.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Βιβλία / Κεφάλαια Βιβλίων

 • Aggelakakis, A., Anagnostopoulou, A., Tromaras, A. and Boile, M. (2019). “Influence of traffic emissions on urban air quality: a case study of a medium sized city”, in Nathanail, E., and Karakikes, I. (Eds.) “Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility”, Springer, vol. 879, pp 323-329. [DOI: 10.1007/978-3-030-02305-8_39].
 • Anagnostopoulou, A. and Boile, M. (2019). “Environmental aspects of urban freight movement in private sector”, in Nathanail, E., and Karakikes, I. (Eds.) “Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility”, Springer, vol. 879, pp 607-613. [DOI: 10.1007/978-3-030-02305-8_73].
 • Benekos, I. et al. (2019). “Project risk catalogue”, World Road Association (PIARC), Paris, France, 2019R17EN. [ISBN: 978-2-84060-536-2].
 • Benekos, Ι. et al. (2019). “Evaluation of organizational approaches to risk”, Report, World Road Association (PIARC), Paris, France, 2019R16EN. [ISBN: 978-2-84060-535-5].
 • Chinellato, M., Morfoulaki, M. (2019). “Sustainable urban mobility planning in metropolitan regions. Sustainable urban mobility planning and governance models in EU metropolitan regions. European Commission, Directorate – General for Mobility and Transport”.
 • Aifadopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Tzenos, P., Stamos, I., Mitsakis, E. (2019). “Big and Open Data Supporting Sustainable Mobility in Smart Cities – The Case of Thessaloniki, Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility”, Springer.
 • Gemou, M., Devetzoglou, M.A., Touliou, K., Bekiaris, E. (2019). A user and stakeholder-driven approach for cross-border, seamless and personalised MaaS provision. In Towards User-Centric Transport in Europe, Müller, B., Meyer, G., Springer International Publishing (in press).
 • Villa, J. C., Boile, M., Theofanis, S. (2019). “International Trade and Transportation Infrastructure Development – Infrastructure Development in North America and Europe”, Paperback [ISBN: 9780128157411].
 • Schindler, J., Lucken, L., Wijbenga, A., Mintsis, E., Maerivoet, S. (2019). “Infrastructure-assisted automated driving in transition areas. Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards high-level automated driving”. [IET. 10.1049/PBTR025E_ch].
 • Lah, O., Alveano, S., Arioli, M., Chesterton, V., Sdoukopoulos, E. (2019). “Sustainable urban mobility solutions for Asia, Latin America and the Mediterranean region”, In “Lah, O. (Ed.), “Sustainable Urban Mobility Pathways”, Chapter 2, pp. 23-63, Cambridge: Elsevier, [ISBN: 978-0-12-814897-6].
 • Myrovali, G., Karakasidis, T., Charakopoulos, A., Tzenos, P., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G. (2019). “A decision support system for urban transport planning based on dynamics, correlations and causalities among road paths”, in “Freitas, P.S.A., Dargam, F., Moreno, J. M. (Eds.). “Decision Support Systems IX: Main Developments and Future Trends”, 28 – 40, Springer International Publishing, Cham, [10.1007/978-3-030-18819-1_3].
 • Stamos, I., Salanova Grau, J.M., Chaniotakis, E., Tsaples, G., Mitsakis, E. (2019).   “Assessment of C-ITS network performance scalability and transferability.  Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards high-level automated driving”, The Institution of Engineering and Technology (IET). [ISBN: 9781839530128].
 • Sdoukopoulos, E., Tsafonias, G., Perra, V.M., Boile, M., Fraga Lago, L. (2019) “Identifying skill shortages and education and training gaps for the shipbuilding industry in Europe”, In P. Georgiev and C. Guedes Soares (Eds.), Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, Chapter: ‘Shipyards’, pp. 458-465, London: CRC Press - Taylor and Francis Group, ISBN: 978-0-367-40951-7.
 • Sdoukopoulos, E., Perra, V.M., Tsafonias, G., Boile, M., Fraga Lago, L. (2019) “Boosting offshore renewable energy in Europe: Skills shortages and gaps in education and training”, In P. Georgiev and C. Guedes Soares (Eds.), Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, Chapter: ‘Offshore renewable energy’, pp. 559-566, London: CRC Press - Taylor and Francis Group, ISBN: 978-0-367-40951-7.
 • Tromaras, A., Aggelakakis, A., Hoppe, M., Trachsel, T., Anoyrkati, E. (2019). Future Technologies in the EU Transport Sector and Beyond: An Outlook of 2020–2035. In: Nathanail E., Karakikes I. (eds) Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility. CSUM 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 879. Springer.

 

Περιοδικά 

 • Anagnostopoulou, A., Papargyri, E. and Boile, M. (2019). “Innovative Scheme for Efficient Freight Movement and Sustainable Emissions Management”, Transport and Telecommunication Journal, 20(3), 242-250.
 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Mitrakos, D. and Boile, M. (2019). “An advanced solution for efficient logistics management at both company and network level”, Transportation Planning and Technology, 42(4), 324-338.
 • Benekos Ι. et al. (2019). “Implementing Enterprise Risk Management in Road Organizations: Considerations and a Proposed Framework”, Risk and Decision Analysis, V. pre-press, pp. 1-27, November 19. DOI: 10.3233/RDA-190055.
 • Benekos, I., and Yannis, G. (2019), “A Proposed Approach for Implementing Enterprise Risk Management in Road Organizations”, World Road Association (PIARC), Roads/Routes, Issue No 380, pp. 22-25.
 • Benekos, I., Mavromatis, S., Laiou, A., Yannis, G. (2019). “The use of Intelligent Transportation Systems (ITS) in risk and emergency management for road transport planning and operation”, ITE Journal, January, pp. 44-49.
 • Boile, M., Theofanis, S. (2019). “Large-scale freight facility development to support port-related logistics activity in urban areas” under review for consideration for publication in Maritime Economics and Logistics.
 • Britsas, Ch., Koupidis, K., Salanova Grau, J.M., Giannakopoulos, K., Kaloudis, A., Aifadopoulou, G. (2019). “A Comparison of Machine Learning Methods for the Prediction of Traffic Speed in Urban Places”, MDPI Sustainability, Special Issue "Sustainable and Intelligent Transportation Systems", Sustainability 2020, Volume 12, Issue 1, 142.
 • Stamatelos, D.G., Kappatos, V. (2019). “Tool development for automating the structural integrity assessment of aircrafts’ components”, Mathematical Models in Engineering, Volume 5, Issue 4.
 • Mintsis, E., Vlahogianni, E., Mitsakis, E. (2019). “Dynamic Eco-driving near Signalized Intersections: A Systematic Review and Future Research Directions”, Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems.
 • Lücken, L., Mintsis, E., Porfyri, K. N., Alms, R., Flötteröd, Y.P. and Koutras, D. (2019). “From Automated to Manual - Modeling Control Transitions with SUMO”, Epic Series in Computing, EasyChair, 62, pp. 124-144. [https://easychair.org/publications/open/NLJG]
 • Muehlbauer, J., Schick, S., Draper, D., Lopez-Valdes, F. J., Symeonidis, I. and Peldschus, S. (2019). “Feasibility study of a safe sled environment for reclined frontal deceleration tests with human volunteers”, Traffic injury prevention. [org/10.1080/15389588.2019.1659592].
 • Myrovali, G., Morfoulaki, M., Vassilantonakis, B.M., Mpoutovinas, A. and Kotoula, K. M. (2019). (ONLINE), “Travelers-led Innovation in Sustainable Urban Mobility Plans”, Periodica Polytechnica Transportation Engineering. [https://doi.org/10.3311/PPtr.11909].
 • Nikiforiadis, A., Chrysostomou, K., Aifadopoulou, G. (2019). “Exploring Travelers’ Characteristics Affecting their Intention to Shift to Bike-Sharing Systems due to a Sophisticated Mobile App”, Algorithms, 12(12), 264. [doi: 10.3390/a12120264].
 • Salanova Grau, J.M., Estrada, M. (2019). “Social optimal shifts and fares for the Barcelona taxi sector”, Transport Policy, volume 76, April 2019, pages 111-122. [https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.12.007].
 • Salanova Grau, J.M., Estrada M. (2019).  “Modeling framework for supporting taxi policy making. International Journal of Traffic and Transportation Management”, Volume 1, No. 1, pp. 27-36.
 • Sdoukopoulos, E., Perra, V.M., Tsafonias, G., and Boile, M. (2019). “MATES: Maritime Alliance for Fostering the European Blue Economy by a Marine Technology Skilling Strategy”, Supply Chain and Logistics, 102, 66 - 67.
 • Spyrou, E. D., Anagnostopoulou, A., Boile, M. and Mitrakos, D. (2019). “Game Theoretic Algorithm for Vehicle Selection from Deployed Fleet”, 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), (pp. 232-237). IEEE.
 • Symeonidis, I., Margaritis, D., Panou, M., Bekiaris, E. and Peldschus, S. (2019). “Out-of-Position Motorcycle Riders in Crashes Without Loss of Control”, Accident Reconstruction Journal29(4).
 • Leligou, H. C., Panagiotis, A., Tsakou, G., Vanderheiden, G., Touliou, K., Kocsis, O. and Katevas, N. (2019). “Generic platform for registration and online offering of assistance-on-demand (AoD) services in an inclusive infrastructure”, Universal Access in the Information Society, 18(2), 361-385.
 • Touliou, K., Panou, M., Maglaveras, N. and Bekiaris, E. (2019). “Executive, emotional and physiological functioning in older drivers with mild cognitive impairment”, International journal of transportation science and technology, 8(2), 129-135.

 

 Συνέδρια 

 • Αϋφαντοπούλου, Γ., Μητσάκης, Ε., Σταμέλου, Α., Δολιανίτης, Α., Μυλωνάς, Χ. and Ψώνης, Β. (2019). Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης σε δεδομένα ITS στην Ελλάδα για την παροχή εναρμονισμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στους ταξιδιώτες. 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 24-25 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Μποϊλέ, M. (2019). Σύγχρονες τάσεις στη ναυτιλία – η επιρροή τους στις έξυπνες πόλεις και τα ευφυή λιμάνια. Export Summit VII – Fostering Maritime Economy, 13 Ιουνίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Μπουφίδης, Ν., Νικηφοριάδης, Α., Salanova Grau, J.M., Χρυσοστόμου, Κ., Αϋφαντοπούλου, Γ., Τολίκας, Α. (2019). Ανάλυση των προτύπων δραστηριότητας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές,24-25 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Κοτούλα, Κ., Μποτζώρης, Γ. (2019) Διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των παραγόντων επιλογής μέσου μετακίνησης φοιτητών σε αστικό και υπεραστικό περιβάλλον – Η περίπτωση μετεγκατάστασης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές,24-25 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Μορφουλάκη, Μ., Μυρόβαλη, Γλ., Κοτούλα, Κ. Μ., Βασιλαντωνάκης, Μ. (2019). Αξιοποιώντας τεχνικές πληθοπορισμού στην ανάπτυξη αποδεκτών και αποτελεσματικών σχεδίων κινητικότητας: το παράδειγμα της εφαρμογής MOTIVATE, 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές,24-25 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Χρυσοστόμου, Κ., Νικηφοριάδης, Α., Αϋφαντοπούλου, Γ. (2019). Ποσοτικοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων υποδομών για την δημιουργία εθνικού δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές,24-25 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Aggelakakis, A., Anagnostopoulou, A., Tromaras, A., Boile, M., Mantzinou, N. (2019). Influence of Traffic Emissions on Urban Air Quality: A Case Study of a Medium Sized City, Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May 2019, Skiathos Island, Greece.
 • Aifadopoulou, G., Boufidis, N., Tzenos, P., Tolikas, A., Salanova Grau, J.M., Konstantinidou, M. (2019).   A cooperative warning system for drivers around level-crossings in Thessaloniki, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Aifadopoulou, G., Dolianitis, A., Mylonas, C., Stamelou, A., Mitsakis, E. (2019). Transport Data Exchange Platforms: A European Perspective, Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, 13-17 January 2019, Washington DC, USA.
 • Aifadopoulou, G., Konstantinidou, M., Boufidis, N., Salanova Grau, J.M., Tsaples, G. and Tzenos, P. (2019).   Estimation of value-of-time and willingness to pay for ride-sharing transport services in Thessaloniki, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Aifadopoulou, G., Mitsakis, E. (2019). Design, development process and current status of the National Access Point of Greece, ASECAP Days 2019, 29-31 May 2019, Kalamata, Greece.
 • Aifadopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Tsaples, G., Theodosiou, A. (2019). Autonomous vehicle fleet management in ports: the logimatic approach, Transportation Research Board 98th Annual Meeting, 13-17 January 2019, Washington DC, USA.
 • Aifadopoulou, G., Mylonas, C., Dolianitis, A., Stamelou, A., Psonis, V. and Mitsakis, E. (2019). National Access Points for Intelligent Transport Systems Data: From Conceptualization to Benefits Recognition and Exploitation, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Akac, A. (2019).  COST-BENEFIT ANALYSIS MODELS FOR AUTONOMOUS and UNMANNED VESSELS 9th Young Researchers’ Seminar (YRS2019), 5-7 June, 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Akac, A. (2019).  Workflow of 3D prototype design and manufacturing process in automotive industry Panhellenic Student Operational Research Conference, 28 February - 2 March 2019 Xanthi, Greece.
 • Akac, A. (2019). Comprehensive risk assessment framework for transit port infrastructure 9th International Conference on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Akac, A. (2019). Cost-benefit analysis models for autonomous and unmanned marine vessels, Young Researchers Seminar (YRS2019),                5-7 June 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Akac, A., Anagnostopoulou, A., Tromaras, A. and Boile, M. (2019) Workflow of 3D prototype design and manufacturing process in automotive industry, Proceedings of the 6th Panhellenic Student Operational Research Conference, 28 February-2 March 2019, Xanthi, Greece.
 • Akac, Α. and Anagnostopoulou, Α. (2019). Comprehensive risk assessment framework for transit port infrastructure, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Akac, Α. and Anagnostopoulou, Α. (2019). Comprehensive risk assessment framework for transit port infrastructure, 9th International Congress on Transportation Research (2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Akac, Α., Anagnostopoulou, Α., Tromaras, Α., Boile, M. (2019). Workflow of 3D Prototype Design and Manufacturing Process in Automotive Industry, Proceedings of the 6th Panhellenic Student Operational Research Conference, 28 February-2 March 2019, Xanthi, Greece.
 • Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Boile, M. and Hijdra, A. (2019). Asset Management of Transportation Networks and Resilience Planning: Framework and Guidelines, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Boile, M., Hijdra, A. (2019). Asset Management of Transportation Networks and Resilience Planning: Framework and Guidelines, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Armenia, S., Ciobanu, N., Kulakowska, N., Myrovali G., Papathanasiou, J., Pompei, A., Tsaples, G. and Tsironis, L. (2019). An innovative gamebased approach for teaching urban sustainability, BRCEBE-ICEBE 2019, 16 - 19 October 2019, Sibiu, Romania.
 • Basbas, S., Nikiforiadis, A., Militsis, N., Grigoriadis, G., Theodoroglou, V., Aifadopoulou, G. (2019). Predicting cyclists and pedestrians hindrance on shared use sidewalks and pedestrian streets using log-linear models. 98th Annual Meeting of the Transportation Research Board, 13-17 January 2019, Washington D.C., USA.
 • Bekiaris, E., Loukea, M. (2019). Skills and Training Requirements for the Future Transportation Sector of Europe. 16th European Automotive Congress (EAEC-2019), 7-11 October 2019, Minsk, Belarus.
 • Bekiaris, E., Loukea, M., Gaitanidou, E. (2019). Needs, Wants, Awareness and Acceptance of Automated Vehicles Users Today and in the Future. 16th European Automotive Congress (EAEC- 2019), 7-11 October 2019, Minsk, Belarus.
 • Bekiaris, E., Gemou, M., Devetzoglou, M.A., (2019). Automated, electric, connected and shared urban mobility: New business roles for service provision and workforce training, Proceedings of ITF 2019 Summit: Transport Connectivity for Regional Integration, 22-24 May 2019, Leipzig, Germany.
 • Benekos, I. and Bekiaris, E. (2019). The role of Traffic Control Centers and Intelligent Transportation Systems in Risk and Emergency Situation Management, SafeCorfu2019 Conference: New technologies and civil protection, 8 November 2019, Corfu, Greece.
 • Benekos, I. (2019). PIARC’s proposed framework to increase road infrastructure resilience in climate change, PANOPTIS End-users International Workshop, 6 June 2019, Athens, Greece.
 • Benekos, I. (2019). TC A.3 - Risk Management Session and Work Overview, 26th World Road Congress, 9 October 2019, Abu Dhabi, UAE.
 • Benekos, I., Bekiaris, E. (2019). The Role of Traffic Control Centers and Intelligent Transportation Systems in Risk and Emergency Situation Management. SafeCorfu2019 Conference: New Technologies and Civil Protection, 6-9 November 2019, Corfu, Greece.
 • Blokpoel, R., Zhang, X., Koutras, D., and Mintsis, E. (2019). Motorway merging assistant for automated vehicles, 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, The Netherlands
 • Boile, M. (2019). EU Policy Priorities, the Vision and the Opportunities for Education and Vocational Training, Maritime Economic Forum, 5 April 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Boile, M. (2019). Maritime Education and Training in Greece and Advancement of the Maritime Sector at a National and EU level – The MATES project findings, 1st Regional Conference of Maritime Education and Training Providers, 18 February 2019, Nicosia, Cyprus.
 • Boile, M. (2019). The 4th Industrial Revolution in Balkans-Impact on Transportation Infrastructure, The 4th Industrial Revolution in Balkans: Law and Tech Summit, 17 May 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Boufidis, N. Nikiforiadis, A., Salanova Grau, J.M., Xrisostomou, K., Aifadopoulou, G., Tolikas, A. (2019). Analysis of the activity patterns of the public bicycle system in the city of Thessaloniki, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Boufidis, N., Aifadopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Tzenos, P. (2019). Estimating Train Arrival Time with Supervised Machine Learning Algorithms, 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, Netherlands.
 • Boufidis, N., Nikiforiadis, A., Chrysostomou, K., Aifadopoulou, G. (2019). Development of a station-level demand prediction and visualization tool to support bike-sharing systems’ operators, 22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, Barcelona, Spain.
 • Boufidis, N., Salanova Grau, J.M., Tzenos, P., Aifadopoulou, G. (2019).  Estimating time of arrival of trains at level crossings for the provision of multimodal cooperative services, 22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2019, 18 - 20 September 2019, Barcelona, Spain.
 • Brevi, D., Falcitelli, M., Nikolaou, S., Maraia, L., Pieri, L., Bisconti, F., Mauro, L., Noto, S., Pagano, P., Pieretti, N., Tardo, A., Tesei, A., Bonetto, E., Gavilanes, G., Scappatura, F. (2019). “Smart Roads” for AD cars: the AUTOPILOT Project in Livorno (2019), 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, the Netherlands.
 • Chalkia, E., Bekiaris, E., Yannis, G. (2019). Transport mode ON: How to set a discrete choice survey to predict commuters’ mode preferences, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Chalkiadakis, C. and Vlahogianni, E. (2019), How Cooperative Intelligent Transport Systems can contribute to a resilient transport infrastructure?, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Chalkiadakis, C. (2019). Towards a Resilient Management of C-ITS Services in Smart Cities, 9th Young Researchers Seminar (ICTR2019), 24-25 October 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Chalkiadakis, C., Iordanopoulos, P., Mallin, F., Flachi, M., Giannini, M., Mitsakis, E., Öörni, R. (2019). An Online Training Tool for Better Understanding the Operation and Significance of ITS, 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, 5-7 June 2019, Kraków, Poland.
 • Chalkiadakis, C., Iordanopoulos, P., Mallin, F., Helfert, K., Zangl, M., Flachi, M., Öörni, R. (2019). Capacity Building Strategies for further growth of the ITS Sector in Europe, 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, 5-7 June 2019, Kraków, Poland.
 • Chalkiadakis, C., Iordanopoulos, P., Mitsakis, E. (2019). Training Opportunities for Intelligent Transport Systems and Cooperative Intelligent Transport Systems, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Chalkiadakis, C., Tzanis, D., Mitsakis, E. (2019). Enabling older citizens’ safe mobility: the ACTIVAGE approach, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), Athens, Greece.
 • Dolianitis, A., Chalkiadakis, C., Mylonas, C., Tzanis, D. (2019). How Will Autonomous Vehicles Operate in an Unlawful Environment? - The Potential of Autonomous Vehicles for Disregarding the Law, 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, 5-7 June, Kraków, Poland.
 • Estrada, M., Salanova Grau, J.M., Medina-Tapia, M., Robuste, F. (2019).  Operational cost and user performance analysis of on-demand bus and taxi systems,  22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2019, 18 - 20 September 2019, Barcelona, Spain.
 • Gaitanidou, E., (2019). European Resilience Management Guidelines for Critical Infrastructure operationalised for the Urban Transport System, Transport Research Board Annual Meeting (TRB 2019), 13-17 January 2019, Washington DC, USA.
 • Gaitanidou, E., Bekiaris, E. (2019). Getting ready for automation - The Drive2theFuture project, In the 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Gemou, M., Steccanella, A., Gkragkopoulos, I., Kehagias, D., Bekiaris, E., (2019). Participation in “Special Session on Smart Transport”, Implementation and validation approach of the C-ITS novel solution proposed by SAFE STRIP for self-explanatory and forgiving infrastructures by Maria Gemou, Annual International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS 2019), 29-31 May 2019, Santorini, Greece.
 • Gemou, M., Steccanella, A., Gkragkopoulos, I., Kehagias, D., Bekiaris, E. (2019). Implementation and validation approach of the C-ITS novel solution proposed by SAFE STRIP for self-explanatory and forgiving infrastructures, Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, 29-31 May 2019, Santorini, Greece.
 • Gogas, M. (2019). Use case scenario building concerning integrated I2V communication for smart infrastructures, 9th Young Rersearchers’ Sceminar (YRS2019), 5-7 June, 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Gogas, M., Panou, M., Gemou, M., Spiliotis, A. (2019). Building up the Use Cases for an in-pavement C-ITS system taking into account the relevant influencing factors and parameters, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October, 2019, Athens, Greece.
 • Hofman, P., Kotsi, A., Mitsakis, E., Vreeswijk, J. (2019). Smart mobility services as a tool for road operators, ITS Europe 2019, 3-6 June 2019, Eindhoven, the Netherlands.
 • Jofre, M., Salanova Grau, J.M., Martin, E. (2019). Using European Satellite Navigation System GALILEO for geolocation in the framework of Mobility as a Service: the GALILEO 4 Mobility project, 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, the Netherlands.
 • Katsaros, E., Tsapanos, T., Mitsakis, E. (2019). Establishing cross-border cooperation in disaster management: the role of emergency logistics, SafeCorfu2019 Conference: New Technologies and Civil Protection, 6-9 November 2019, Corfu, Greece.
 • Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Kostas-Tsolakis, M. (2019). Occupational therapy approach to driving people with intellectual disabilities, 11th Panhellenic Conference on Alzheimer's Disease and 3rd Mediterranean Neurodegenerative Disease Congress (PICAD and MeCoND 2019), 14-17 February 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Kotsi, A., Mitsakis, E. (2019). Comprehensive Cost-Benefit Analysis of Cooperative Intelligent Transportation Systems, TRB 2019, 13-17 January 2019, Washington DC, USA.
 • Kotsi, A., Lusco, T., Mitsakis, E., Sill S. (2019). Harmonization and interoperability of C-ITS Architectures in Europe and USA, 9th International Conference on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Kotsi, A., Mitsakis, E. (2019). Ex-ante Cost-Benefit Analysis of Cooperative Intelligent Transportation Systems, TRB 2019, 13-17 January 2019, Washington DC, USA
 • Kotsi, A., Mitsakis, E., Tzanis, D. (2019). Overview of C-ITS Deployment Projects in Europe and USA, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Loukea, M., Arapostathis, E. (2019). Autonomous Cars as Public Technology: Aspects and Approaches for the Social Acceptance and the Co-production, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Maerivoet, S., Wijbenga, A., Vreeswijk, J., Mintsis, E., Koutras, D., Zhang, X., Blokpoel, R., Correa, A., Lücken, L., Alms, R. and Flötteröd, Y.-P. (2019). Enhanced Traffic Management Procedures in Transition Areas, 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, The Netherlands.
 • Mamarikas, S., Mintsis, E., Salanova Grau, J.M. and Mitsakis, E. (2019). The applicability of macroscopic emissions’ estimation approach on assessing Cooperative Intelligent Transport Systems’ (C-ITS) environmental effects, 23rd International Transport and Air Pollution Conference, 15-17 May 2019, Thessaloniki, Greece. 
 • Margaritis, D. and Lambropoulou, D. (2019). "Use of portable gas pollutants for spatial assessment of urban air quality". 3rd Congress of Chemistry of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 22-23 November 2019.
 • Margaritis, D., Galatoulas, N.F., Lambropoulou, D. Evaluating the accuracy of AQMesh pod sensors in capturing road environment NO2concentrations, 17th International Conference on Chemistry and the Environment, 16-18 June 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Mavropoulou, E. (2019). Road Transport Electrification: past, current and future European research developments, Young Researchers Seminar 2019, 5-7 June 2019, Thessaloniki, Greece.
 • Mintsis, E., Mitsakis, E. (2019). Transition areas for infrastructure-assisted automated driving, ASECAP Days 2019, 29-31 May 2019, Kalamata, Greece.
 • Mitsakis, E., Aifadopoulou, G., Stamelou, A., Mylonas, C., Dolianitis, A. and Psonis, V. (2019). Design, development process and current status of the National Access Point of Greece, 13th ITS European Congress, 3-6 June 2019, Brainport, the Netherlands.
 • Mitsakis, E., Kotsi, A. (2019). Bundling of C-ITS services: applications and tools, ASECAP Days 2019, 29-31 May 2019, Kalamata, Greece.
 • Mitsakis, E., Kotsi, A., Psonis, V. (2019). C-ITS bundling for integrated traffic management, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Morfoulaki, M., Myrovali, G., Kotoula, K.M., Vasilantonakis, M. (2019). Exploiting Crowd-learning Technics for Supporting Sustainable Mobility Management: The Case of Thessaloniki, 6th Panhellenic Student Operational Research Conference, 28 February-2 March 2019, Xanthi, Greece.
 • Morfoulaki, M., Papathanasiou, J. “Evaluation of alternative sustainable urban mobility scenarios using the PROMETHEE Multi-criteria Decision Making methodology” 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, 16-18 May 2019 Patra, Greece.
 • Mylonas, C., Chalkiadakis, C., Dolianitis, A., Tzanis, D. and Mitsakis, E. (2019). Assessing the Readiness of Greece for Autonomous Vehicle Technologies, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-24 October, Athens, Greece.
 • Myrovali, G. Karakasidis, G., Charakopoulos, A., Tzenos, P., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G. (2019). Exploiting the knowledge of dynamics, correlations and causalities in the performance of different road paths for enhancing urban transport management, ICDSST 2019, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal.
 • Myrovali, G., Morfoulaki, M., Agathos, M., (2019). Crowd-learning, target setting and intermodality investing: Corfu leading by example areas of high seasonal demand, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Nikiforiadis, A., Chrysostomou, K., Aifadopoulou, G. (2019). Can ICT influence choice behavior? The role of mobile applications supporting Bike-Sharing Systems, 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, 5-7 June 2019, Krakow, Poland.
 • Nikiforiadis, A., Roukouni, A., Basbas, S., Chrysostomou, K. (2019). Do businesses expect benefits from the existence of metro stations in their area? A case study in Thessaloniki, Greece, 22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, 18-20 September 2019, Barcelona, Spain.
 • Papathanasiou, J., Armenia, S., Barnabe, F., Carlini, C., Ciobanu, N., Digkoglou, P., Myrovali, G., Jarzabek, L., Konstantinidou, M., Kulakowska, M., Lanzuisi, A., Morfoulaki, M., Onofrei, C., Pompei, A., Tsaples, G. and Tsironis, L. (2019). SUSTAIN: A project about Game Based Learning on Urban Sustainability Poster, 5th EWG-DSS Conference on Decision Support Systems Technology, EmC-ICDSST 2019, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal.
 • Papathanasiou, J., Armenia, S., Barnabe, F., Carlini, C., Ciobanu, N., Digkoglou, P., Jarzabek, L., Kulakowska, M., Lanzuisi, A., Morfoulaki, M., Myrovali, G., Onofrei, C., Pompei, A., Scolozzi, R., Tsaples, G. (2019). Game based learning on urban sustainability: the “SUSTAIN” project”, EDULEARN19, the 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 July 2019, Palma de Mallorca, Spain.
 • Papathanasiou, J., Armenia, S., Barnabe, F., Carlini, C., Ciobanu, N., Digkoglou, P., Myrovali, G., Jarzabek, L., Konstantinidou, N.M., Kulakowska, M., Lanzuisi, A., Morfoulaki, M., Onofrei, C., Pompei, A., Tsaples, G. and Tsironis, L., (2019). A project about Game Based Learning on Urban Sustainability. ICDSST 2019, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal.
 • Pomoni, M., Laiou, A., Plati, C., Yannis, G., Loukea, M., Bekiaris, E. (2019). Future trends in transport workforce based on demographic, behavioural, cultural and socioeconomic factors, Proceedings of the 15th World Conference on Transport Research (WCTR), 26-31 May 2019, Mumbai, India.
 • Porfyri, K.N., Kotsi, A. and Mitsakis, E. (2019). A microsimulation approach for the impact assessment of a Vehicle-to-Infrastructure based Road Hazard Warning system, 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 27-30 October, Auckland, New Zealand.
 • Porfyri, K.N., Kotsi, A., Mitsakis, E. (2019). A microsimulation approach for the impact assessment of a Vehicle-to-Infrastructure based Road Hazard Warning system, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Salamanis, A., Ioakeimidis, T., Gemou, M., Kehagias, D., Tzovaras, D. (2019). Mobility services data models for open and inclusive MaaS infrastructures, Proceedings of 2nd International Conference on Mobility as a Service, 3-4 December 2019, Tampere, Finland.
 • Salanova Grau, J.M. (2019). Multimodal cooperative safety services: a location-based alert system at level crossings, International level crossing awareness day (ILCAD2019), act safety at level crossings, 6-7 June 2019, Amersfoort, The Netherlands.
 • Salanova Grau, J.M., Boufidis, N., Tzenos, P., Aifadopoulou, G. (2019). On the density of GPS data for microscopic car emissions models, 23rd International Transport and Air Pollution Conference, 15-17 May 2019, Thessaloniki, Greece. 
 • Sdoukopoulos, E., Boile, M. (2019) “Regulating airborne shipping emissions: current status, future outlook and insights on industry responses”, Proceedings of the 98th Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB), 13-17 January, Washington D.C., U.S.A.
 • Sdoukopoulos, E., Boile, M. (2019) “Regulating airborne shipping emissions: current status, future outlook and insights on industry responses”, Proceedings of the 98th Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB), 13-17 January, Washington D.C., U.S.A.
 • Sdoukopoulos, E., Anastasiadis, N., Tromaras, A., Boile, M. (2019). “Port environmental sustainability: Best practice identification in Europe and the value of knowledge and experience-sharing”, 9th International Congress on Transportation Research, 24-25 October, Athens, Greece.
 • Sdoukopoulos, E., Anastasiadis, N., Tromaras, A., Boile, M. (2019). “Port environmental sustainability: Best practice identification in Europe and the value of knowledge and experience-sharing”, 9th International Congress on Transportation Research, 24-25 October, Athens, Greece.
 • Sdoukopoulos, E., Tsafonias, G., Perra, V.M., Boile, M. (2019). “The dynamics of the shipbuilding industry in the Mediterranean region: New skills and competences for supporting competitiveness via targeted educational and training programs”, 9th International Congress on Transportation Research, 24-25 October, Athens, Greece.
 • Sdoukopoulos, E., Tsafonias, G., Perra, V.M., Boile, M. (2019). “The dynamics of the shipbuilding industry in the Mediterranean region: New skills and competences for supporting competitiveness via targeted educational and training programs”, 9th International Congress on Transportation Research, 24-25 October, Athens, Greece.
 • Sdoukopoulos, E. (2019). “Identifying skill shortages and education and training gaps for the shipbuilding industry in Europe” IMAM 2019: International Maritime Association of the Mediterranean, 9-11 September 2019, Varna, Bulgaria.
 • Sdoukopoulos, E. (2019). “Identifying skill shortages and education and training gaps for the shipbuilding industry in Europe” IMAM 2019: International Maritime Association of the Mediterranean, 9-11 September 2019, Varna, Bulgaria.
 • Smyrnakis, G., Loukea, M., Ergas, I., Agiasophiti, Z (2019). Towards a pan-European Transport master curriculum, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Tromaras, A., Sdoukopoulos, E., Aggelakakis, A., Tsafonias, G., Perra, E., Mavropoulou, E., Boile, M. (2019). Future Technology Directions in EU Maritime Transport, 27th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME 2019), 25-28 June 2019, Athens, Greece.
 • Tromaras, A., Sdoukopoulos, E., Aggelakakis, A., Tsafonias, G., Perra, V.M., Mavropoulou, E., Boile, M. (2019) “Future technology directions in EU maritime transport”, International Association of Maritime Economists (IAME) Annual Conference 2019, 25-28 June, Athens, Greece.
 • Tromaras, A., Sdoukopoulos, E., Aggelakakis, A., Tsafonias, G., Perra, V.M., Mavropoulou, E., Boile, M. (2019) “Future technology directions in EU maritime transport”, International Association of Maritime Economists (IAME) Annual Conference 2019, 25-28 June, Athens, Greece.
 • Tsaples, G., Aifadopoulou, G., Salanova Grau, J.M. (2019).  A computational framework for the safe movement of Automated Straddle Carriers in ports, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Tsaples, G., Salanova Grau, J.M., Tzenos, P., Aifadopoulou, G. (2019). A simulation model for the analysis of the consequences of extreme weather conditions to the traffic status of the city of Thessaloniki, Greece, 4th International conference on Dynamics of Disasters, 1-4 July 2019, Kalamata, Greece.
 • Tzenos, P., Aifadopoulou, G., Salanova Grau, J.M., Boufidis, N. (2019). Data collection and processing for intelligent urban mobility and cooperative transport systems, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019), 24-25 October 2019, Athens, Greece.
 • Wille, C., Boufidis, N., Salanova Grau, J.M., Dreßler, A. and Grippenkoven, J. (2019).  Testing a digital level crossing warning system for road traffic users with a naturalistic driving study, 9th International Congress on Transportation Research (ICTR2019) 24-25 October 2019, Athens, Greece.

 

Τύπος

 • Aifadopoulou, G., Konstantinidou, M. (2019). Logimatic is ready to reach the market. The field tests of the autonomous straddle carrier at Thessaloniki port are finalized with success. Supply Chain and Logistics Magazine, Vol. 106, pp. 148-150.

 

Προσκεκλημένες ομιλίες 

 • Aifadopoulou, G. (2019) Τάσεις στην ψηφιοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα, invited speaker Συνέδριο SOLUTIONS VII «Logistics beyond economic crisis: το μοντέλο της επόμενης 5ετίας», 16 Οκτωβρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Aifadopoulou, G. (2019) Τα Logistics των επιχειρήσεων στη Β. Ελλάδα - Ανάγκες-τάσεις-λύσεις, invited speaker Συνέδριο SOLUTIONS VI «Εξειδικευμένα για τη Βόρεια Ελλάδα», 5 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Chatziathanasiou, M., Morfoulaki, M. (2019). Transferring Good Practices in SUMP development, Polis Conference, 27-28 November 2019, Brussels, Belgium.
 • Morfoulaki, M. (2019). Recommendations for strengthening the role of the Regions in achieving sustainable urban mobility, 6th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, 17-18 June, Groningen, the Netherlands.
 • Morfoulaki, M. (2019). Drawing on scientific expertise to develop a Mobility Monitoring Centre and SUMP in Thessaloniki, CIVITAS Forum, 2-4 October 2019, Graz, Austria.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.