Palts K.(DLR) Use cases towards future Open Science model for air transport, 10th European Aeronautics Science Network (EASN) Virtual Conference on “Innovation in Aviation & Space to the Satisfaction of the European Citizens” Digital Conference 4 September 
 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Boile, M., & Mitrakos, D. (2020) An IoT approach for optimizing routing and safety, In the proceedings of the 1st International Workshop on IoT infrastructures for safety in pervasive environments, 2 June, Virtual due to COVID-19. 
 • Ayfantopoulou G., Konstantinidou M.N., Chatziathanasiou M., Salanova Grau J.M. (2020) Integrating Modelling in Urban Policy Cycle and Decision Making, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility, Virtual CSUM2020. 17-19 June 2020. Greece. 
 • Boufidis, N., Salanova-Grau J.M., Aifadopoulou G., Tzenos P., Tolikas A. (2020). Design, Implementation and Assessment of a Multimodal Cooperative ITS Safety System at Level-Crossings. Transportation Research Board 99th Annual Meeting, Washington, USA. 
 • Burrieza J., Rodríguez R., Cantú O., Aifadopoulou G., Salanova J.M., Konstantinidou M., Frederix R. and Pápics P. (2020). Future Scenarios for mobility innovations and their impacts in cities and transport models. 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Skiathos, Greece on 17-19 June 2020. 
 • Chalkiadakis C., Mitsakis E. (2020) Requirements for the development and implementation of ADAS and C-ITS services for older drivers, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Chalkiadakis C., Mitsakis E. (2020) Training Opportunities for ITS and C-ITS, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Chatziathanasiou M., Morfoulaki M., Mpessa K., Tsoli L. (2020). A Regional Competence Centre for SUMPs in Central Macedonia, Responding to the Identified Local Needs. 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Virtual CSUM2020. 17-19 June 2020. Greece. 
 • Castellano, A., Francesco Biral, F., Leuteritz, J, P., Gkemou, M., Valenti, G., Montanari, R., (2020). Development of an HMI for a virtual co-driver based on data collected by intelligent road markings. In the Proceedings of Virtual ITS European Congress, 9-10 November 2020. 
 • Coconea, L., Leonard, S., Van den Dries, R., Gkemou, M., Mizaras, M. (2020). MaaS – an enabling tool for Collaborative Traffic Management. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland. (Conference cancelled). 
 • Dimokas N., Margaritis D., Gaetani M., Favenza A. “A Cloud-Based Big Data Architecture for an Intelligent Green Truck”. Conference on Sustainable Urban Mobility, pp. 1076-1085, 2020.
 • Dreßlera A., Silla A., Kortsari A., M. Havârneanu G., Whalley S., Grippenkovena J. (2020) “Collection and design of human-centred measures to enhance safety at level crossings” TRA2020 Cancelled. 
 • Duivestein K., Peters J.P., Margaritis D. “Possibilities and Benefits of Event Data Recorders (EDR) for Motorcycles”. Ifz, 2020 
 • Edler, J., Loukea, M., Bekiaris, E., Meunier, J.C., Van den Berghe, W., Sitányiová, D., Infante, V., Ahern, A., Tuominen, A. (2020). 2020-2050: The Challenges of Integrated Transport Sector and Its Workforce Inclusion. In the 8th Transport Research Arena TRA 2020, 27-30 April 2020, Helsinki, Finland (Conference cancelled). 
 • Gaitanidou, E., Bekiaris, E. 2020. Drive2theFuture: Concepts and methodology towards accepting our automated future. 8th Transport Research Arena TRA 2020, April 27-30, 2020, Helsinki, Finland (Conference canceled, proceedings available). 
 • Γιαννακάρη Όλγα Μαρία, Γαϊτανίδου Ευαγγελία & Μπεκιάρης Ευάγγελος. (2020) . Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για τη λήψη διπλώματος οδήγησης σε Ευρωπαϊκές χώρες. 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο «Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας». 29-31 May 2020 
 • Hardy E., Ouellet J.V., Winkelbauer M., Margaritis D. “The Dynamics of Motorcycle Crashes Focus on Advanced (Antilock) Braking Systems and Post-crash Motion”. Ifz, 2020. 
 • Konstantinos Chatzitheodorou, Vassilios Kappatos, “Hybrid extraction of multi-word terms: an application on vibration-based condition monitoring technique”, 48th International JVE Conference, November 4-5, 2020 in Colombo, Sri Lanka. 
 • Kotoula K.M., Botzoris G., Ayfantopoulou G., Profillidis V., (2020) Urban School Travel – Understanding the Critical Factors affecting Parent’s Choices, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Virtual CSUM2020. 17-19 June 2020. Greece. 
 • Kotsi A., Mitsakis E., Psonis V. (2020) Coordinated provision of C ITS services for Dynamic Traffic Management, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Kotsi A., Mitsakis E., Tzanis D. (2020) Overview of C-ITS Deployment Projects in Europe and USA, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Kotsi A., Politis I., Mitsakis E. (2020) A Game Theory Framework for the Coordinated Provision of C-ITS Services in Dynamic Traffic Management, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Llorente M.A., Montesinos M., Lacalle I., Palau C., Halatsis A., Kortsari A., Pita Costa J., Fuart F., Garnier Ch., Simone E. (2020) “Modelling port operations towards environmental impact reduction: The PIXEL IoT infrastructure and models”,TRA2020 Cancelled.
 • Loukea, M., Gaitanidou, E., Bekiaris, E., Vlahogianni, E., Usami, D.S., Bakalos (2020). Risk Assessment of Public Acceptance on Autonomous Vehicles – The Drive2TheFuture project. In the 8th Transport Research Arena TRA 2020, 27-30 April 2020, Helsinki, Finland (Conference cancelled). 
 • Mallidis, I., Salanova Grau J.M., Aifandopoulou G. (2020). Optimization of the planning and operation of mobility services. Conference on Complex Systems (Urban Complex Systems satellite session). 9-10 November 2020. 
 • Mintsis E., Luecken L., Karagounis V., Porfyri K., Rondinone M., Correa A., Schindler J., Mitsakis E. (2020) Joint Deployment of Infrastructure Assisted Traffic Management and Cooperative Driving around Work Zones, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Mitropoulos L., Kortsari A., Aifadopoulou G. (2020) Understanding Ride-Sharing Systems in Urban Areas: The Role of Location, Users and Barriers, 48th European Transport Conference 2020, ETC 2020, 9-11 September 2020, Milan, Italy. 
 • Mitsakis E., Ayfantopoulou G., Salanova Grau J.M., “ITS and innovative mobility systems implementation in cities: ways to integrate them and their impact on safety and sustainability of urban transports”, 1st International International Interdisciplinary Road Safety Conference on: The Traffic Society, A comprehensive view of tomorrow’s mobility, 29-31 May, 2020 
 • Morfoulaki M., Agathos M., Myrovali G., Konstantinidou M.N. (2020) Willingness of cruise tourists to use & pay for shared and upgraded sustainable mobility solutions: the case of Corfu, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Virtual CSUM2020. 17-19 June 2020, Greece. 
 • Morfoulaki M., Chatziathanassiou M., Kotoula K.M., Bessa K., Tsoli L. (2020) Sustainable Urban Mobility Competence Center. An online tool that meets the local needs and challenges of Sustainable Urban Mobility. Traffic Society, 1st International Interdisciplinary Online Conference, May 2020 
 • Morfoulaki M., Myrovali G., Kotoula K., Papathanasiou J., Tsaples G. (2020) Serious Game linked to a crowdsourcing app for leveraging citizens’ engagement in sustainable mobility planning, EWG-DSS 6th International Conference on Decision Support System Technology, ICDSST 2020 
 • Morfoulaki M., Myrovali G., Kotoula K.M. (2020) Sustainable Urban Mobility as an opportunity to promote and enhance city tourism (city break). The Traffic Society, 1st International Interdisciplinary Online Conference, May 2020 
 • Morfoulaki M., Papathanasiou J. (2020) “Development and implementation of a Methodological Framework for evaluating alternative sustainable urban mobility measures using Multi-criteria Analysis” BALCOR 2020, September 2020, Thessaloniki (web). 
 • Mylonas C., Mitsakis E., Dolianitis A., Aifadopoulou G. (2020) A Review of European National Access Points for Intelligent Transport Systems Data, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Mylonas C., Mitsakis E., Dolianitis A., Chalkiadakis C. (2020) Is Greece Ready for Autonomous Vehicles? A Methodological Approach, IEEE 23rd Intelligent Transportation Systems Conference ITSC 2020, Rhodes, Greece. 
 • Myrovali G., Karakasidis Th., Morfoulaki M., Ayfantopoulou G. (2020) Clustering of urban road paths; identifying the optimal set of linear and nonlinear clustering features, 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Virtual CSUM2020. 17-19 June 2020, Greece. 
 • Nikiforiadis A, Aifadopoulou G., Salanova J.M., Boufidis N., (2020). Determining the optimal locations for bike-sharing stations: methodological approach and application in the city of Thessaloniki, Greece. 23rd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2020, 16 - 18 September 2020, Paphos, Cyprus. 
 • Nordqvist M., Margaritis D., Christensen J. “Traffic violations of motorcycle riders in fatal and serious injuries accidents in Sweden”. Ifz, 2020. 
 • Salanova Grau J.M., Aifandopoulou G., Pavlidou M., (2020). Origin-Destination Matrices Fusion. Conference on Complex Systems (Urban Complex Systems satellite session). 9-10 November 2020. 
 • Salanova Grau J.M., Maleas Z., Aifandopoulou G., (2020). Framework For On-Demand And Ride-Sharing Transport Services Planning. Conference on Complex Systems (Urban Complex Systems satellite session). 9-10 November 2020. 
 • Salanova Grau J.Μ., Ayfantopoulou G., Boufidis N., “Mobility monitoring, technologies and techniques for comprehending problems, traffic conditions forecast and citizens’ behaviour management”, 1st International Interdisciplinary Road Safety Conference on: The Traffic Society, A comprehensive view of tomorrow’s mobility, 29-31 May, 2020 
 • Salanova J.M., Boufidis N., Aifadopoulou G., Tzenos P., Tolikas A. (2020). Multimodal Cooperative ITS Safety System at Level-Crossings. The 23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, Rhodes, Greece, September 20- 23, 2020. 
 • Salamanis, I., Dionysios, D., Kehagias, D., Kalogirou, K., D. Tzovaras. D. (2020). “A Matchmaking Module for Real-World MaaS Applications”, Virtual ITS European Congress, 9-10 November 2020 
 • Sdoukopoulos E., Boile M. (2020) “Hinterland corridor management initiatives in the EU and the US: the role of ports”, 5thInternational Conference on Maritime Technology and Engineering, 16-19 November, Lisbon, Portugal. 
 • Sdoukopoulos E., Tsafonias G., Boile M., Kraskovic C. & Gutty R. (2020) “Supporting Maritime Innovation Ecosystems in the Mediterranean Region”, 4th SmartBlueCity Euro-Mediterranean Conference, 9-10 October, Athens, Greece. (αξιολόγηση περίληψης) 
 • Skoufas A., Boufidis N., Salanova J.M., Aifadopoulou G. and Basbas S. (2020). Εxpost evaluation of an in-vehicle warning system for Rail-Road Level Crossings: the case of taxi drivers. 5th Conference on Sustainable Urban Mobility. Skiathos, Greece on 17-19 June 2020. 
 • Spyrou E., Anagnostopoulou A., Aggelakakis A., Tromaras A., Boile M., Internet Service of Vehicle Fleet Routing Problem with Tabu Search and OSRM, 7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (IEEE CODIT 2020), Prague, Czech Republic, 29 June – 2 July (Virtual Conference)
 • Steccanella, A. and Maria Gkemou (2020). Validation Approach of an C-ITS infrastructure – based solution. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland. (Conference cancelled). 
 • Symeonidis I., Dimokas N., Gragopoulos I., Tsetsinas I., Chrysochoou E., Touliou K., Valenti G., Biral F., Gemou M., Bekiaris E. (2020). SAFESTRIP: Hardware in the Loop motorcycle simulator experiment for C-ITS applications. In the 13th International Motorcycle Conference of the ifz, 1-6 September 2020. 
 • Symeonidis I., Peldschus S., Bekiaris E. (2020). Estimating helmet orientation from monocular camera using Convolutional Neural Networks. In the Conference of the International Research Council on Biomechanics of Injury (IRCOBI), Munich, Germany, 8-10 September 2021 (conference postponed due to COVID-19). 
 • Symeonidis, I., Bekiaris, E. (2020). Use of a motorcycle simulator in a rider thermal comfort study. In the Driving Simulation Conference (DSC 2020), 9-11 September 2020, Antibes, France. 
 • Theocharis Tsenis, Evangelos D. Spyrou, Vassilios Kappatos “An initial acousto-ultrasonic experimental investigation of defects in composite specimens used in the transportation domain”, 48th International JVE Conference, November 4-5, 2020 in Colombo, Sri Lanka 
 • Theocharis Tsenis, Evangelos D. Spyrou, Vassilios Kappatos “Design of a Distributed Low-Cost and Low-Power Sensor Unit based on Acceleration Principle”, Proc. of the 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE) 12-13 June 2020, Istanbul, Turkey. 
 • Tromaras A., Margaritis D., Moschovou T., (2020), Energy Consumption and Perspectives on Alternative Fuels for the Transport Sector: A National Energy Policy for Greece, Proceedings of 5th Conference on Sustainable Urban Mobility, Virtual CSUM2020, June 17-19, 2020, Greece. 
 • Tromaras, A., Aggelakakis, A., & Anagnostopoulou, A. (2020) Impact assessment of EU funded research projects: Trends in aviation transport, In the proceedings of the 8th Transport Research Arena (TRA), 27th - 30th April, Helsinki, Finland. (cancelled due to COVID-19).

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.