.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Bureika, G., Boile M., Pyrgidis C., Kortsari A., Ivanova N., Titova T., Tsykhmistro S. (2016). Consolidation of Technical, Safety and Human Resources in Eurasian Railway Transport Corridors. eISBN 978-609-457-978-3. Press TECHNIKA book No 2375-M. Doi: 10.20334/2375-M. VGTU

Chalkia. Ε., Salanova, J.M., Bekiaris, E., Aifadopoulou, G., Ferarini, C., Mitsakis, E. (2016). Routing algorithms for the safe transportation of pupils to school using school buses, J. Wiley/ISTE, Traffic Safety, chapter 18, pp. 283-299 Doi: 10.1002/9781119307853.ch18

Mitsakis E., Salanova J.M., Iordanopoulos P., Mintsis E. (2016). Frameworks and Methods for ITS Evaluation. Evaluation of Intelligent Road Transportation Systems: Methods and Results ISBN 978-1-78561-172-8

Sdoukopoulos E., Boile M. (2016). The GREENBERTH Research Project: Review, Targets and Interim Results, Marine Countries Themes: Maritime Dimension of Territorial Cohesion - Maritime Spatial Planning - Sustainable Blue Growth, Critical Publications, ISBN: 9789605861124

Β. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Boile M., Theofanis S., Sdoukopoulos E., Plytas N. (2016). Developing a port energy management plan: issues, challenges and prospects, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2549, pp. 19 – 28, DOI: 10.3141/2549-03

Cuevas V., Estrada M., Salanova J.M. (2016). Management of on-demand transport services at a urban context. Barcelona case study. Transportation Research Procedia. Vol 13, pp 155-165. DOI:10.1016/j.trpro.2016.05.016

Maciejewski M., Salanova J.M., Bischoff J., Estrada M. (2016). Large-scale microscopic simulation of taxi services. Berlin and Barcelona case studies. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 7(3), pp 1-9 DOI: 10.1007/s12652-016-0366-3

Margaritis D., Anagnostopoulou A., Tromaras A., Boile, Μ. (2016). Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions. Research in Transportation Business & Management Journal, Special issue: Innovations in Technologies for Sustainable Transport. Elsevier, 2016 pp 4-10. DOI: 10.1016/j.rtbm.2016.01.005

Mitsakis E., Iordanopoulos P., (2016) Formulation of investment plans for future deployment of ITS: the case of Greece, Transportation Research Procedia, 2016. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.371

Morfoulaki M., Kotoula K., Stathakopoulos A., Mikiki F., Aifadopoulou G (2016) “Evaluation of Specific Policy Measures to Promote Sustainable Urban Logistics in Small-medium Sized Cities: The Case of Serres, Greece.” Transportation Research Procedia, Volume 12, pp 667-678, 2016 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.02.001

Salanova J.M., Rusich A., Mitsakis E., Ukovish W., Pia-Fanti M., Aifadopoulou G., Nolich M., Scala E., Papadopoulos C. (2016). Evaluation framework in Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) for freight transport: the case of the CO-GISTICS speed advice service. International Journal of Advanced Logistics DOI: 10.1080/2287108X.2016.1144373

Sdoukopoulos E., Kose P., Galtzur A., Mezghani M., Boile M., Sheety E., Mitropoulos L. (2016) “Assessment of urban mobility needs, gaps and priorities in Mediterranean Partner Countries”, Transportation Research Procedia, Vol. 14, pp. 1211 - 1220, DOI:10.1016/j.trpro.2016.05.192.

Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J.M. (2016), Roadmaps for adaptation measures of transportation to climate change. Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No. 2532, pp. 1-12, DOI:10.3141/2532-01

Stamos I., Myrovali G., Aifadopoulou G., (2016) «Formulation of a roadmap towards the enhancement of international rail passenger transport – The South East Europe example», Journal of Rail Transport Planning & Management, Volume 6, Issue 2, September 2016, Pages 89–98, 2016. DOI: 10.1016/j.jrtpm.2016.06.002

Stamos I., E. Mitsakis, T. Tsekeris (2016) Harnessing the opportunities of austerity: a detailed mapping of the Greek transportation sector, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2016 DOI: 10.6092/1970-9870/3945

Stamos, I., Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Aifadopoulou G. (2016). Modeling Effects of Precipitation on Vehicle Speed: Floating-Car Data Approach Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No. 2551, pp. 1-12., 2016. DOI: 10.3141/2551-12

Tromaras A., Palantzas G., Naniopoulos A. (2016). A stakeholder theory approach on environmental management for small Greek Ports. A case study of the three small ports of Volos, Kavala & Lagos. International Journal of Strategic Engineering Asset Management. Vol. 3, No. 1, 2016. DOI: 10.1504/IJSEAM.2016.076947

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Aifadopoulou G, Chrysostomou K, Morfoulaki M, Myrovali G, Mpoutovinas A. (2016). “Development of an information and mobility planning mobile application to support electric vehicle (EV) drivers", 20th European Conference on Mobility Management (ECOMM 2016), Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Aifadopoulou, G., Kotoula, K.M., Morfoulaki M., Tzenos P. (2016). Optimizing students transportation; the case of a private school in Thessaloniki, Greece, 20th European Conference on Mobility Management (ECOMM 2016), Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Anagnostopoulou A., Papargyri E., Boile M. and Poulou M. (2016). An advanced solution approach for energy efficient garbage collection service, Proceedings of the 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26– 27 May, 2016

Anagnostopoulou A., Boile M., Sdoukopoulos E., Theofanis S., Pallis P., Georgakopoulos Ch., Voulkas G., Rikkou K., Iliadis G., Todi Th. (2016). Advanced Freight Services - The ACTIS Platform, 3rd Technology Forum, Thessaloniki, Greece, May 18, 2016

Anastasiadou K., Kaundinya I., Stamos I., Mitsakis E., Kammerer H., Mikovec R. (2016). Risk based approach for the protection of transport infrastructure against extreme rainfall, 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design and Rehabilitation, Chania, Greece, 28-30 June, 2016

Bekiaris E., Tsami M. (2016). A “greening” mobility framework towards sustainability. 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26-27 May, 2016

Bekiaris, E. (2016). Data and perspectives for the electrification of road and maritime transport in Greece. In the Energy and Transport in Greece: Conditions and Measures for Clean and Sustainable Energy in Transport Conference of the Academy of Athens, Athens, Greece, 7 October, 2016

Bekiaris, E., Tsami, M., Panou, M. (2016). A “Greening Mobility” Framework Towards Sustainability. In the 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility (3rd CSUM 2016), Volos, Greece 26 May, 2016

Bellini E., Nesi P., Coconea L., Candelieri A., Gaitanidou E., Ferreira P., Simoes A. (2016 ). Towards resilience operationalization in Urban Transport System: the RESOLUTE project approach, ESREL conference, Glasgow, UK, 25-29 September, 2016

Boile M. Theofanis S., Betak J., Kortsari A. (2016). The One-Belt-One-Road Chinese Initiative: Strategies Tactics and Challenges. Proceedings of the Transportation Research Board Annual Meeting. Washington D.C., 10-14 January, 2016

Boile M., Anagnostopoulou A., Papargyri E. (2016). Urban Mobility Management and Emissions Measurement System European Conference on Mobility Management -ECOMM. Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Boile M., Theofanis S. (2016) Large-scale facility development to support logistics activity in urban areas. 14th World Conference on Transport Research. Shanghai, China, 10-15 July, 2016

Campagna A., Stathacopoulos A., Persia L., Xenou E., (2016) Data collection framework for understanding UFT within city logistics solutions, 3rd CSUM, Volos, Greece, 26 May, 2016

Chalkia E., Bekiaris E., Madrid R.I. (2016). How do needs and preferences of a user, match the settings of the interfaces they use. In the 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Florida, USA, 27-31 July, 2016

Chalkia E., Salanova Grau J.M., Bekiaris E., Aifadopoulou G., Ferarini C., Mitsakis E. (2016) Bus routing safety for the transportation of children to school. In the International Congress of Automotive and Transport Engineering, Brasov, Romania, 26-29 October, 2016

Chaniotakis E., Antoniou C., Salanova J. M., Dimitriou L. (1 - 4. 2016). "Can Social Media data augment travel demand survey data?". In: Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2016 IEEE 19th International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 1-4 November, 2016

Chaniotakis E., Salanova J.M., Mitsakis E., Antoniou K., (2016). Understanding activity patterns from Social Media Data. Mobile Data, Geography, LBS, Tartu, Estonia, 29 June – 01 July, 2016

Chatziathanasiou, M. (2016). Establishing and evaluating Local Travel Plan Networks (LTPNs) in touristic areas. European Conference on Mobility Management, Athens, Greece, June 1-3, 2016

Chiffi C., Chrysostomou K., Acquaviva L., (2016). Building a Resilient SUMP, 20th European Conference on Mobility Management (ECOMM 2016), Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Chrysostomou K., Iordanopoulos P., Morfoulaki M., (2016) “Assessment of the potential impacts of electromobility on energy and emissions in Thessaloniki, Greece”, Transport Research Arena (TRA) 2016 conference, Warsaw, Poland, 18-21 April, 2016

Chrysostomou, K., Georgakis, A., Morfoulaki, M., Kotoula, K., Myrovali, G. (2016) Using Big Taxi GPS Data to Investigate Feasibility of Electric Taxis in Thessaloniki, Greece. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington D.C., USA 10-14 January, 2016

Gaitanidou E., Tsami M., Bekiaris E. (2016). A review of resilience management applications in the transport sector. 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26-27 May, 2016

Giannopoulos G., Aifadopoulou G., Bekiaris E., Panou M., Touliou K., Mitsakis E., Stamos I., Salanova Grau J.M. (2016) Elderly and infomobility services: late bloomers or technology left-outs? 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26 – 27 May, 2016

Kotoula, K.M., Botzoris, G., Aifadopoulou, G., Morfoulaki M., (2016) The existing school transportation framework in Greece-Barriers and problems comparing to other European countries, 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26-27, May, 2016

Loukea M., Bekiaris E., Panou M., Goger T., Adewole A. (2016). Skills and competences development for the professionals of the future transportation sector_The SKILLFUL Project. In the International Congress of Automotive and Transport Engineering, Brasov, Romania, 26-29 October, 2016

Mamarikas S., Stamos I., Salanova J.M., Mitsakis E. (2016). How the optimal adjustment of traffic lights can change traffic induced CO2 emissions. 14th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 3-5 September, 2016

Mitsakis E., Stamos I., Aifadopoulou G. (2016). Mobility-As-A-Service: science, fiction and the travelers’ views, 20th European Conference on Mobility Management ECOMM2016, Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Mitsakis E., Stamos I., Anastassiadou K., Kammerer H., Kaundinya I., Kohl B., Kapsomenakis J., Zerefos C., Aifadopoulou G. (2016). Future changes in precipitation patterns and extremes: a model-based approach, EGU 2016, Vienna, Austria, 18 April, 2016

Morfoulaki, M., Kotoula, K., Myrovali, G., Aifadopoulou, G. (2016). Calculating Impacts of Alternative Parking Pricing and Enforcement Policies in Urban Areas with Traffic Problems, Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016

Myrovali, G., Chrysostomou, K., Morfoulaki, M., Kotoula, K.M., Aifadopoulou, G., (2016). Using social media to involve the citizens of Thessaloniki in Sustainable Urban Mobility Planning, 20th European Conference on Mobility Management (ECOMM 2016), Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Panou M., Garcia A., Bekiaris E., Touliou K. (2016). From user needs and requirements to use cases for ICT services addressed to elderly with cognitive impairments. The international eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business – MEDETEL, Luxembourg, 6-8 April, 2016.

Sakellariou, A., Kotoula, K.M., Morfoulaki, M., Mintsis, B., (2016) Identification of quality indexes in school bus transportation system, 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26-27 May, 2016

Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Chaniotakis E., Aifadopoulou G. (2016) Big data! Smaller models?, 20th European Conference on Mobility Management ECOMM2016, Athens, Greece, 1-3 June, 2016

Salanova Grau J.M., Chaniotakis E., Mitsakis E., Aifadopoulou G., (2016). Big data for transportation analysis and trip generation. Big data: a new opportunity for urban transport and mobility policies, Seville, Spain, 10-11 March, 2016

Salanova J. M. Estrada M., (2016) Social optimal shifts and fares of taxi services. 12th Transport Engineering Conference (CIT 2016) Valencia, Spain, 7-9 June, 2016

Salanova J.M., Chaniotakis E., Mitsakis E., Aifadopoulou G., (2016) Bischoff J., Mobile data for transportation. Mobile Data, Geography, LBS, Tartu, Estonia, 29 June – 01 July, 2016.

Stamos I., Diakakis M., Mitsakis E., Salanova Grau J.M., Aifadopoulou G. (2016) “The impact of extreme precipitation on transportation operations and infrastructure”, Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016

Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Morfoulaki M., Kotoula K. (2016). “Selection and assessment of pedestrian areas in urban environments: A model- and expert-opinion-based approach”, Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016.

Stamos I., Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Aifadopoulou G. (2016). Modeling the effects of precipitation on vehicle speed: a floating car data driven approach. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016

Stathacopoulos A., Aifadopoulou G., Gagatsi E., Chrysochoou E., Xenou E., Bassilantonakis M., (2016). Understanding UFT: moving from the ‘city’s authority’ issue of today to an integrated ‘city’s stakeholders’ consideration. VREF Conference on Urban Freight, Gothenburg, Sweden, 17-19 October, 2016

Symeonidis Ι., Bekiaris E. (2016). Steering action for motorcycle simulators, Workshop on Accidentology and Motorcycle Simulators - Wuerzburg, Germany 27 April, 2016.

Symeonidis, I., Kavallieratou, E. (2016). Development and Assessment of a Physiotherapy System Based on Serious Games. In XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (pp. 586-589). Springer International Publishing, 2 April, 2016.

Symeonidis I., Maglavera M., Loukea M., Bekiaris E. (2016). Technical Assistance to Drivers with Disabilities, 4th Symposium of Occupational Therapy - Metropolitan College of Thessaloniki, May 28, 2016

Theofanis S., Boile M. (2016). Port Infrastructure Financing & Resources: Global and European Experiences. TRB Workshop: Funding Port and Freight Infrastructure Investments. Transportation Research Board Annual Meeting. Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016

Touliou K., Gaitanidou E., Bekiaris E. (2016) The impact of navigation support and traffic information on distance-keeping behaviour. In Cohen, S., & Yannis, G. (Eds.). Traffic Management. John Wiley & Sons, 2016.

Touliou K., Panou M., Bekiaris E., Estelle A. (2016). Measuring the Impact of ICT for People Living with Cognitive Impairment, IN LIFE session, Med-e-Tel, Luxembourg, 05 April, 2016.

Touliou, K., Bekiaris, E. (2016). Building an inclusive ecosystem for developers and users: the role of value propositions. In the 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Florida, USA, 27-31 July 2016.

Toumbalidis J., Salanova J.M., Chaniotakis E., (2016). Social media for transportation planning: practical applications. Mobile Data, Geography, LBS, Tartu, Estonia, 29 June – 01 July, 2016.

Tromaras A., Aggelakakis A., Margaritis D. (2016). Car Dealerships And Their Role in Electric Vehicles’ Market Penetration-A Greek Market Case Study, 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26 – 27 May, 2016

Tyrinopoulos, Y., Chatziathanasiou, M., & Kortsari, A. (2016). Policies Promoting ITS Deployment in Europe. Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, D.C., 2016.

Vardaki S., Dragomanovic A., Gaitanidou E., Mavromatis S., Bekiaris E., Kanellaidis G. (2016). Development of a Training Course for Road Safety Auditors in Greece. Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 January, 2016

Vreeswijk J., Barth M., Salanova Grau J.M., Blokpoel R., Mitsakis E. (2016). Operational perspectives on Eco-Traffic Signals. International Scientific Conference on Mobility and Transport, Munich, Germany, 06-07 June, 2016

Δ. ΤΥΠΟΣ

Anagnostopoulou A. and Papargiri E. (2016). Environmental Management System for Traffic in Urban Environment - POSITIONS OF THE GREEK INSTITUTE OF SUSTAINABLE MOBILITY AND TRANSPORT NETWORKS. Supply Chain & Logistics magazine. Issue 76, January - February 2016.

Sdoukopoulos E., Theofanis S., Boile M. (2016). Development of Energy Management Plans for "Green" and Energy Efficient Ports, Supply Chain and Logistics, Issue 82, pp. 32-33, October-November, 2016

Theofanis S., Boile M. (2016) Container Shipping: Getting into troubled waters Shipping, σελ.36-38, Ιουνίου 2016

Theofanis S., Boile M. (2016). First Agreement on European Port Supply Chain & Logistics Magazine, 2016.

Theofanis S., Boile M. (2016) The Importance of the Agreement Reached on European Port Policy – The EU Port Regulation Shipping

Theofanis S., Boile M. (2016). The Silk Road Initiative and the Mediterranean - Strategies, Tactics and Challenges Supply Chain & Logistics Magiazine. Issue 77, February - April, 2016.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.