.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Γ logo

Τομέας Γ: Μη Επίγεια Μέσα, Περιβαλλοντικά και Οικονομικά θέματα Μεταφορών
Τομεάρχης: Δρ. Β. Καππάτος
Αναπληρωτής: Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου

Στελέχη: Μ.Μποϊλέ, Α.Αναγνωστοπούλου, Β.Καππάτος, Α.Τρομάρας, Ε.Σδουκόπουλος, Α.Αγγελακάκης, Ν.Αγγελόπουλος, Α.Ακατς, Μ.Κιλικίδου, Ξ.Κίτσιος, Μ.Μαθιουλάκης, ΧΡ.Μεδεντζίδης, ΑΜ.Μουστάκα, Ι.Παππά, ΒΜ.Πέρρα, Ε.Σπύρου, Θ.Τσένης.

Ο Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε οικονομικά, ενεργειακά, και περιβαλλοντικά θέματα του τομέα των Μεταφορών, τη διαχείριση πόρων (assets) καθώς και τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, διαχείριση, και λειτουργία του συστήματος των θαλασσίων και εναέριων μεταφορών.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Γ’ είναι:

 • Θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια.
 • Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια.
 • Μεταφορές με αγωγούς.
 • Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συστημάτων Μεταφορών.
 • Ενεργειακά θέματα (κατανάλωση ενέργειας, καθαρή ενέργεια στις μεταφορές).
 • Οικονομικά θέματα στον τομέα των Μεταφορών.
 • Θέματα πολιτικής θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών.
 • Διαχείριση πόρων και υποδομών θαλασσίων και αεροπορικών συστημάτων μεταφορών.

Εργαστήριο Γ1: Οργάνωση – εκμετάλλευση θαλασσίων μεταφορών και Λιμένων
Επικεφαλής: Μ. Μποϊλέ
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών. Το εργαστήριο  δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας καθώς και των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Ποντοπόρος ναυτιλία περιλαμβανομένης της ναυτιλίας τακτικών γραμμών και της ναυτιλίας ελεύθερων ναυλώσεων,
 • Ακτοπλοΐα και ναυτιλία μικρών αποστάσεων,
 • Κρουαζιέρα και σκάφη αναψυχής,
 • Σχεδιασμός, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία λιμένων και λιμενικών υποδομών,
 • Εφοδιαστική της ναυτιλίας και των λιμενικών λειτουργιών,
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων – πράσινα λιμάνια,
 • Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια
 • Οικονομική των θαλάσσιων μεταφορών – λιμενική οικονομική,
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια,
 • Ενέργεια και εναλλακτικά καύσιμα στις ναυτιλιακές μεταφορές και τις λιμενικές λειτουργίες.

Εργαστήριο Γ2: Οργάνωση – Εκμετάλλευση αεροπορικών μεταφορών
Επικεφαλής: Α. Τρομάρας
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης αεροπορικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και υπηρεσιών με επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και των αεροδρομίων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Σχεδιασμός υποδομών και υπολογισμός χωρτικότητας αεροδρομίων,
 • Διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης και πρόσβασης/συνδέσεις airside και landside.
 • Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας.
 • Λειτουργικός σχεδιασμός και θέματα ασφάλειας αεροπορικών μεταφορών.
 • Πρόβλεψη ζήτησης, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση διαδικασιών.
 • Οικονομικός σχεδιασμός και εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα αεροδρομίων,
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις αεροπορικές μεταφορές,
 • Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υπηρεσίες,
 • Επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών και αεροδρομίων στο περιβάλλον.

Εργαστήριο Γ3: Θέματα Κατασκευών και Υποδομών σε Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές
Επικεφαλής: Β. Καππάτος
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στους τομείς της προληπτικής συντήρησης και του μη καταστροφικού ελέγχου των στοιχείων των υποδομών της ναυτιλίας, των λιμένων, των αεροδρομίων και των μεταφορικών μέσων των συστημάτων αυτών. Το Εργαστήριο αναπτύσσει τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για την αντιμετώπιση της δομικής ακεραιότητας, της αναγνώρισης προτύπων και της επεξεργασίας σημάτων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας των στοιχείων των διαφόρων υποδομών.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι για αποτελεσματική επιθεώρηση και δομική παρακολούθηση υποδομών και πόρων
 • Βελτιστοποίηση ελέγχου κατασκευών.
 • Μη καταστροφικός έλεγχος υποδομών
 • Προληπτική συντήρηση κατασκευών
 • Ανίχνευση βλαβών και δομικής κατάστασης
 • Δομική Ακεραιότητα, Αναγνώριση Προτύπων και Επεξεργασία Σημάτων
 • Βελτιστοποίηση ελέγχου κατασκευών μέσω υβριδικών και στοχαστικών μεθόδων. 

Εργαστήριο Γ4: Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις συστήματος μεταφορών
Επικεφαλής: Ε. Σδουκόπουλος
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην έρευνα των επιπτώσεων από τη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μελετά την ενεργειακή κατανάλωση και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις του συστήματος των Μεταφορών στο περιβάλλον
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές,
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία,
 • Περιβαλλοντική θεώρηση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές,
 • Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις μεταφορές
 • Ενεργειακή διαχείριση και αξιοποίηση περιβαλλοντικά βιώσιμων ενεργειακών πηγών,
 • Κατανάλωση ενέργειας στις Μεταφορές,
 • Θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας συστημάτων μεταφορών σε αγωγούς.

Εργαστήριο Γ5 : Οικονομική – Κοινωνική Θεώρηση των συστημάτων μεταφορών
Επικεφαλής: Α. Αναγνωστοπούλου
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται με θέματα οικονομικής ανάλυσης του συστήματος των μεταφορών. Επίσης μελετά και αναλύει τα θέματα κοινωνικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του συστήματος των Μεταφορών και αναλύει θέματα συμπεριφοράς των μετακινουμένων σε σχέση με τη διαμόρφωση και άσκηση της πολιτικής στα διάφορα θέματα των μεταφορών. Σε όλα τα παραπάνω θέματα το Εργαστήριο εξετάζει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της οικονομικής των μεταφορών και αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση στις μεταφορές,
 • Μοντέλα και μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης,
 • Αξιολόγηση επενδύσεων στις μεταφορές,
 • Εσωτερικοποίηση εξωτερικών επιπτώσεων (externalities) συστημάτων μεταφορών (αποτίμηση εξωτερικού κόστους και κοινωνικού οφέλους),
 • Ανάλυση συμπεριφοράς μετακινουμένων,
 • Διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων των συστημάτων μεταφορών στη διεθνή οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της,
 • Εξέταση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των συστημάτων μεταφορών,
 • Χρήση εργαλείων οικονομικής ανάλυσης στον τομέα των μεταφορών και τεχνικών κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης,
 • Τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών, επιδοτήσεις, μορφές χρηματοδότησης.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.