.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

2009 Δημοσιεύσεις από τους επιστήμονες του ΙΜΕΤ

 1. Baldanzini N., Bencini N., Pierini M., Delhaye A., Montanari R., Bekiaris E., (2009), “Riders’ Needs and Wants: The SAFERIDER approach”, 16th World Congress on Intelligent Transport Systems, Stockholm, Sweden, 21-25 September, 2009.
 2. Bekiaris E., (2009), “Sustainable traffic safety policies and research priorities for sale and secure European roads”. Science Journal of Transportation, Especial issue No.01, International cooperation Journals MADI-SWJTU-UTC, Moscow-Chengdu-Hanoi, 01-2009, p.136-147.
 3. Bekiaris E., Bonfiglio S., (2009), “The OASIS Concept”, in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, LNCS 5614, pp. 202–209, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3- 642-02706-2
 4. Bekiaris E., Bourgois G., (2009) “The sustainable safety approach to Road Transport and Mobility”, Joint FERSI and ECTRI communication to DG Research, January 2009.
 5. Bekiaris E., Kalogirou K., Mourouzis A., Panou M., (2009), “An Interoperable Concept for Controlling SmartHomes – The ASK-IT Paradigm”, in J.A. Jacko (Ed.): Human-Computer Interaction, Part III, HCII 2009, Lecture Notes in Computer Science-LNCS 5612, pp. 377–386, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02579-2.
 6. Bekiaris E., Panou M., Gaitanidou E., Mourouzis A., & Ringbauer B., (2009), Intelligent mobility and transportation for all. In C. Stephanidis (Ed.), The Universal Access Handbook (pp. 49-1; 49-29). Boca Raton, FL: Taylor & Francis (1.034 pages). ISBN: 978-0-8058-6280-5 (hardcover) - ISBN 10: 0805862803 (ebook).
 7. Bekiaris E., Panou M., Kalogirou K., (2009), Seamless-based infomobility applications to support the needs of all travelers. In Inaki Maurtua (Ed.). Human Computer Interaction (pp. 405-416), INTECH, ISBN  2 0 Hellenic Institute of Transport 978-953-307-022-3.
 8. Bekiaris E., Spadoni A. and Nikolaou S., (2009), “SAFERIDER Project: new safety and comfort in Powered Two Wheelers”, 2nd International Conference on Human System Interaction, University of Catania, Catania, Italy, 21-23 May, 2009.
 9. Bekiaris, E. (2009), “Sustainable traffic safety policies and research priorities for sale and secure European roads”. International Journal “Science & Engineering for Roads”, No 1-2009 (48), p.4-6
 10. Diederichs J.P. F., Fontana M., Bencini G., Widlroither H., Nikolaou S., Montanari R., Baldanzini N. (2009), “HMI Elemente und Konzept für Motorrad Assistenzsysteme in SAFERIDER”, Berliner Werkstatt Mensch-Maschine-Systeme, Berlin, Germany, 7-9 October, 2009.
 11. Diederichs J.P.F., Fontana M., Bencini G., Nikolaou S., Montanari R., Spadoni A., Widlroither H., Baldanzini N., (2009), “New HMI Concept for Motorcycles–The Saferider Approach”, HCI 2009 International, San Diego, CA, USA, 19-24 July, 2009.
 12. Fioravanti A., Cabrera-Umpierrez M.F., Arredondo M.T., Bekiaris E., Bianconi M., Ortgiese M., (2009), “Performance Parameters of Module Communication in a Cooperative Platform for Retouring and Monitoring of Dangerous Goods Transports”, Proceedings of the 2009 International Conference on Wireless Networks, ICWN’09, USA, 13-16 July, 2009.
 13. Gemou M., Bekiaris E., (2009), “Evaluation Framework towards All Inclusive Mainstream ICT”, in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, LNCS 5614, pp. 480-488, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. ISBN 978-3-642-02706-2, San Diego, CA, USA, 19-24 July, 2009.
 14. Giakoumis D., Tzovaras D., Kehagias D., Bekiaris E., Hassapis G., (2009), “An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users” in M.J. Smith and G. Salvendy (Eds.): Human Interface, Part II, HCII 2009, LNCS 5618, pp. 385–394, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02558-7.
 15. Giannopoulos G.A., (2009), “Assessing the progress in promoting intermodality in Europe and lessons for the future”, Invited speaker in Sustainability and efficiency through intermodal best practice – PROMIT conference, Istanbul, Turkey, 12-13 February, 2009.
 16. Giannopoulos, G., Tyrinopoulos, Y., (2009), “The operation of freight transport in Greece. Problems and challenges”, Present and future of freight transport in Greece, New environment – new freight centers’ locations Conference, Athens, Greece, 7 February, 2009.
 17. Golias M., Boile M., Theofanis S. (2009), “Service Time Based Customer Differentiation Berth Sched - uling”. Transportation Research Part E. Volume 45, Issue 6, pp 878-892, 2009.
 18. Golias M.M. Boile M., Theofanis S. (2009), “A bi-level formulation for the berth scheduling problem with variable vessel release dates”. Proceedings of the International Conference on Shipping, Ports, and Logistics, 2009.
 19. Golias M.M., Boile M., Theofanis S. (2009), “A λ-opt based heuristic for the discrete berth scheduling problem”. Transportation Research Pt. C (In print) Available online, 12 August, 2009.
 20. Golias M.M., Boile M., Theofanis S. (2009), “Maximizing opportunity for service upon arrival and min - imizing delayed departures: A conceptual berth scheduling policy, model formulations and solution approaches”. Proceedings of the 50th Annual Transportation Research Forum, Portland, Oregon, 2009.
 21. Golias M.M., Saharidis G.K.D., Boile M., Theofanis S., Ierapetritou M. (2009), “The berth scheduling problem: Optimizing vessel arrival times”, Maritime Economics and Logistics. Vol. 11, issue 4, pp 358-377, 2009.
 22. Golias M.M., Saharidis G.K.D., Boile M., Theofanis S., Zhang T. (2009), “Scheduling inbound trucks at a cross-docking facility: A multi-objective and a hierarchical approach”. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, Montreal, Canada (Best Industrial Engineering paper finalist), annual report 2009.
 23. Golias, M., Boile M., Theofanis S. (2009), “Adaptive Algorithm Based on Time Window Partitioning for the Discrete and Dynamic Berth Scheduling Problem” Journal of the Transportation Research Board Volume 2091 pp 21-30, 2009.
 24. Jap B.T., Lal S., Fischer P., Bekiaris E., (2009), “Using EEG spectral components to assess algorithms for detecting fatigue”, Expert Systems with Applications, vol. 36, no. 2, Part 1, pp. 2352-2359
 25. Korn P., Bekiaris E., Gemou M., (2009), “Towards Open Access Accessibility Everywhere: The ÆGIS Concept”, in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, LNCS 5614, pp. 535–543, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. ISBN 978-3-642-02706-2, San Diego, CA, USA, 19-24 July, 2009.
 26. Kortsari A., (2009), “Achievement of efficient railway network in South East Europe: Technical approach for supporting comprehensive decision making”, Young Researchers Seminar, Turin, Italy, 3-5 June, 2009.
 27. Leuteritz J.-P., Widlroither H., Mourouzis A., Panou M., Antona M., Leonidis, A.(2009), “Development of Open Platform Based Adaptive HCI Concepts for Elderly Users”, in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part II, HCII 2009, Lecture Notes in Computer Science-LNCS 5615, pp. 684–693, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02709-3.
 28. Margaritis, D., (2009), “Drinking and Driving”, Presentation, Strategies to cope with Alcohol Related Problems, Tellogleio, Thessaloniki, Greece, 30 September, 2009.
 29. Margaritis, D., Portouli E., Baldanzini, N., Bencini, G., (2009), “Pan-European survey on future motorbike security systems acceptance”, 4th National Road Safety Congress, Athens, Greece, 5-6 November, 2009.
 30. Mitsakis E., Tyrinopoulos Y., Pein I., (2009), “Fostering networking and cooperation opportunities addressing regions with seasonal traffic peaks”, accepted to be included in the annual TRB meeting in Washington, 2010.
 31. Molinero, A., Margaritis, D., Gelau, C., Martín, O., Perandones, J. M., Pedrero, D., (2009), “Characteristics of Powered Two Wheelers Accidents susceptible to be Avoided and Minimized through ADAS and IVIS implementations”, Paper No 09-0543, ESV 2009 Conference, Stuttgart, Germany, 15-19 June, 2009.
 32. Mourouzis A., Kastori G.E., Votis K., Bekiaris E., and Tzovaras D., (2009), “A Harmonised Methodology towards Measuring Accessibility” in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, LNCS 5614, pp. 578-587, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02706-2, San Diego, CA, USA, 19-24 July, 2009.
 33. Panou M., Bekiaris E., Cabrera-Umpierrez M.F., Jiménez Mixco V., Arredondo M.T., (2010), “Use Cases Functionality of the OASIS HCI”, in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, Lecture Notes in Computer Science-LNCS 5614, pp. 269–277, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02706-2.
 34. Panou M., Bekiaris E., Spanidis P., (2009), “OASIS technological benchmarking database on autonomous mobility and smart workplaces”, OASIS 1st International Conference, Florence, Italy, 4-5 November, 2009.
 35. Pauzié A., Nikolaou S., (2009), “Ergonomic Inspection of IVIS for Riders: Recommendations for design and safety”, 16th World Congress on Intelligent Transport Systems, Stockholm, Sweden, 21-25 September, 2009.
 36. Saharidis G.K.D., Golias M.M., Boile M., Theofanis S., Ierapetritou M. (2010), “The berth scheduling problem with customer differentiation: A new methodological approach based on hierarchical opti - mization”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 46, Numbers 1-4 pp. 377-393, 2009.
 37. Schlliers J., Joshi S., Gemou M., Hendriks F., Ljung Aust M., Luoma J., Netto M., Engstrom J., Le - anderson S., Kutzner R., Tango F., Amditis A., Blosseville J.M. and Bekiaris E., (2009), Development and Application of an Integrated Evaluation Framework for Preventive Safety Application, in IEEE Trans - actions on Intelligent Transportation Systems, Special Issue on ITS and Road Safety, Manuscript ID: T-ITS-08-12-0244.R1
 38. Theofanis S., Boile M., Golias M. (2009), “Container Terminal Berth Planning: Research Approaches and Practical Challenges – A Critical Review”. Journal of the Transportation Research Board Volume 2100 pp 22-28, 2009.
 39. Theofanis S., Boile M., Laventhal W. (2009), “Trends in global port operations and their influence on port labor: Challenges and implications for US East coast longshoremen” Proceedings of the 50th Annual Forum of the Transportation Research Forum, Portland, Oregon, 2009.
 40. Theofanis S., Golias, M.M., Boile M. (2009), “A multi-objective berth scheduling policy to optimize vessel fuel consumption and schedule integrity”. Proceedings of the International Transport Economics Conference, Minneapolis, Minnesota, 2009.
 41. Tyrinopoulos Y., Kortsari A., (2009), “Managing traffic peaks in touristic areas during high season – The DELTA Project”, Διεθνές Συνέδριο για την Τουριστική Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση (International Conference on Tourism Development and Management), Kos, Greece, 11-14 September, 2009.
 42. Tyrinopoulos, Y., (2009), “Integrating Vehicle Positioning Data in Quality Control Programs in Public Tran - sit”. Journal of Transportation Planning and Technology, 2009.
 43. Tyrinopoulos, Y., Mitsakis, V., Robertson K. (2009), “Promoting sustainable solutions in European regions and cities with seasonal variations of transport demand”. European Transport Conference 2009, Holland, 5-7 October, 2009.
 44. Van Isacker K., Goranova-Valkova M., Tsakou G., Chalkia E., Touliou K., (2009), “Brain and skills training applications in a game-based environment for older people”, Conference «Interactive Technologies and Games: Education, Health and Disability”, 2009.
 45. Van Isacker K., Slegers K., Gemou M., Bekiaris E., (2009), “A UCD Approach towards the Design, Development and Assessment of Accessible Applications in a Large Scale European Integrated Project” in C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2009, LNCS 5614, pp. 184–192, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 978-3-642-02706-2, San Diego, CA, USA, 19-24 July 2009.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.