.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Etihymiou, D., Antoniou, C., Tyrinopoulos, Y., & Mitsakis, E. (2011), “Spatial Exploration of Effective Electric Vehicle Infrastructure Location”, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 2011.
 2. Galanis, A., Papanikolaou, A., & Iliou, N. (2011), “Bikeability audit in Urban Road Environment Case Study in the city of Volos”, International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS), Special Issue on Operation Research and its Application in Transportation, 2011.
 3. Gonzalez Feliu, J., & Salanova Grau, J. (2012), “Defining and evaluatng collaborative urban freight transport systems, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 39, 172-183, 2011.
 4. Gonzalez Feliu, J., Morana, J., & Salanova Grau, J. (2011), “Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems”, International Journal of Transport Economics, 2011.
 5. Jimenez-Mixco, V. , Leuteritz, J.P. , Gaeta, E., Cabrera-Umpiérrez, M.F., Arredondo, M.T., Widlroither, H., & Panou, M., (2011), “Development of Mobile EvacuaTIon Guides for Travellers and Rescue Personnel”, In Lecture Notes in Computer Science-LNCS 6768, (pp. 235-243), Springer (Ed.), 2011.
 6. Maged N. Kamel Boulos, Anastasiou A, Bekiaris E., & Panou M (2011), “Geo-enabled technologies for independent living: Examples from four European projects”, IOS press (Ed.), (pp. 7-17) Technology and Disability Journal, 2011.
 7. Mitsakis, E., Salanova Grau, J., & Giannopoulos, G. (2011), “Combined Dynamic Traffic Assignment and Urban Traffic Control models”, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 20, 427-436, 2011.
 8. Morfoulaki, M., Mitsakis, E., Chrysostomou, K., & Stamos, I. (2011), “The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas”, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 20, 162-170, 2011.
 9. Morfoulaki, M., Papanikolaou, A., & Kapros, S. (2011), “Intelligent policy recommendations on ports administration: Introducing a business model approach for the evaluation of ports’ services, Procedia ‐ Social and Behavioral Scienc‐ es journal, Elsevier, 2011.
 10. Salanova Grau, J., Estrada, M., Aifadopoulou, G., & Mitsakis, E. (2011), “A review of the modeling of taxi services”, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 20, 150-161, 2011.
 11. Scholliers, J., Joshi, S., Gemou, M., Hendriks, F., Ljung Aust, M., Luoma, J., Neso, M., Engstrom, J., Leanderson Olsson, S., Kutzner, R., Tango, F., Amditis, A.J., Blosseville, J.M., & Bekiaris, Ε. (2011), “Development and Application of an Integrated Evaluation Framework for Preventive Safety Applications”, in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems”, Vol. 12, N.1, pp. 211 – 220, March 2011.
 12. Stamos, I., Mitsakis, E., & Salanova Grau, J. (2011), “Dynamic Traffic Assignment based evacuation planning for CBD areas”, Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences , 2011
 13. Tuominen, Mitsakis, E., Lopez-Lambas, M., Paix, L., & Sitov, A. (2011), “Evaluating the achievements and impacts of EC Framework Programme transport projects. European Transport Research Review, 3, 59-74, doi:10.1007/s12544- 011-0048-3, 2011.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Bekiaris E., Mourouzis A., Maglaveras N., (2011), “The REMOTE AAL Project: Remote Health and Social Care for Independent Living of Isolated Elderly with Chronic Conditions”, In C. Stephanidis (Ed.), Universal Access in HCI, Part III, HCII 2011, LNCS 6765, (pp. 131-140),Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 2. Bekiaris, E. (2011), “Quo Vadis? The Status of Road Safety in Europe and Greece – Aims of the Conference. European Best Practices in Road Safety Conference”, organized by Forum of European Road Safety Institutes – FERSI and Hellenic Institute of Transport HIT/CERTH, under the auspices of the Ministry of Infrastructure, Transport and Networks of Greece, Athens, Greece, 21-22 February, 2011.
 3. Boile, M., Sdoukopoulos L. (2011), “Supply Chain Security – The SMART CM Project Solutions”, Proceedings of the Global Supply Chain Security Conference, London, July 2011.
 4. Boile, M., Theofanis, S., Giannopoulos, G., Tyrinopoulos Y. (2011), “Training and Education Needs in Freight Transport and Logistics”, Proceedings of the Xth International Transport Exhibition and Conference – Inter‐ TRANSPORT, Odessa, June 2011.
 5. Chalkia E., Bekiaris E., (2011), “A Harmonised Methodology for the Components of Software Applications Accessibility and Its Evaluation”, In C. Stephanidis (Ed.), Universal Access in HCI, Design for All and eInclusion, Lecture Notes in Computer Science, 2011, (pp. 197-205), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 6. Chalkia, E., Bekiaris, E., Anund A., (2011), “Enhancement of School Transportation Safety by Using Innovative Integrated Technologies”, The “Safeway2School” Project, Interactive Poster Session at the XXIVth World Road Congress, Mexico City, Mexico, 26-30 September, 2011.
 7. Chrysostomou, K. (2011). “Quantifying driver distraction – The case study of Thessalonikiʼs ring road”, Young Researchers Seminar 2011, Denmark, 8-10 June, 2011.
 8. Doll, C., Maurer, H., & Papanikolaou, A. (2011), “Transport – the victim or culprit of climate change?”, Conference on “Global Supply Chain Security”, London, UK, 7-8 July, 2011.
 9. Evangelos, B. (2011), “Aims and future potentials of a large scale Naturalistic Driving study”, “European Best Practices in Road Safety Conference”, organized by Forum of European Road Safety Institutes – FERSI and Hellenic Institute of Transport – HIT/CERTH, Athens, Greece, 21-22 February, 2011.
 10. Giannopoulos, G., Mitsakis, E., Salanova, J., Papanikolaou, A., Margaritis, D. (2011), “A computational method for assessing the impacts of climate-change related weather events on transport networks”, International Conference on Climate Friendly Transport, Belgrade, Serbia, May 16-17, 2011.
 11. Gkemou M., Bekiaris, E., (2011), “Overview of 1st AEGIS Pilot Phase Evaluation Results”, In C. Stephanidis (Ed.), Uni‐ versal Access in HCI, Part I, HCII 2011, LNCS 6765, (pp. 215-224). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 12. Gkemou M., Bekiaris, E., Van Isacker, K., (2011), “An End-User EvaluaTIon Point of View Towards OSS AssisTIve Technology”, In C. Stephanidis (Ed.), C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, Part I, HCII 2011, LNCS 6765, (pp. 225-234). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 13. Gonzalez Feliu, J., & Salanova Grau, J. (2011), “Defining and evaluating collaborative urban freight transport systems”, The Seventh International Conference on City Logistics, Mallorca, Spain, 7-9 June, 2011.
 14. Kapros, S., Roumboutsos, A., Morfoulaki, M., & Papanikolaou, A. (October 2011), “Promotion of passenger intermodality and users’ requirements for service performance at terminals and passengers’ interchange poles”, European Transport Conference, Glaskow, 2011.
 15. Margaritis, D., Τouliou, Α., & Triantafillou, Α. (2011), “Investigation of Risk of the Vulnerable Road Users due to the Passing-by “Quiet” Hybrid-Electric Powered 2-Wheelers, 4th Macedonian Conference on Environment, Thessaloniki, Greece, 2011.
 16. Mitsakis, E., & Salanova Grau, J. (2011), “Intelligent urban mobility management and traffic control system for the improvement of the urban environment quality in the central area of Thessaloniki’s agglomeration”, ITS Europe Conference. Lyon, France, 2011.
 17. Mitsakis, E., Papanikolaou, A., Salanova Grau, J., Aifadopoulou, G., & Margaritis, D. (2011), “A computational method for assessing the impacts of climate change related weather events on transport networks”, International Conference on Climate Friendly Transport, Belgrade, Serbia, 16-17 May, 2011.
 18. Mitsakis, E., Salanova Grau, J., & Giannopoulos, G. (2011), “Combined dynamic traffic assignment and urban traffic control models”, 14th Euro Working Group in Transportation Meeting, Poznan, Poland, 6-9 September, 2011.
 19. Morfoulaki, M., Mitsakis, E., Chrysostomou, K., & Stamos, I. (2011), “The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas”, 14th Meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT), Poznan, Poland, 6-9 September, 2011.
 20. Morfoulaki, M., Papanikolaou, A., & Kapros, S. (2011), “Quality assessment and benchmarking of Patras port services: Customer satisfaction survey in Patras”, European Conference on Shipping & Ports, Patras, Greece, June 2011.
 21. Nikolaou, K., Ntoumanakis, E., Basbas, S., & Stamos, I. (2011), “Influence of Economic Recession on Diurnal Urban Traffic and Air Quality in Thessaloniki”, 16th MESAEP Symposium, Ioannina, Greece, 2011.
 22. Salanova Grau, J., Estrada, M., Aifadopoulou, G., & Mitsakis, E. (2011), “A review of the modeling of taxi services”, 14th Euro Working Group in Transportation Meeting, Poznan, Poland, 6-9 September 2011.
 23. Sdoukopoulos, L. (2011), “Methodologies for assessing the pedestrian Level of Service: International experience and adjustment to the Greek walking environment – The case of Thessaloniki”, Young Researchers Seminar 2011, Copenhagen, Denmark, 7-10 June, 2011.
 24. Sdoukopoulos, L., Boile, M., & Gagatsi, E. (2011), “European Maritime Transport policy and research priorities”, International Association of Maritime Economists – IAME 2011, Santiago de Chile, 25-28 October, 2011.
 25. Stamos, I., Salanova Grau, J., Mitsakis, E., & Aifadopoulou, G. (2011), “Large Scale Dynamic Traffic Assignment Model for Real-Time Traveler Information Services”, Intelligent Transportation Systems 2011 ‐ Innovation and Society, Patras, Greece, 3-4 October, 2011.
 26. Theofanis, S., Boile, M., Dimitriadis, D., Xiradakis G. (2011), “Financing Credit Risk Rating of Ro/Ro and RoPax Shipping Companies: An Application to the Greek Coastal Shipping Industry”, Proceedings of the Transportation Research Board Annual Meeting, 2011.
 27. Theofanis. S., Boile, M., Giannopoulos, G. (2011), “Direct Empty Container Interchange Platforms as Electronic Marketplaces: Prospects, Challenges and Lessons Learned”, Proceedings of the 8th ITS European Congress, Lyon, France, June 2011.
 28. Touliou A., Margaritis, D., & Bekiaris E., (2011), “Implementation (ICT tool) and evaluation of practice guidelines and information materials in health care workers (physicians and pharmacists), 2nd International Congress Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment guidance, Thessaloniki, Greece, 24-24 November, 2011.
 29. Touliou, A., Margaritis, D., de Gier, H., & Alvarez, J. (2011), “Implementation (ICT tool) and evaluation of practice guidelines and information materials in health care workers (physicians and pharmacists)”, 2nd Int Congress in Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 24-27 November, 2011.
 30. Touliou, A., Portouli, E., MargariTIs, D., & Bekiaris, E. (2011), “Alcohol-Impaired Driving in Vehicle Simulated Environment”, 5th International Congress of Transportation Research in Greece, Athens, Greece, 2011.
 31. Touliou. K., Margaritis, D., Bekiaris E., (2011), “The effect of alprazolam (xanax) in anxiety patients (both treated and untreated) and healthy controls in driving behavior in a simulated environment”, 2nd Interna‐ TIonal Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance. Thessaloniki, Greece, 24-27 November, 2011.
 32. Vanderheiden, G., Treviranus, J., Bekiaris, E.,& Gkemou, M., (2011), “Creating a global public inclusive infrastructure (Cloud4All & GPII)”, In Proceedings of 2nd AEGIS International Conference, Brussels, Belgium, 28-30 November 2011.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.