.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Βιβλία / Κεφάλαια Βιβλίων

 • Anagnostopoulou A., Spyrou E., Aggelakakis A., Boile M. (2021). Planning the Future: Innovative Technology for City Logistics. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https:// doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_82 
 • Anagnostopoulou, A., & Boile, M. (2021). Stakeholder consultation in freight transportation decision making in emerging-country port-cities, in Kourounioti, I., Tavasszy, L., and Friedrich, H. (Eds.) Freight transport modeling for emerging countries, Elsevier, Vol. 1 
 • Ayfantopoulou G., Burrieza J., Masegosa A., Salanova J.M., Boufidis N., Martínez I.M., Fernandez-Muga P. and Cantú O. (2021). Cataloging and Assessing City-scale Mobility Data. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075- 3_109 
 • Ayfantopoulou G., Konstantinidou M.N., Boufidis N., Salanova Grau J.M. (2021). Evaluation of a Ride-Sharing Service in Thessaloniki: The Perspective of Both the Service Provider and the Users. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-61075-3_49 
 • Ayfantopoulou G., Konstantinidou M.N., Chatziathanasiou M., Salanova Grau J.M. (2021). Integrating Modelling in Urban Policy Cycle and Decision Making. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_110 
 • Burrieza J., Rodríguez R., Cantú O., Ayfantopoulou G., Salanova J.M., Konstantinidou M., Frederix R. and Pápics P. (2021). Future Scenarios for Mobility Innovations and Their Impacts in Cities and Transport Models. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https:// doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_108 
 • Chatziathanasiou M., Morfoulaki M., Mpessa K., Tsoli L. (2021). A Regional Competence Centre for SUMPs in Central Macedonia, Responding to the Identified Local Needs. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075- 3_21
 • Kotoula K.M., Botzoris G., Ayfantopoulou G., Profillidis V. (2021). Urban School Travel – Understanding the Critical Factors Affecting Parent’s Choices. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Sys- 106 Scientific Publications 2021 tems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_88
 • Morfoulaki M., Agathos M., Myrovali G., Konstantinidou M.N. (2021). Willingness of Cruise Tourists to Use & Pay for Shared and Upgraded Sustainable Mobility Solutions: The Case of Corfu. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030- 61075-3_41 
 • Morfoulaki, M.; Papathanasiou, J. (2021). Use of Multicriteria Analysis for Enchancing Sustainable Urban Mobility Planning and Decision Making. Editors: J. Papathanasiou, P. Zaraté, J. Freire de Sousa, EURO Working Group on DSS, A Tour of the DSS Developments over the Last 30 Years https://www.springer.com/gp/ book/9783030703769 
 • Myrovali G., Karakasidis T., Morfoulaki M., Ayfantopoulou G. (2021). Clustering of Urban Road Paths; Identifying the Optimal Set of Linear and Nonlinear Clustering Features. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a- Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-61075-3_106 
 • Myrovali G., Morfoulaki M. (2021). Sustainable Urban Mobility. In: Papathanasiou J., Tsaples G., Blouchoutzi A. (eds) Urban Sustainability. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67016-0_2 
 • Sdoukopoulos E., and Boile M. (2021). Hinterland corridor management initiatives in the EU and the US: The role of ports. In Developments in Maritime Technology and Engineering, 1st Edition. CRC Press. 
 • Skoufas A., Boufidis N., Salanova Grau J.M., Ayfantopoulou G., Basbas S. (2021). Εx-Post Evaluation of an In-Vehicle Warning System for Rail-Road Level Crossings: The Case of Taxi Drivers. In: Nathanail E.G., Adamos G., Karakikes I. (eds) Advances in Mobility-as-a-Service Systems. CSUM 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1278. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-61075-3_24 
 • Spiliotis, A. et al, (2021). User Participation and Social Integration Through ICT Technologies in Rosa, P., Terzi, S. et al. (2021). New Business Models for the Reuse of Secondary Resources from WEEEs, Springer, Cham, DOI: https://doi. org/10.1007/978-3-030-74886-9 
 • Tsaples G. & Salanova Grau J.M., Ayfantopoulou G. & Tzenos P., (2021). "A Simulation Model for the Analysis of the Consequences of Extreme Weather Conditions to the Traffic Status of the City of Thessaloniki, Greece," Springer Optimization and Its Applications, Springer. In: Kotsireas I., Nagurney A., Pardalos P., Tsokas A. (eds) Dynamics of Disasters—Impacts, Risk, Resilience and Solutions. P. 259-272. Springer Optimization and Its Applications, vol 169. Springer [DOI: 10.1007/978-3- 030-64973-9_16]

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Skoufas, K., Mitrakos, D. (2021). Initiatives of Open Science in Greece and the Transport Sector”, SCIREA Journal of Traffic and Transportation, 4(1), 2021, pp. 1-10. 
 • Anastasiadou, K., Gavanas, N., Pitsiava-Latinopoulou, M., & Bekiaris, E. (2021). Infrastructure Planning for Autonomous Electric Vehicles, Integrating Safety and Sustainability Aspects: A Multi-Criteria Analysis Approach. Energies, 14(17), 5269. DOI: https://doi.org/10.3390/en14175269 
 • Astell, A. J., Panou, M., Touliou, K., Karavidopoulou, Y., Cabrera-Umpiérrez, M. F., Aldaz, E., ... & Tabak, M. (2021). Developing a pragmatic evaluation of ICTs for older adults with cognitive impairment at scale: the IN LIFE experience. Universal access in the information society, 1-19. DOI: https://doi.org/10.1007/s10209-021-00849-5 
 • Bagheri, A., Genikomsakis, K.N., Koutra, S., Sakellariou, V., Ioakimidis, C. S. (2021). Use of AI Algorithms in Different Building Typologies for Energy Efficiency towards Smart Buildings, Buildings (2021), 11(12), 613, DOI: https://doi.org/10.3390/buildings11120613 (I.F.: 2.648). 
 • Brown L., Morris A., Thomas P., Ekambaram K., Margaritis D., Davidse R., Usami D. S., Robibaro M., Persia L., Buttler I., Ziakopoulos A., Theofilatos A., Yannis G., Marting A., Wadjig F. (2021). Investigation of accidents involving powered two wheelers and bicycles – A European in-depth study”. Journal of Safety Research, Volume 76, February 2021, pp 135-145. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsr.2020.12.015
 • Chatzitheodorou, K., Kappatos, V. (2021). Hybrid extraction of multi-word terms: an application on vibration-based condition monitoring technique, Mathematical Models in Engineering, Vol. 7, Issue 1, 2021, p. 1-9, 27 January 2021. 
 • Fiscal, P.R., Taratori, R., Pacho, M.A., Ioakimidis C.S., and Koutra, S. (2021). Smart Cities Strategies to Ameliorate Environmental Impacts of Rapid Urbanization in Beijing, China, Energies, (2021) (I.F.: 3.004) DOI: https://doi.org/10.3390/en14165138
 • Folla, K., Anagnostopoulou A., and Yannis, G. (2021). “Main Challenges and Opportunities, Constraints and Barriers of Open Science in Transport Research”, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 8(5), 2021, pp. 32-40. 
 • Gkemou M, Biral F, Gkragkopoulos I, Valenti G, Tsetsinas I, Bekiaris E, Steccanella A. (2021). Cooperation between Roads and Vehicles: Field Validation of a Novel Infrastructure-Based Solution for All Road Users’ Safety. Safety.2021;7(2):39. DOI: https://doi.org/10.3390/safety7020039; Accessible at: https://www.mdpi. com/2313-576X/7/2/39 
 • Ioakimidis, C., Gerbelova, H., Bagheri, A., Koutra, S., Koukouzas, N. (2021). ‘Strategic planning of CCS implementation in the electricity sector of Greece: A TIMESbased analysis’, DOI: 10.3390/pr9111913, Processes 9, 1913, (2021) (I.F.: 2.847). DOI: https://doi.org/10.3390/pr9111913 
 • Kotoula, K. M., Botzoris, G., Aifantopoulou, G., Profillidis, V. (2021). Exploring the Factors Influencing Parental Choices on School Trips, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 49(4), pp. 369–381. DOI: https://doi.org/10.3311/PPtr.15890
 • Koutra, S., Denayer, N., Galatoulas, N-F., Becue, V., Ioakimidis, C.S. (2021). ‘The Zero-Energy Challenge in Districts: Introduction of a Methodological Decision-making Approach towards the Zero-energy Objectives. Application in the Case Study of Cuesmes (Belgium)’, International Journal of Urban Sustainable Development, (2021). (I.F.: 1.690). Pages 585-613, DOI: https://doi.org/10.1080/19463138.2021.1 985504 
 • Liora n., Poupkou A., Kontos S., Meleti Ch., Chrysostomou K., Ayfantopoulou G., Zountsa S., Kalogirou Ch., Chacartegui R., Liguori F., Bressan M., Marta Almeida S. & Melas D., (2021). Estimating Road Transport Pollutant Emissions Under Traffic-Congested Conditions with an Integrated Modelling Tool—Emissions Reduction Scenarios Analysis, Emission Control Science and Technology, Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/s40825-021-00191-5 
 • Margaritis D., Keramydas, C., Papachristos, I., Lambropoulou, D. (2021). Calibration of Low-Cost Sensors for Air Quality Monitoring. Aerosol and Air Quality Research (AAQR), Open Access Journal, Volume 21, Issue 11, November 2021. DOI: https:// doi.org/10.4209/aaqr.210073. 
 • Mintsis, E., Vlahogianni, E.I., Mitsakis, E., Ozkul, S. (2021). Enhanced Speed Advice for Connected Vehicles in the proximity of Signalized Intersections, European Transport Research Review. 
 • Miquel Estrada, Josep Maria Salanova, Marcos Medina-Tapia & Francesc Robusté (2021). Operational cost and user performance analysis of on-demand bus and taxi systems, Transportation Letters, 13:3, 229-242, DOI: 10.1080/19427867.2020.1861507 
 • Mitropoulos L., Kortsari A., Ayfantopoulou G. (2021) Factors Affecting Drivers to Participate in a Carpooling to Public Transport Service Sustainability 2021, 13, 9129; DOI: https://doi.org/10.3390/su13169129 
 • Mitropoulos L., Kortsari A., Koliatos A., Ayfantopoulou G. (2021) The Hyperloop System and Stakeholders: A Review and Future Directions, Sustainability 2021, 13, 8430; DOI: https://doi.org/10.3390/su13158430 
 • Mitropoulos, L., Kortsari, A., Ayfantopoulou, G. (2021). “A Systematic Literature Review of Ride-sharing Platforms, User Factors and Barriers” European Transport Research Review, 13(1), pp. 1-22. DOI: https://doi.org/10.1186/s12544-021-00522- 1 
 • Morfoulaki, M., Papathanasiou, J. (2021). Use of PROMETHEE MCDA Method for Ranking Alternative Measures of Sustainable Urban Mobility Planning. Mathematics 2021, 9, 602. DOI: https://doi.org/10.3390/math9060602 
 • Morfoulaki, M., Papathanasiou, J. (2021). Use of the Sustainable Mobility Efficiency Index (SMEI) for Enhancing the Sustainable Urban Mobility in Greek Cities. Sustainability 2021, 13, 1709. https://doi.org/10.3390/su13041709
 • Myrovali G., Salanova J. M., Goutzikas T., Savvas A. (2021). Low Data Intensive Models For Supporting Taxi Policy Making: case Study In Cyprus. International Journal of Information and Decision Sciences. Vol. 13, No. 4, 2021, 394-418.
 • Myrovali, G., Grau, J. M. S., Gkoutzikas, T., & Savvas, A. (2021). Low data intensive models for supporting taxi policy making: a case study in Cyprus. International Journal of Information and Decision Sciences, 13(4), 394-418. http://doi. org/10.4018/IJDSST.2021070103. 
 • Myrovali, G., Karakasidis, T., Morfoulaki, M., & Ayfantopoulou, G. (2021). Representativeness of Taxi GPS-Enabled Travel Time Data Using Gamma Generalized Linear Model. International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 13(3), 36-53. http://doi.org/10.4018/IJDSST.2021070103
 • Nikiforiadis A, Aifadopoulou G., Salanova J.M., Boufidis N., (2021). Determining the optimal locations for bike-sharing stations: methodological approach and application in the city of Thessaloniki, Greece. Transportation Research Procedia, Vol 52, pp 557-564. DOI: 10.1016/j.trpro.2021.01.066. 
 • Pistilli, G., Cartolano, F., Fioretto, M., Palts, K., Akac, A., and Anagnostopoulou, A. (2021). “Open Science and Future Research Services for Air Transport”, SCIREA Journal of Aviation & Aerospace, 2(1), 2021, pp. 1-12. 
 • Salanova J.M., Konstantinidou M., Boufidis N., Aifadopoulou G. Estimation of value-of-time and a comparison of an ex ante and an ex post willingness to pay for shared transport services in Thessaloniki. Research in Transportation Economics,2021,101092, ISSN0739-8859, DOI: doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101092. 
 • Sdoukopoulos E., Boile M. (2021). “Strengthening the Collaborative Environment in Port-Hinterland Corridor Management Initiatives: A Value System Approach” Sustainability, Vol. 13, Issue 16, 9212. 
 • Spyrou, E., Tsenis, T., Kappatos, V. (2021). Acoustoultrasonic analysis of defects in composite specimens used in transportation domain, Journal of Measurements in Engineering, Vol. 9, Issue 2, 2021, p. 117-127. 
 • Stamos I., Mitsakis E., Salanova J. M., Morfoulaki M, Kotoula N. (2021). A model and expert-opinion-based approach for the selection and assessment of pedestrian areas in urban environments. International Journal of Information and Decision Sciences. Vol. 13, No. 4, 2021, 381-393. 
 • Stamos, I., Mitsakis, E., Salanova Grau, J.M., Morfoulaki M., Kotoula K.M., (2021). Selection and assessment of pedestrian areas in urban environments: a model - and expert-opinion-based approach. International Journal of Information and Decision Sciences 13 (4), 381-393. 
 • Touliou, K.; Maglaveras, N.; Bekiaris, E. (2021). Olfactory Decline in Older Adults with Mild Cognitive Impairment with and without Comorbidities. Diagnostics 2021, 11, 2228. https://doi.org/10.3390/diagnostics11122228 
 • Tsaples G., Salanova Grau J.M., Aifandopoulou G., Tzenos P. (2021). Investigating the effects of introducing Automated Straddle Carriers in port operations with a System Dynamics model. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, https://doi.org/10.3311/PPtr.15527

Συνέδρια

 • Aggelakakis, A., Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Karagkouni, K., Skodras, G. and Boile, M. (2021). Challenges and practices for public transport in the city of Thessaloniki during the COVID-19 pandemic period. 10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, 2-3 September 2021. 
 • Aggelakakis, A., Karagkouni, K. and Anagnostopoulou, A. (2021). The impact of Covid-19 on maritime: An empirical analysis in Greece. 10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, 2-3 September 2021. 
 • Ayfantopoulou G. (2021). Planning for an Integrated Green EU Global Transport and Logistics Network (EGTN), 8th International Physical Internet Conference, IPIC 2021, June 14-16, 2021, Virtual. 
 • Ayfantopoulou G. Green Entrepreneurship in City Logistics, Moderator and presentation in the session entitled City Logistics: modern trends and green practices, Workshop «Green Entrepreneurship and Logistics», organized by the Hellenic Logistics Company of Northern Greece (EEL), 31 May 2021. 
 • Ayfantopoulou G., (2021) Priorities for demand forecasting and use of real time data for optimal organization and management of last mile delivery, 4th e-commerce logistics conference; speed and endurance race at the same time, 22 September 2021. 
 • Ayfantopoulou G., “Mobility applications for sustainable tourism in Greece”, invited speaker at the Mobility for sustainable tourism and territorial competitiveness Webinar, organised in the context of Green Mind project Final Conference, Jan. 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Applications and tools for improving mobility and accessibility, 2nd International Conference Intermodal Transports; “Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making”, October 14-15, 2021, Alexandroupolis.
 • Ayfantopoulou G., City led innovation for city logistics, pitching in for the Sustainable City Logistics Innovation Webinar, EIT Innovation Days, February 24, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Dais S., Parodos L., Rezni G., Dell’Amico M., Achieving efficient collaborative business environment in logistics: service classification and deployment gaps in FENIX project, 27th ITS World Congress, Hamburg, Germany, 11-15 October 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Developing a Sustainable Urban Logistics Plan (SULP), keynote speaker at the Policy Learning Platform Webinar: Tackling the urban freight logistics challenge, March 23, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Greek logistics in the future. Collaboration for adaptation. Logic-21 PanHellenic Conference, October 2, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Integration of Electromobility for passengers and goods to sustainable mobility, participation in the panel on Technological and economic aspects of Electromobility in Greece, Conference on "Electric transport in Greece: Technological, economic, social & environmental aspects”, May 10, 2021.
 • Ayfantopoulou G., Manikas Th., Integrated traffic management and decision-making support system, 2nd Conference on Innovation and Digital Transformation of Local Government of Greece, October 14-16, 2021, Thessaloniki.
 • Ayfantopoulou G., Ports of the Future; Technologies for Sustainable and Efficient Ports, invited speaker at the Huawei Industrial Conference, Discover New Value Together, March 24, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Priorities for demand forecasting and data use for the optimum organization and management of last mile delivery, 4th e-commerce logistics, September 22, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Synergies for developing innovative products and services in logistics and tackling the challenges of digitization: clusters on smart sustainable logistics and mobility. Invited speaker at the 4th International Logistics Forum, February 4, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Transport reorganization and sustainable mobility: Tools to achieve this and the role of technology, Guest speaker in the online broadcast “FYSIKA” (ANIXNEFSEIS web tv) on the topic «Sustainable reorganization of cities - The case of Thessaloniki», February 26, 2021. 
 • Ayfantopoulou G., Xenou E., A critical analysis of Supply Chains & City Logistics; Challenges and solutions in the ‘New Normal’. Invited speaker at the special session entitled ‘Freight Planning & Operational Logistics for the «New Normal»’, Transportation Research Board 100th Annual Meeting, January 22, 2021. 
 • Ayfantopoulou, G., Magkos, E., Salanova Grau, J.M., Lymperopoulos, K. and Bechtsis, D. (2021). Identifying a holistic method for implementing a Bike Sharing System. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Maleas, Z., Salanova, J.M., Mintsis, E., Mitsakis, E. (2021) Analysis of mobility data via clustering methods for congestion events recognition, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Maleas, Z., Salanova-Grau, J.M. (2021). Software tools for strategic design of smart mobility services in urban environments. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Mylonas, Ch., Mitsakis, E. (2021). Evaluation and Future Prospects of the Greek National Access Point for ITS Data, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Magkos, E., Mallidis, I., Tzenos, P., Tolikas, Th. and Maleas, Z. (2021). Developing a multilevel Decision Support Tool for urban mobility. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Magkos, E., Tzenos, P., Konstantinidou, M., Nikiforiadis, A., Boufidis, N. (2021). Impact of COVID-19 on urban mobility in the city of Thessaloniki. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece.
 • Ayfantopoulou, G., Stamelou, A., Nikiforiadis, A. (2021). An integrated e-service supporting the management and the promotion of bike-sharing systems. 23rd European Conference on Mobility Management (ECOMM 2021), November 24-25, 2021, Cascais, Portugal. 
 • Ayfantopoulou, G., Tsolakis, O., Siroka, M., Milosevic, T., Kortsari, A., Nikiforiadis, A. (2021). Monitoring the environmental impact of TEN-T ports operations – current status and commonly used performance indicators. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Ayfantopoulou, G., Maleas, Z., Salanova-Grau, J.M., Mintsis, E., Mitsakis, E. (2021). Modeling congestion events via clustering analysis of mobility data. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Benekos, I., Bekiaris, E., Panou, M. (2021). Do we need to agree on what resilience is? A proposed practical and participatory approach. In the 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021 - https://www.ictr.gr/) - Future Mobility and Resilient Transport: Transition to innovation, 2-3 September 2021, Rhodes, Greece. 
 • Burrieza J., Rodríguez R., Cantú O., Ayfantopoulou G., Salanova J.M., Konstantinidou M., Frederix R. and Pápics P. (2021). New urban mobility options: alternative futures and their impact in transport planning techniques. 14th Transport Engineering Conference (CIT 2020) Burgos (on-line), Spain on 6-8 July 2021. 
 • Chalkia, E., Bekiaris, E., Yannis, G. (2021). Testing a mobile routing application focusing on usability and user experience. In the 2nd International Conference Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making, October 14 & 15, 2021, Alexandroupolis, Greece. 
 • Chalkiadakis, C., Vlahogianni, E., Golias, J., Mitsakis, E. (2021) Impacts of Cooperative Intelligent Transportation Systems to the Resilience of Urban Road Networks, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Chatziathanasiou M. (2021). Sharing experiences from e-smartec online hands-on trainings, invited speaker at virtual workshop for Interreg Europe projects, Exchange of experience: online project activities, September 30, 2021. 
 • Dais, S., Ayfantopoulou, G., Tsoukos, G. and Parodos, L. (2021). Horizontal cooperation in combined transport planning: a solution for road-rail freight transport optimization in Greece. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Dimitrakopoulos, G.N., Yu Sun, Gang Li, Xucheng Liu, Panou, M.,Bezerianos, A. (2021). Driving fatigue detection from non-hair-bearing EEG sensors. 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), September 2021, Rhodes, Greece. 
 • Gaitanidou, E., Bekiaris, E. How ready is Greece for automation? Analysis and comparison with 25 countries worldwide, 2021. ITS World Congress 2021, 11-15 October 2021, Hamburg, Germany.
 • Gaitanidou, E., Loukea, S., Bekiaris, E. Consumer survey on the attitudes of different user clusters towards automated vehicles for all modes, in Drive2theFuture project, 2021, In proceedings 7th Humanist Conference, 26-27 October 2021, Rhodes, Greece. 
 • Gaitanidou, E., Bekiaris, E. (2021). Is Greece ready for transport automation? In the 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021 - https:// www.ictr.gr/) - Future Mobility and Resilient Transport: Transition to innovation, 2-3 September 2021, Rhodes, Greece. 
 • Giannakari, O., Tsami, M., Papandreou, M., Panou, M. (2021). “Needs, requirements and expectations from the use of e- scooters: The design challenges in the island of Rhodes”, 10th INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSPORTATION RESEARCH (10th ICTR), September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece. 
 • Gogas, M., Gkemou, M., Panou, M. (2021). ODOS 2020 project use case scenarios on the optimization of active road safety for all types of vehicles. 7th HUMANIST Conference, 26-27 October 2021, Rhodes, Greece. ISBN: 978-2-9531712-6-6. 
 • Heinemann, T., A. Kortsari, L. Mitropoulos, G. Ayfantopoulou, H. Mikkelsen (2021). “A Comprehensive Economic Assessment of Electric and Diesel Vessels”. 100th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C. January 25- 29, 2021. 
 • Symeonidis, S. Nikolaou, E. Bekiaris (2021), Use of a motorcycle simulator for the development of a rider visual distraction detection system, DSC, Munich, Germany. 
 • Ioakimidis, C.S., Genikomsakis, K.N., Pralakidis, S., Bekiaris, E. (2021). ‘E-mobility and stakeholders in Greece: Ready for the transition? A Case study’, 10th International Congress on Transportation Research, Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation, September 2-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kappatos.V. (2021). International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 7-8 October 2021, Mauritius. 
 • Konstantinidou M., Tzenos P., Maleas Z., Tolikas A., Salanova-Grau J.M. (2021). Implementation and evaluation of shared mobility services in Thessaloniki during the COVID-19 era. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kortsari, A. Mitropoulos L. (2021). “Using Ridesharing with Public Transport: User Reasons and Motives in EU”. ASCE International Conference on Transportation & Development (ICTD 2021), Austin, TX, June 8-10, 2021. 
 • Kotoula, K., Botzoris, G., Ayfantopoulou, G. and Profillidis, V. (2021). Development of a Structural Equation Model for decoding behavioural patterns in school mobility. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kotoula, K., Botzoris, G., Kollidakis, S. and Ayfantopoulou, G. (2021). Training Artificial Neural Networks for predicting the school mode choice. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece.
 • Kotoula, K.M., Myrovali, G., Morfoulaki, M. (2021). Building technological solutions for promoting sustainable tourism through sustainable mobility; the SUSTOURISMO app paradigm for Thessaloniki case, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kotsi, A., Mitsakis, E. (2021) Ex-ante Cost-Benefit Analysis of Cooperative Intelligent Transport Systems, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kotsi, A., Mitsakis, E., Psonis, V., Pachinis, Th., Prasinos, Gr., Ayfantopoulou, G. and Mizaras, V. (2021). C-ITS enabled Dynamic Traffic Management. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Kotsi, Α., Mitsakis, E. (2021) C-ITS enabled dynamic traffic management as a service, Proceedings of the Workshop "Models and Methods for Researching Information Systems in Transport 2020" on the basis of the departments "Information and Computer Systems" and "Higher Mathematics" Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, Russia, Dec. 11-12, 2020. 
 • Lekea, I.K., Spyrou, E., Kyriakidis, Th., Stamatelos, D.G., Kappatos, V. (2021). Distance learning on transport safety: the design and development of an informal and e-tool focused on flight safety procedures, 10th INTERNATIONAL CONGRESS on TRANSPORTATION RESEARCH, September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece. 
 • Loukea, M., Gkemou, M., Gaitanidou, E., Panou, M., Bekiaris, E., Giannakari, O., Gogas, M., Markvica, K., Nietsche, P., Coeugnet, S., Métayer, N. (2021). Stakeholders clustering and identification of needs, wants and priorities in automated road transport. In the 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021 - https://www.ictr.gr/) - Future Mobility and Resilient Transport: Transition to innovation, 2-3 September 2021, Rhodes, Greece. 
 • Maleas Z., Aifandopoulou G., Salanova-Grau J.M., Tzenos P., Nikiforiadis A. (2021). Rebalancing via combinatorial optimization in a real-life smart bike-sharing service. 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021) Athens (hybrid), Greece on 11-14 July 2021. 
 • Mallidis I., Salanova-Grau J.M., Aifandopoulou G. (2021). Development of Decision Support Systems for the Optimization of Mobility Services. 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021) Athens (hybrid), Greece on 11-14 July 2021. 
 • Margaritis D., Keramydas, C., Lambropoulou, D. Size and number of fine particles in vehicle cabin. 8th CEMEPE & SECOTOX Conference, Thessaloniki, Greece, July 20-24, 2021. 
 • Margaritis, D., Öncü, S., Koprubasi, K., Desseilles, T., Pandazis, J.C. (2021). «Market viability of innovative ITS solutions for fuel consumption reduction of heavy-duty road vehicles». 2nd International conference “intermodal transports: innovations in planning, management, business development & decision making”, Greece, October 14 & 15, 2021. 
 • Mathioulakis, M., Kappatos, V. (2021). Alternative fuel options for the Greek Transportation sector. The role of LNG and Hydrogen for the transition to a low carbon emissions framework, 10th INTERNATIONAL CONGRESS on TRANSPORTATION RESEARCH, September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece
 • Mintsis, E., Lücken, L., Karagounis, V., Porfyri, K.N., Rondinone, M., Sepulcre, M., Schindler, J., Mitsakis, E. (2021) Infrastructure-Assisted Traffic Management for Cooperative and Automated Driving around Work Zones, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Mintsis, E., Vlahogianni, E.I., Mitsakis, E. (2021) Differences between Manual and Automated Execution of Dynamic Eco-driving Advice, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Mitropoulos, L. (2021). “Hyperloop as a System”. From dream to Hyperloop reality Seminar. Universidad Polytecnica de Madrid. 24 June 2021. 
 • Mitropoulos, L. (2021). “Observatory results” Breakthrough innovations: IPX and hyperloop. 4B - System Architecture and Disruptive Technologies (IPX) Shift2Rail Innovation Days. 9-10 December 2021. 
 • Mitropoulos, L., Kortsari, A. and Ayfantopoulou, G. (2021). Carpooling to public transport: Exploring drivers’ characteristics and factors. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Morfoulaki, M., Myrovali, G., Konstantinidou, M.N. (2021). An Integrated Strategic Framework for Enhancing Intermodal Passenger Terminals Connectivity; Focusing On The Adriatic- Ionian Region Case, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Mylonas, Ch., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2021) Comparative Analysis of Network Criticality and Network Centrality Indicators, 10th International Congress on Transport Research 2021, Rhodes, Greece. 
 • Mylonas, Ch., Kepaptsoglou, K., Mitsakis, E. (2021) Use of Macroscopic Fundamental Diagrams for the Assessment of Road Network Link Criticality, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Mylonas, Ch., Mitsakis, E., Ayfantopoulou, G. (2021). Future Use Cases for Cooperative Intelligent Transport Systems based on Unmanned Aerial Vehicles. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Myrovali, G., Morfoulaki, M., Chatziathanasiou, M. (2021). Exploiting marketing methods for increasing participation and engagement in sustainable mobility planning, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Myrovali, G., Morfoulaki, M., Kotoula, K.M. (2021). The after COVID-19 tourism day for Thessaloniki, GR, TOURMAN 2021 - RESTARTING TOURISM, TRAVEL AND HOSPITALITY: THE DAY AFTER, May 2021, Thessaloniki, Greece. 
 • Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A. and Anagnostopoulou, A. (2021). Optimization of an online shared freight transportation service platform with the use of Conjoint Analysis, "2nd International Conference on Environmental Design, ICED2021, 23-24 October 2021, Virtual". 
 • Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A. and Anagnostopoulou, A. (2021). Hierarchizing the importance of the attributes of an online shared freight transportation service platform with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA), "2nd International Conference on Environmental Design, ICED2021, 23- 24 October 2021, Virtual".
 • Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Naniopoulos, A., Akac, A., Anagnostopoulou, A. (2021). “SCOPE project: towards a more efficient freight transport system in Southeastern Europe”. 2nd International Conference "Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making", to be held on 14 & 15 October in Alexandroupolis, Greece. 
 • Narayanan, S., Makarov, N., Magkos, E., Salanova Grau, J.M., Ayfantopoulou, G. and Antoniou, C. (2021). Factors influencing the car users to shift to bike-sharing: A case study on Alexandroupolis, Greece. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Nikolaou S. (2021). ‘Connectivity as a major enabler for the safe and collaborative co-existence of all traffic participants in CCAM mixed traffic scenario’ at SAFE-UP Special Session SIS 27 ‘A comprehensive look into proactive safety: solutions for a highly automated and mixed traffic environment’, ITS World Congress 2021, December 10, 2021, Hamburg, Germany. 
 • Nikolaou S., Gragkopoulos I., Tsetsinas I. and Panou M. (2021), Connected VRUs to enhance vehicle perception and safe interaction with connected automated vehicles in urban environments, HUMANIST 2021 Conference, October 26-27, Rhodes, Greece. 
 • Nikolaou, S. (2021). Use Case 3.3: 5G-Routes, “Discussion on Acceptance and Safety of CCAM”, Humanist Conference, 27 October 2021, Rodos, Greece. 
 • Orfanidou Y., Efthymiou L., Dekoulou P., Sdoukopoulos E., Boile M., Perra V. (2021) “Sustainable Restart of the Cruise Industry Includes Local Producers in the Supply Chain” TOURMAN 2021 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after”. International Hellenic University, 21-23 May 2021, online. 
 • Parodos, L., Tsolakis, O., Tsoukos, G., Xenou, E. and Ayfantopoulou, G. (2021). Business model analysis of smart city logistics solutions using the business model canvas: The case of an on-demand warehousing e-marketplace. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Porfyri, K., Mintsis, E., Karagounis, V., Mitsakis, E. and Ayfantopoulou, G. (2021). Simulation, analysis, and comparison of ACC and CACC systems using SUMO. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Porfyri, K.N., Lücken, L., Mintsis, E., Karagounis, V., Rondinone, M., Schindler, J., Vreeswijk, J., Mitsakis, E. (2021) Evaluation of Manual and System Initiated Transitions of Control with the Use of Traffic Simulation, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Pouliou, A., Kehagia, F., Bekiaris, E., Pitsiava-Latinopoulou, M. (2021). Evaluation of driver's mental workload assessment tools during the driving task. In the 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021 - https://www.ictr. gr/) - Future Mobility and Resilient Transport: Transition to innovation, 2-3 September 2021, Rhodes, Greece.
 • Rodriguez, J., Gaitanidou, E., Loukea, M., Mathis, L.A., Diederichs, F. 2021. Acceptance, a Mandatory Requirement for the Transport of the Future. ITS World Congress 2021, 11-15 October 2021, Hamburg, Germany. 
 • Royo, B., Milenkovic, M., Xenou, E., Torie, S.M., (2021). City-specific policy responses for harnessing the impact of new mobility solutions. An evaluation framework. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Salanova Grau, J.M. (2021). Human resources for sustainable mobility: Traffic management, POLIS, October 7, 2021. 
 • Salanova Grau, J.M. (2021). Identifying and managing critical network for resilient mobility management in Thessaloniki, National competence network for sustainable mobility, online, November 10, 2021. 
 • Salanova Grau, J.M. (2021). Keynote speaker at the International Conference on Recent Theories and Applications in Transportation and Mobility, October 14-15, 2021. 
 • Salanova Grau, J.M. (2021). Transforming urban mobility through innovation at the Greencities & S-Moving, EIT, September 29, 2021.
 • Salanova-Grau J.M., Mallidis I., Aifandopoulou G., Konstantinidou M., Tzenos P., Tolikas T. (2021). Mitigate COVID spreading in industrial and business areas using Carpooling service. 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021) Athens (hybrid), Greece on 11-14 July 2021. 
 • Santhanakrishnan N., Salanova Grau J.M., Frederix R., Tympakianaki A. and Antoniou C. (2021). Modelling of shared mobility services - An approach in between traditional strategic models and agent-based models. 24th EURO Working Group on Transportation meeting (EWGT2021) Aveiro (online), Portugal 8-10 September 2021. 
 • Spyrou E., Anagnostopoulou A., Aggelakakis A., Tromaras A., Boile M., (2021). Internet Service for Vehicle Routing Problem with Time Windows based on a Metaheuristic Approach and OSRM, 2nd International Conference “Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making", Alexandroupolis, 14-15 October. 
 • Spyrou, E., Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Tromaras, A., Boile, M. (2021). "Internet Service for Vehicle Routing Problem with Time Windows based on a Metaheuristic Approach and OSRM". 2nd International Conference "Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making", 14 & 15 October in Alexandroupolis, Greece. 
 • Spyrou, E., Anagnostopoulou, A., Stylios, C. (2021). DSRC or LTE? Selecting the Best Medium for V2I Communication using Game Theory. 22nd IFIP WG 5.5 Working Conference on VIRTUAL ENTERPRISES, PRO-VE 2021, Nov 2021, Saint-Etienne, France. 11p. 
 • Spyrou, E., Tsenis, T., Kappatos, V. (2021). Experimental Setup of integrated Wireless Accelerometer Network with LTE Gateway for a Rail Car Body Health Monitoring Application, International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 7-8 October 2021, Mauritius
 • Spyrou, E., Tsenis, T., Kappatos, V. (2021). Structural Health Monitoring of new Generation Train Carbodies, 10th INTERNATIONAL CONGRESS on TRANSPORTATION RESEARCH, September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece 
 • Stamatelos, D.G., Stavrou, N., Kappatos, V. (2021). Numerical analysis and shape optimization of a wing's leading-edge morphing rib structure with the assistance of Shape Memory Alloys, 10th INTERNATIONAL CONGRESS on TRANSPORTATION RESEARCH, September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece. 
 • Stamelou, A., Nikiforiadis, A., Ayfantopoulou, G. (2021). An integrated e-service to support the design, management and use of bike-sharing systems. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Theofanis S., Boile M., Naniopoulos A., Palantzas G. (2021). “The Impact of COVID-19 on Liner Shipping, Ports and Freight Logistics: An Integrated Assessment” V International Scientific Conference, Regional Development and Cross-Border Cooperation. Pirot, Repblic of Serbia. 
 • Touliou, K., Maglaveras, N., Bekiaris E. (2021). The potential role of smell in self-driving experience of older drivers with mild cognitive impairment. 7th HUMANIST VCE Conference, 26-27 October, Rhodes, Greece. 
 • Tromaras, A., Kappatos, V., Avdelidis, N. (2021). Non-Destructive Testing of Composite Train Carbody Using Thermography Method, 10th INTERNATIONAL CONGRESS on TRANSPORTATION RESEARCH, September 1st - 3rd 2021, Rhodes, Greece 
 • Tsami, M., Giannakari, O., Panou, M., Papandreou, M. (2021). Development of advanced, safe and sustainable micro-mobility solutions. 21th International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation (RelStat-2021), October 13-16, Riga, Latvia 
 • Giannakari, O., Tsami, M., Panou, M., Papandreou M. (2021). Best Practices of E-scooters’ Operation Across Europe. 21th International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation (RelStat- 2021), October 13-16, Riga, Latvia 
 • Tsenis, T., Kaspimanis, G., Kappatos, V. (2021). SMARTCLIMA: Reinforcement Learning Residential Thermostat-Less Heating Control System, International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 7-8 October 2021, Mauritius 
 • Tsolakis, O., Ayfantopoulou, G., Xenou, E., Dais, S. and Stefanidou, M. (2021). The transformation of ADRION region ports into integrated port-hinterland hubs: Definition and current bottlenecks. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Tzanni, A., Tsekoura, E., Mitsakis, E. (2021). Travel time variability analysis of Thessaloniki’s Ring Road, 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Tzenos P., Konstantinidou M., Tolikas A., Maleas Z., Salanova-Grau J.M. (2021). Evaluation of a ride-sharing service in Thessaloniki: The perspective of both the service provider and the users. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 119 
 • Winkelbauer M., Hardy E., Ouellet J.V., Margaritis D. (2021). “Dynamics of Motorcycle Crashes”. ESAR, Germany, March 23rd - 24th, 2021 
 • Xenou, E., Ayfantopoulou, G., Parodos, L., Tsoukos, G. (2021). Flexible warehousing solutions through the use of a Virtual Freight Center in Thessaloniki Region. 2nd International Conference "Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making” (VIP4RIDE 2021), October 14-15, 2021, Alexandroupolis, Greece. 
 • Xenou, E., Ayfantopoulou, G., Royo, B., Tori, S. and Te Boveldt, G. (2021). A conceptual framework for assessing the sustainability impacts of city-specific future mobility scenarios: the H2020 SPROUT approach. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Xenou, E., Ayfantopoulou, G., Royo, B., Tori, S., Mazzarino, M. (2021, September), A conceptual framework for assessing the sustainability impacts of city-specific future mobility scenarios: the H2020 SPROUT approach. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Xenou, E., Dais, S., Ayfantopoulou, G., Matsouliadou, M. and Vlachos, D. (2021). Intelligent Intermodal Corridor Management: Tendencies, Issues and Smart Practices along the Greece-China land-sea express line and Greece-Central Europe land corridors. 10th International Congress on Transportation Research, September 1-3, 2021, Rhodes, Greece. 
 • Yannis, G., Folla K. and Anagnostopoulou A. (2021). Challenges, Opportunities and Obstacles of Open Science in Transport Research. 10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, 2-3 September 2021. 
 • Zindros, S. and Anagnostopoulou, A. (2021). Reforming the fleet of public authorities, "2nd International Conference on Environmental Design, ICED2021, 23-24 October 2021, Virtual". 
 • Σακελλαρίου E., Θέμου M., Αγγελακάκης A., Καραγκούνη K, Μιχαήλ A., Παπουτσής K, Ναλμπάντης Δ. (2021). Προσεγγίζοντας τις προοπτικές των εμπορευματικών μεταφορών της Ελλάδας από την άποψη των προκλήσεων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς, 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές: Κινητικότητα του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο Δρόμος προς την Καινοτομία, Ρόδος, 2 – 3 Σεπτεμβρίου.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.