.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Aifadopoulou G., Stamos I., Myrovali G., Morfoulaki M. (2015), “Mapping the opportunities of rail transport; a data-driven methodology for capturing rail competitiveness at European level”, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 43, Issue 1, pp. 48-54, 2015.
Aifadopoulou G., Stamos I., Myrovali G., Morfoulaki M., (2015) “Mapping the opportunities of rail transport; a data-driven methodology for capturing rail competitiveness at European level”, Journal Periodica Polytechnica, Transportation Engineering, Volume 43, Issue 1, Pages 48-54, 2015.
Aifandopoulou G., Tsoukos G., Stathacopoulos A., Bizakis A. and Gagatsi E., (2015), “ICT for greener port performance, Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters”- Chapter 23, Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters: The TEN ECOPORT project in South East Europe, Springer, 2015, ISBN: 98-3-319-11384-5.
Bernardino J., Aggelakakis A., Reichenbach M., Vieira J., Boile M., Schippl J., Christidis P., Papanikolaou A., Condeco A., Garcia H., Krail M. (2015), “Transport demand evolution in Europe – factors of change, scenarios and challenges”, European Journal of Futures Research, 3(1), pp. 1-13, 2015.
Chaniotakis E., Pel A. (2015), “Drivers' parking location choice under uncertain parking availability and search times: a stated preference experiment”, Transportation Research Part A, Volume 82, pp. 228-239, 2015.
Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Touliou, K., Tsolaki, M. (2015), “Mild Cognitive Impairment and Driving Habits”, International Journal of Prevention and Treatment, 2015 p-ISSN: 2167- 728X e-ISSN: 2167-7298 2015; 4(2A): 1-10 doi:10.5923/s.ijpt.201501.01.
Mitsakis E., Chrysochoou E., Salanova Grau J. M., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G. (2015), “The sensor location problem: methodological approach and application”, Transport , Special issue on Smart and sustainable transport, 2015.
Mitsakis E., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G., Tyrinopoulos Y., Hatziathanasiou M. (2015), “Current status and future prospects of ITS deployment in South-East Europe”, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, 2015.
Mitsakis E., Iordanopoulos P., Mintsis E., Mamarikas S. (2015), “Intelligent Transport Systems deployment in Greece: assessment of costs and benefits”, Spatium, Issue 33, pp. 26-32, 2015.
Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Chrysochoou E., Aifadopoulou G. (2015), “A robust method for real time estimation of travel times for dense urban road networks using point-to-point detectors”, Transport, Volume 30, Issue 3, pp. 264-272, 2015, doi:10.3846/16484142.2015.1078845.
Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Chrysochoou E., Stamos I., Aifadopoulou G. (2015), “Multicriteria route choice in road networks”, International Journal of Information and Decision Sciences , Vol. 7, No. 1, pp. 3-17.
Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Stamos I., Aifadopoulou G. (2015), “An integrated framework for embedding large-scale dynamic traffic assignment models in advanced traveler information systems”, Transportation Planning and Technology, Vol. 38 (8), pp. 866-877, 2015, doi:10.1080/03081060.2015.1079387.
Mitsakis E., Stamos I., Salanova Grau J. M., Morfoulaki M. (2015), “Bus drivers risk perception of roadway hazards”, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 43, Issue 1, pp. 22-26, 2015.
Moreno-Gutierrez, J., Calderay F., Saborido N., Boile M., Valero R., Duran-Grados V., (2015), “Methodologies for estimating shipping emissions and energy consumption: A comparative analysis of current methods” Energy. Vol. 86, pp 603-616, 2015.
Morfoulaki M., Myrovali G., Kotoula K., (2015), “Increasing the attractiveness of Public Transport by investing in soft ICT based measures: going from words to actions under an austerity backdrop – Thessaloniki’s case, Greece”, Research in Transport Economics, 2015, doi:10.1016/j.retrec.2015.07.006.
Sdoukopoulos E., Boile M. and Anagnostopoulou A. (2015), “Estimating Truck Operating Costs for Domestic Trips – Case Studies from Greece”, Logistics & Sustainable Transport. Volume 6, Issue 1, pp 41–49.
Stamos I., Aifadopoulou G., Mitsakis E., Morfoulaki M.,Tamiakis I., Iordanopoulos P. (2015), “A land-use approach for capturing future trip generating poles”, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, Vol. 8 (3), pp. 293-310, 2015.
Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J. M. (2015), “Roadmaps for adaptation measures of transportation to climate change”, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, No. 2532, pp. 1-12, 2015, doi: 10.3141/2532-01.
Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Aifadopoulou G. (2015), “Impact assessment of extreme weather events on transport networks: A data-driven approach, Transportation Research Part D”, Transport and Environment, Vol. 34, pp. 168-178, 2015, doi: 10.1016/j.trd.2014.11.002.
Stamos I., Salanova Grau J. M., Mitsakis E., Mamarikas S. (2015), “Macroscopic fundamental diagrams: simulation findings for Thessaloniki's road network”, International Journal for Traffic and Transport Engineering, Vol. 5, Issue 3, pp.225-237, 2015, doi: 10.7708/ijtte.2015.5(3).0.
Touliou K., Gemou M., Riedel T., Panou M., Bekiaris E. (2015), “A Framework for Evaluating the Implementers’ Experience in Making Existing Products Accessible: The Prosperity4all Approach. In Human Aspects of IT for the Aged Population Design for Aging”, Springer International Publishing, pp. 387-397, 2015.
Vouitsis I., Amanatidis S., Ntziachristos L., Kelessis A., Petrakakis M., Stamos I., Mitsakis E., Samaras Z. (2015), “Daily and seasonal variation of traffic related aerosol pollution in Thessaloniki Greece”, Atmospheric Environment, Vol. 122, pp. 577-587, 2015, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.10.008.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Alexandri D., Iordanopoulos P., Chrysostomou K., Mitsakis E. (2015), “Impacts of advanced traveler information systems: the case of the city of Patras”, International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), pp. 265-272, Budapest, Hungary, 3-5 June, 2015.
 2. Baglin C., Mitsakis E., Stamos I. (2015), “High value adaptation measures at transportation agencies in the US and EU”, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington, USA, January 11-15, 2015.
 3. Baglin C., Stamos I. (2015), “Flood related adaptation measures - best practices for the US and EU”, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, January 11-15, Washington, USA.
 4. Bardaki S., Dragomanovits A., Gaitanidou E., Bekiaris E., Kanellaidis G., (2015), “Development in Educational Program ant material for Road Safety Monitoring experts in Greece”, 7th International Congress on Transportation Research «From basic research to innovative applications» (ICTR 2015), Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 5. Bekiaris E., Tsami M., (2015), “Clean vehicles, innovative solutions and best practices”, 2nd International Conference: Greening the Islands, Integrated sustainability energy & water for islands and remote locations. Malta, 29-30 October, 2015.
 6. Boile M., Aggelakakis A., Papanikolaou A., Tromaras A. (2015), “The future of transport in Europe: Addressing the Challenges”, 7th International Congress on Transportation Research: From basic research to innovative applications, Athens, Greece, 05 - 06 November, 2015.
 7. Chalkia E., Bekiaris E., Panou M., Loukea M. (2015) ‘The expansion of a scheme about ACCESSIBILITY in tourism at the cultural sector, HCII, Los Angeles, USA, 2015.
 8. Chalkia E., Bekiaris E., Panou M., Loukea M. (2015), “The Expansion of a Scheme About ACCESSIBILITY in Tourism at the Cultural Sector. In Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to the Human Environment and Culture” (pp. 21-28), 2015.
 9. Chalkia E., Touliou K., Bekiaris E. (2015) “Evaluating all-inclusive ICT with developers, end users and stakeholders”. HCII , Los Angeles, USA, 2015.
 10. Chaniotakis E. (2015) “Validation of Everscape, the evacuation simulator”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 11. Chaniotakis E., Antoniou C., Mitsakis E. (2015), “Systematic Data Collection from Social Media for Transportation Research”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 12. Chaniotakis E., Mitsakis E., Salanova Grau J.M., Stamos I. (2015), “Complex network analysis on transportation networks”, 7th International Congress on Transportation Research”, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 13. Chatziathanasiou M., Kortsari A., Tyrinopoulos Y. (2015), “Stimulating ITS Deployment in Europe: Barriers and Recommendations”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 14. Chatziathanasiou M., Kortsari A., Tyrinopoulos Y. (2015), “Stimulating ITS deployment in Europe: Barriers and Recommendations”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, November 5-6, 2015.
 15. Chrysochoou E., Ziliaskopoulos A. (2015), “An exact algorithm for the stochastic inventory routing problem with transshipment”, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington, USA, January 11-15, 2015.
 16. Chrysostomou K., Iordanopoulos P., Mitsakis E. (2015), Operation of Traffic Calming and consecutive development of user acceptance”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 17. Cuevas V., Amat C., Estrada M., Salanova Grau J.M. (2015), “Management of smart on-demand transport services at an urban context. Barcelona case study”, European Transport Conference, Frankfurt, Germany, 28- 30 September, 2015.
 18. Di Ciommo F., Mitsakis E., Kaplan S. (2015), “Use of smart card data for equity assessment”, WCTR SIG G3 Conference, Valetta, Malta, 13-14, April, 2015.
 19. Dimokas N., Kalogirou K., Spanidis P., Bekiaris E. (2015), "Building Adaptive User Interface using Cloud Computing", Proceedings of the Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM), Lodz, Poland, September 21-23, 2015.
 20. Dimokas N., Kalogirou K., Spanidis P., Symeonidis I., Bekiaris E. (2015), "Auto-Personalization from User Needs and Preferences in Cloud Computing: A Mobile Application Paradigm", Proceedings of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Corfu, Greece, July 06-08, 2015.
 21. Efthymiou D., Chrysostomou K., Morfoulaki M., Aifadopoulou G. (2015), “Electric Vehicle Charging Facility Location Problem: The case of Thessaloniki”, The Association of European Operational Research Societies Working Group on Transportation (EWGT 2015) conference, Delft, The Netherlands, 14-16 July, 2015.
 22. Gagatsi E., Papakosma E., Kortsari A., Xenou E. (2015), “Exploring the potential of a Green Freight Intermodal Transport Cluster in South East Europe”, 7th International Congress on Transport Research”, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 23. Herrero G., Aifadopoulou G., Perpey A., Willenbrock R., Salanova Grau J. M. (2015), “Optimizing goods management based on the link of cooperative systems and logistics”, World Congress on ITS, Bordeaux, France, 5-9 October, 2015.
 24. Iordanopoulos P., Mitsakis E., Mamarikas S., Chrysostomou K. (2015), “ITS deployment preconditions: the results of SEE-ITS project in Greece”, World Congress on ITS, Bordeaux, France, 5-9 October, 2015.
 25. K. Papoutsis, E. Gagatsi, G. Aifadopoulou (2015), “Capitalization of the outcomes of MED projects: mechanisms for integrating project outcomes into policy frameworks”, 7th International Congress on Transport Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 26. Lah O., Shrestha S., Hüging H., Decker B., Gyergyay B., Marhold K., Mendez G., Boile M., Sdoukopoulos E., Kressler F., Rizet C., Dablanc L. (2015), “Transferability of sustainable urban mobility solutions”, Proceedings of the CODATU 2015 Conference, Istanbul, Turkey, 2–5 February, 2015.
 27. Mamarikas S., Mintsis E., Mitsakis E., Salanova Grau J. M. (2015), “Comparison of macroscopic and microscopic emission estimation approaches in the evaluation of ITS”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 28. Mamarikas S., Stamos I., Salanova Grau J. M., Mitsakis E. (2015), “How the optimal adjustment of traffic lights can change traffic induced environmental pollution”, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Rhodes, Greece, 3-5 September, 2015.
 29. Mathias P., Vreeswijk J., Mitsakis E., Salanova Grau J. M. (2015), “The operational complexity of the energy efficient intersection service”, World Congress on ITS, Bordeaux, France, 5-9 October, 2015.
 30. Mintsis E., Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Aifadopoulou G. (2015), “Impact of cooperative intelligent transport systems in the carbon footprint of a signalized intersection”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 31. Mitsakis E., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G., Tyrinopoulos Y., Hatziathanasiou M. (2015), “Current status and future prospects of ITS deployment in South-East Europe”, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington, USA, January 11-15, 2015.
 32. Mitsakis E., Iordanopoulos P., Mintsis E., Mamarikas S. (2015), “Intelligent Transport Systems deployment in Greece: assessment of costs and benefits”, International Conference on “Changing Cities 2”: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Greece, 22- 26 June, 2015.
 33. Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Stamos I., Chaniotakis E. (2015), “Network criticality and network complexity indicators for the assessment of critical infrastructures during disasters”, International conference on Dynamics of Disasters, Kalamata, Greece, June 29-July 2, 2015.
 34. Mitsakis E., Stamos I., Nokkala M., Aifadopoulou G. (2015), “Improvement of transport networks resilience against extreme weather events findings of the MOWE-IT project”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 35. Mitsakis E., Stamos I., Salanova Grau J. M. (2015), “Network criticality and disaster response results for the 2007 wildfires in Peloponnesus”, International conference on Dynamics of Disasters, Kalamata, Greece, June 29-July 2, 2015.
 36. Mitsakis E., Vreeswijk J., Salanova Grau J. M. (2015), “Conventional, cooperative and automated: a framework for the assessment of the intermediate period until future mobility”, 18th European Working Group on Transportation, Delft, The Netherlands, 14-16, July, 2015.
 37. Morfoulaki M., Kotoula K., Mikiki F., Myrovali G. (2015), “Integrating city logistics into urban mobility policies using Sustainable Urban Logistics Plans”, 7th International Congress on Transportation research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 38. Morfoulaki M., Kotoula K., Myrovali G. (2015), “The exploitation of a controlled parking system in the Municipality of Thessaloniki; Calculating the impacts of alternative parking pricing policies and estimating scenarios”, 7th International Congress on Transportation research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 39. Morfoulaki M., Kotoula K., Myrovali G. (2015), “The exploitation of a controlled parking system in the Municipality of Thessaloniki; Calculating the impacts of alternative parking pricing policies and estimating scenarios”, 7th International Congress on Transportation research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 40. Morfoulaki M., Kotoula K., Myrovali G., Aifadopoulou G. (2015), “School transportation: Defining and analyzing user needs regarding the use of technological equipment that increases safety levels”, 6th Pan-Hellenic Conference on Road Safety, Athens, Greece, 12-13 March, 2015.
 41. Morfoulaki M., Kotoula K., Stathakopoulos A. (2015) Development and implementation of a transferability methodology for the identification of potential measures to be adopted by the island of Corfu in order to enhance urban mobility and the city logistics system, ETC, Frankfurt, 28-30 September.
 42. Morfoulaki M., Kotoula K., Stathakopoulos A., Mikiki F., Aifadopoulou G. (2015), “Evaluation of specific policy measures to promote sustainable urban logistics in small-medium sized cities: the case of Serres-Greece”, 9th International Conference on City Logistics, Tenerife, Spain, 17-19 June, 2015.
 43. Panou M., Bekiaris E., Touliou K., Fernanda Cabrera M. (2015), “Use Cases For Optimising Services Promoting Autonomous Mobility Of Elderly With Cognitive Impairments”. TRANSED 2015 (14th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons), Conference, Lisbon, Portugal, 28-31 July, 2015.
 44. Panou M., Cabrera M. F., Bekiaris E., Touliou K. (2015). ICT services for prolonging independent living of elderly with cognitive impairments - IN LIFE concept”, 13th Advancing Assistive Technology and eAccessibility for People with Disabilities and the Aging Population (AAATE) Conference, Budapest, Hungary, 9-12 September, 2015.
 45. Papargyri E., Anagnostopoulou A., Boile M. and Papapanagiotakis G. (2015), “A smart and innovative solution for efficient and environmental friendly urban transportation”, Proceedings of the 5th Multidisciplinary Academic Conference, Pages 271 – 278, 2015.
 46. Patsiavos G., Papathanasopoulou S., Papaspiliopoulos P., Margaritis D., Stathacopoulos A., Portouli E., Pagle A. (2015), “Technical verification of eCall system in Greece”, 7th Congress on Transport Research, Athens, Greece, November 5-6, 2015.
 47. Plytas N., Margaritis D., Boile M. (2015), “Viability of investments for the development of an electric vehicle charging network in Greece”, 7th Congress on Transport Research, Athens, Greece, November 5-6, 2015.
 48. Salanova Grau J. M., Estrada Romeu M. A. (2015), “Agent based modelling for simulating taxi services”, The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ABMTRANS 2015): The 4th International Workshop on Agent-based Mobility, Traffic and Transportation Models, Methodologies and Applications, 2015.
 49. Salanova Grau J. M., Mitsakis E., Stamos I., Mintsis E. (2015), “The impacts of cooperative mobility systems on CO2 emissions: a simulation-based study”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 50. Salanova Grau J. M., Mitsakis E., Stathakopoulos A., Aifadopoulou G. (2015), “Cooperative Intelligent Transport Systems for freight transport”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 51. Salanova Grau J. M., Mitsakis E., Vreeswijk J., Vernet G., Rial M., Martinez J.M., Aifadopoulou G. (2015), “Pilot operation management system”, Bordeaux, France, World Congress on ITS, 5-9 October, 2015.
 52. Salanova Grau J. M., Stamos I., Mitsakis E., Aifandopoulou G. (2015), “Big data supporting sustainable mobility in smart cities”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 53. Samaras C., Stamos I., Ntziachristos L., Mitsakis E., Samaras Z., Aifadopoulou G. (2015), “Road transport induced GHG emissions calculation for urban transportation networks; the case of Athens and Thessaloniki in Greece”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 54. Simon E., Mitsakis E., Salanova Grau J. M., Vresswijk J. (2015), “Methodological framework for evaluating Intelligent Transportation Systems: COMPASS4D”, World Congress on ITS, Bordeaux, France, 5-9 October, 2015.
 55. Stamos I. (2015), “Adopt to adapt: roadmaps of adaptation measures to climate change”, Young Researchers Seminar, Rome, Italy, 14-16 June, 2015.
 56. Stamos I., Diakakis M., Mitsakis E. (2015), “Effects of flooding on vehicle circulation; the 2013 Athens case study”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 57. Stamos I., Mitsakis E., Aifadopoulou G. (2015), “An online visualization tool for assessing the robustness of multimodal transport networks in case of extreme weather events and natural hazards”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 58. Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J. M. (2015), “Road maps for adaptation measures of transportation to climate change”, 7th International Congress on Transportation Research, Athens, Greece, 5-6 November, 2015.
 59. Stamos I., Mitsakis E., Salanova Grau J. M. (2015), “Roadmaps for adaptation measures of transportation to climate change”, Transportation Research Board 94th Annual Meeting,Washington, USA, January 11- 15, 2015.
 60. Stamos I., Salanova Grau J. M., Mitsakis E. (2015), “A floating car data driven approach for exploring the impacts of extreme precipitation on vehicle circulation”, Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 24-27 May, 2015.
 61. Stamos I., Samaras C., Mitsakis E., Ntziachristos L., Aifadopoulou G., Samaras Z. (2015), “Road transport emissions evolution in urban areas; the case of Thessaloniki, Greece”, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Rhodes, Greece, 3-5 September, 2015.
 62. Touliou A., Margaritis D., Bekiaris E. (2015), “Small-scale naturalistic driving study in Greece: evaluation of active safety systems”, In Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Road Safety Conference, Athens, Greece, 12-13 March, 2015.
 63. Touliou K., Gemou M., Riedel T., Panou M., Bekiaris E. (2015), “’A Framework for Evaluating the Implementers’ Experience in Making Existing Products Accessible: The Prosperity4all Approach" HCII 2015, Los Angeles, USA, 2015.
 64. Vreeswijk J., Barth M., Salanova Grau J. M., Blokpoel R., Mitsakis E. (2015), “Operational perspectives on eco-traffic signals, Mobil”, TUM 2015 - International Scientific Conference on Mobility and Transport – Technologies, Solutions and Perspectives for Intelligent Transport Systems, Munich, Germany, 30 June - 1 July, 2015.
 65. Yerli G., Kose P., Sdoukopoulos E., Gyergyay B., Chesterton V. (2015), “Identifying priorities and needs to adopt Sustainable Urban Mobility Plans in emerging economies – Experience from Turkey”, Proceedings of the International Symposium and Exhibition on Transportation Technologies (Transist 2015), Istanbul, Turkey, 17–19 December, 2015.
 66. Ε. Gagatsi, K. Papoutsis, G. Aifandopoulou, A. Halatsis (2015), “Investigating the contribution of MED research projects to the European port and maritime related policies for the Mediterranean”, WCTR, Special Interest Group on Maritime Transport and Ports Conference, May 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Gonzalez-Feliu J., Salanova Grau J. M. (2015), “VRP algorithms for decision support systems to evaluate collaborative urban freight transport system, Enterprise Interoperability: I-ESA'14, In Lauras M., Zelm M., Arcimede B., Benaben F., Doumeignts G. (eds), ISTE-Wiley, London, pp. 196-201, 2015.
 2. Tyrinopoulos Υ., Kortsari, Α., Chatziathanasiou Μ. (2015), “A critical overview of ICT deployment in transport in Europe. In Information and Communication Technology for transport: opportunities, threats and ethics/equity”. Edward Elgar. 29 May, 2015.

ΤΥΠΟΣ

 1. Boile M., Aggelakakis A., Tromaras A., Papanikolaou A. (2015), “The future of transport in Europe: Addressing the Challenges”, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Newsletter. Issue 195, Pages 2-8, 2015.
 2. Boile Μ., Anagnostopoulou A. (2015), “ACTIS – Advanced Cargo Transport Information Services”, Hellenic Institute of Transport Column, Supply Chain & Logistics magazine. Issue 74. Pages 98-99, 2015.
 3. Gagatsi E., Athanasopoulos N. , Makris D.,Aifadopoulou G. (2015), “ICT for cooperative supply chain visibility within a port centric intermodal setting: The case of the Thessaloniki port-rail-dryport integration”, Pliroforiki, On-line magazine, February 2015.
 4. Gagatsi E., Georgiou K. (2015), “Operational ICT gaps in the Mediterranean Ports”, On-line magazine, February 2015.
 5. Gagatsi E., Vassilantonaki M. (2015), “Perspectives and recommendations for the competitiveness of Mediterranean ports, Outcomes of the Futuremed strategic project of the EU MED programme (2007-2013)”, ISBN 978891614247, Chapter 7: “Information Based Visibility for facilitating ports & maritime policy development”, 2015.
 6. Mitropoulos L., Boile M. (2015), “TRI-VALUE: Multi-criteria evaluation of Transport Research and Innovation projects in the EU 7th Framework Programme” Hellenic Institute of Transportation Engineers, Newsletter. Issue 195, Pages 21-25, 2015.
 7. Patsiavos G., Papathanasopoulou S., Papaspiliopoulos P., Margaritis D., Stathacopoulos A., Portouli E., Pagle Ai. (2015), "Technical verification of eCall system in Greece." Hellenic Institute of Transportation Engineers, Newsletter. Issue 196, Pages 22-26, 2015.
 8. Plytas N., Margaritis D., Boile M. (2015), “What factors affect sustainability of electric car charging stations in an urban area?”, Hellenic Institute of Transportation Engineers, Newsletter. Issue 196, Pages 2-5, 2015.
 9. Theofanis S., Boile M. (2015), “The Maritime Silk Road Initiative and the Mediterranean: Strategies, Tactics and Challenges”. Shipping, pp. 20-22, May 2015.
 10. Tsoukos G., Stathacopoulos A., Aifandopoulou G., Bizakis A., Gagatsi E. (2015), “ICT for greener port performance”, Pliroforiki, On-line magazine, February 2015.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Baglin C., Stamos I., Mitsakis E. (2015). High Value Adaptation Measures at Transport Agencies in the US and the EU, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington, USA
 2. Gagatsi E., (2015), Invited Speaker at the “40th Interferry Annual Conference 2015”, E-Ferry: A New Fully Electrified Ferry, Copenhagen, Denmark, 8-10 October, 2015.
 3. Gagatsi E., (2015), Invited Speaker at the “Harbours 360 Conference”, E-ferry project; to design, to build and to demonstrate, Antwerp, Belgium, 20-21 October, 2015.
 4. Mitsakis E. (2015) Big data sources for and from Intelligent Road Transport: an overview, BigDataEurope Workshop, Bordeaux, France.
 5. Mitsakis E. (2015), Big data in transportation, TEA Summer School, Thessaloniki, Greece, 4-7 May, 2015.
 6. Symeonidis I., Touliou K., Bekiaris E. (2015), Εlectric car simulation and study of drivers behavior, Soiree, Electric mobility as an innovative application at passenger and goods transportation, Athens, Greece, 2015.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Organizer of the summer school “Transport Equity Analysis” within the TEA COST Action, Thessaloniki, Greece, 2015.
 2. Organizing committee ETRA – IFSTTAR Workshop: ‘Transport And Climate Change: European Researchers Act”, Paris, France, July 4th, 2015.
 3. Organizing committee of the congress Intelligent Transport Systems in Greece, Athens, Greece, 2015.
 4. Scientific committee of the 7th International Congress on Transport Research, ICTR 2015, Thessaloniki, Greece, 2015.
 5. Scientific committee of the Global Conference on Global Warming, Athens, Greece, 2015.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Symeonidis I., 2015, Lecture on volunteer testing in Biomechanics, MOTORIST course on Biomechanics, Pilsen, Czech Republic, 2015.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.